شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جهان
  • هیچ افزایشی در ارسال پیامک بانک ها بعمل نیامده است

    دبیر شورای هماهنگی بانک ها :

    دبیر شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد : این شورای هیچگونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک های بانکی نداشته است.

    به گزارش ایبِنا، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد : این شورای هیچگونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک های بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاع رسانی به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهند.

    وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است.