کالایاب
تجارت
 • لازم باشد از سازمان تجارت جهانی خارج می شویم

  هشدارترامپ:

  رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب نسبت به خارج کردن کشورش از سازمان تجارت جهانی در صورتی که به گفته وی شروط این سازمان بهبود پیدا نکند، تهدید کرد.
  لازم باشد از سازمان تجارت جهانی خارج می شویم

  به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب نسبت به خارج کردن کشورش از سازمان تجارت جهانی در صورتی که به گفته وی شروط این سازمان بهبود پیدا نکند، تهدید کرد.

   

  دونالد ترامپ اعلام کرد: اگر لازم شود از سازمان تجارت جهانی خارج خواهیم شد.رئیس جمهوری آمریکا در جمع کارگران یک کارخانه در ایالت «پنسیلوانیا» گفت: در صورتی که لازم باشد [از سازمان تجارت جهانی] خارج خواهیم شد. می دانیم که آنها سال هاست ما را دور می زنند و این امر دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

   

  ارانیکو

  2025