اخبار اخبار قیمت ها

 • جدول قیمت های بروز آهن آلات در تاریخ 27 مهر

  جدول قیمت های بروز آهن آلات در تاریخ 27 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  تسمه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو تسمه 20x512 متری21,475
  هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,475
  هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,475
  هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,475
  هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,475
  تیر آهن
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر شاخه تیرآهن 1212 متری122228,000
  هر شاخه تیرآهن 1412 متری155267,000
  هر شاخه تیرآهن 1612 متری195322,000
  هر شاخه تیرآهن 1812 متری225387,000
  هر شاخه تیرآهن 2012 متری276627,000
  هر شاخه تیرآهن 2212 متری315721,000
  هر شاخه تیرآهن 2412 متری369856,000
  هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,017,000
  هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,197,000
  صفحه ستون
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق 10برش خورده-1,895
  هر کیلو ورق 12برش خورده-1,910
  هر کیلو ورق 15برش خورده-1,885
  هر کیلو ورق 20برش خورده-1,860
  هر کیلو ورق 25برش خورده-1,850
  هر کیلو ورق 8برش خورده-1,900
  میلگرد
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو میلگرد 1012 متری7.51,460
  هر کیلو میلگرد 1212 متری111,460
  هر کیلو میلگرد 1412 متری151,540
  هر کیلو میلگرد 1612 متری191,540
  هر کیلو میلگرد 1812 متری251,540
  هر کیلو میلگرد 2012 متری301,540
  هر کیلو میلگرد 2212 متری361,540
  هر کیلو میلگرد 2512 متری471,540
  هر کیلو میلگرد 2812 متری561,540
  هر کیلو میلگرد 3212 متری751,555
  هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.51,760
  هر کیلو میلگرد 8شاخه61,530
  ناودانی
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ناودانی 106 متری521,550
  هر کیلو ناودانی 126 متری641,550
  هر کیلو ناودانی 1412 متری1551,600
  هر کیلو ناودانی 1612 متری1701,630
  هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,050
  هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,320
  هر کیلو ناودانی 6.56 متری421,630
  هر کیلو ناودانی 86 متری421,550
  نبشی
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو نبشی 106 متری901,550
  هر کیلو نبشی 126 متری1301,615
  هر کیلو نبشی 36 متری91,550
  هر کیلو نبشی 46 متری151,550
  هر کیلو نبشی 56 متری221,550
  هر کیلو نبشی 66 متری321,550
  هر کیلو نبشی 86 متری581,550
  ورق سیاه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق سیاه 106x1/57201,945
  هر کیلو ورق سیاه 126x1/58651,945
  هر کیلو ورق سیاه 156x1/510801,900
  هر کیلو ورق سیاه 2رول122,055
  هر کیلو ورق سیاه 206x1/514451,840
  هر کیلو ورق سیاه 256x1/518051,840
  هر کیلو ورق سیاه 36x1/52201,985
  هر کیلو ورق سیاه 306x1/521651,860
  هر کیلو ورق سیاه 46x1/52901,985
  هر کیلو ورق سیاه 56x1/53601,985
  هر کیلو ورق سیاه 66x1/54351,955
  هر کیلو ورق سیاه 86x1/55801,930
  ورق گالوانیزه
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.72,670
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.72,650
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.72,620
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.72,530
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.72,520
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.72,550
  هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.72,540
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.72,540
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.72,550
  هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.72,570
  پروفیل
  نوع و اندازهشاخهوزنقیمت
  هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.52,210
  هر کیلو قوطی 20x20-72,120
  هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.52,140
  هر کیلو قوطی 25x25شاخه92,120
  هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.52,210
  هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,120
  هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,100
  هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,100
  هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,130
  هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,100
  هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,100
  هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,100
  هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,100
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,100


بازگشت به صفحه نخست بازگشت به اخبار اخبار قیمت ها تالار گفت و گو