کالایاب
جهان
 • گروه‌های خارجی خیرخواه سودان نیستند

  رئیس حزب «الامه» سودان:

  رئیس حزب الامه سودان تاکید کرد که گروه های خارجی خیر خواه سودان نیستند و نمی خواهند این کشور در زمینه بیداری ملتها نمونه قرار بگیرد.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الصادق المهدی» رئیس حزب الامه سودان که یکی از احزاب مخالف این کشور به شمار می آید تاکید کرد: ما با چالشهای خارجی از جمله مواجهه با گروه های خارجی رو به رو هستیم. آنها خیر خواه سودان نیستند و می خواهند سودان نمونه ای برای بیداری ملتها نباشد.

  المهدی گفت: برخی احزاب به ایجاد آشوب در سودان دل بسته و اعتقادی به دموکراسی ندارند.

  وی افزود: آنها به دوره انتقالی به عنوان فرصتی برای ساختن دوره سیاسی خود می نگرند.

  المهدی تصریح کرد: مسأله صلح یک اولویت برای دولت انتقالی در سودان به شمار می رود. ما خواهان ایجاد شورای ملی صلح هستیم.

  وی خواهان اجرای تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص جنایات اخیر صورت گرفته در سودان شد.