اخبار تولید و تجارت

 • واردات خاک رنگ بر از فرانسه

  طبق آمار گمرک؛

  بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 2 هزار 356 تن خاک رنگ بر وارد کشور شده است .

  واردات خاک رنگ بر از فرانسهبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خاک رنگبر نوعی خاک‌رس است که برای رنگ‌بری از مواد شیمیایی یا خوراکی استفاده می‌شود. 

  بر اساس آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از 2 هزار 356 تن خاک رنگ بر به ارزش دلاری 794,400 و ارزش ریالی  24,410,511,152 وارد کشور شده است.

  کشور  چین  با هزار و 765  تن و 352  کیلوگرم صادرات  این محصول به ارزش دلاری 564,929 و ارزش ریالی 17,369,817,084 به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور  مالزی با 316 تن به ارزش دلاری 108,476 و ارزش ریالی 3,359,958,596  در رده دوم قرار دارد.


  ماه

  کشورطرف معامله

  وزن(ک.گ)

  ارزش ریالی

  ارزش دلاری

  1

  چين

  240,000

  2,450,619,840

  81,019

  1

  هند

  34,000

  342,168,050

  11,302

  2

  چين

  301,000

  2,838,845,380

  93,608

  2

  فرانسه

  20,475

  327,430,350

  10,789

  2

  هند

  36,000

  387,579,060

  12,780

  3

  چين

  221,952

  2,041,248,896

  66,976

  3

  هند

  67,600

  799,658,880

  26,255

  4

  چين

  179,900

  1,628,811,430

  53,214

  4

  ترکيه

  23,200

  317,783,160

  10,440

  4

  ترکيه

  24,600

  695,531,872

  22,782

  4

  مالزي

  79,000

  707,890,560

  23,141

  4

  هند

  36,000

  392,077,620

  12,780

  5

  هند

  33,600

  418,506,480

  13,867

  6

  چين

  822,500

  8,410,291,538

  270,112

  6

  مالزي

  237,000

  2,652,068,036

  85,335