اخبار نفت و انرژی

 • نفت چگونه جور مالیات را می‌کشد؟

  اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که در آمد نفتی در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۳، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است ولی درآمدهای مالیاتی در همین مدت در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

  به گزارش ایسنا،  آخرین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری کل درآمد دولت ۴۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بخش مالیات اختصاص داشته است.

  این در حالی است که در همین مدت درآمدهای نفتی دولت معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است:

  جدول زیر  درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور  طی سالهای (۹۳-۹۵)، نشان میدهد:

  سال  ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
  درآمد نفتی ۳۱ هزار میلیارد ۲۲ هزار میلیارد ۱۶ هزار میلیارد
  درآمد مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد ۲۸ هزار میلیارد ۳۵ هزار میلیارد

  انتهای پیام