شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 28 خرداد 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 4,000 ریالی و با رقم 4,285,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 63,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,289,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 39,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,250,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 39,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 52,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,667,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,317,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,232,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,756,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,642,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 خرداد 1397 با رقم 2,119,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 100.49 درصدی یا 2,130,200 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 89,800 ریال برای دوره سه ماهه و 1,191,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده کاهش 4.21 درصدی فلز زرد به میزان 187,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 18,440,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 120,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 18,710,000 ریالی و کف 18,320,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 270,000 ریالی بود در روز جاری با 0.92 درصد یا 170,000 ریال کاهش به رقم 18,410,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 18,700,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 18,330,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,250,000
  39,000 (0.92%)
  187,000
  4.21%
  89,800
  2.15%
  1,191,000
  38.93%
  2,130,200
  100.49%

  طلای ۲۴ عیار

  5,667,000
  52,000 (0.92%)
  249,000
  4.20%
  120,100
  2.16%
  1,588,400
  38.94%
  2,840,600
  100.50%

  مثقال طلا

  18,440,000
  120,000 (0.65%)
  810,000
  4.20%
  420,000
  2.33%
  5,190,000
  39.16%
  9,258,000
  100.82%

  آبشده نقدی

  18,410,000
  170,000 (0.92%)
  810,000
  4.21%
  390,000
  2.16%
  5,160,000
  38.94%
  9,235,000
  100.65%

  مثقال / عیار جهانی

  18,606,000
  315,000 (1.69%)
  881,000
  4.52%
  1,041,000
  5.92%
  5,638,000
  43.47%
  9,184,000
  97.47%

  مثقال / حواله دلار

  18,592,000
  315,000 (1.69%)
  882,000
  4.52%
  1,041,000
  5.93%
  5,783,000
  45.14%
  9,197,000
  97.89%

  مثقال / بر مبنای سکه

  20,399,200
  194,400 (0.95%)
  1,249,900
  5.77%
  17,600
  0.08%
  5,083,200
  33.18%
  9,393,200
  85.34%

  طلای 18 عیار / 740

  4,194,000
  38,000 (0.91%)
  184,000
  4.20%
  89,000
  2.16%
  1,176,000
  38.96%
  2,104,000
  100.66%

  طلای دست دوم

  4,153,000
  0 (0%)
  390,130
  10.36%
  390,130
  10.36%
  390,130
  10.36%
  5,477,000
  56.87%

  آبشده بنکداری

  18,420,000
  170,000 (0.92%)
  810,000
  4.21%
  390,000
  2.16%
  5,160,000
  38.91%
  9,240,000
  100.65%

  آبشده شنبه ای

  18,440,000
  160,000 (0.87%)
  920,000
  4.75%
  430,000
  2.38%
  5,160,000
  38.85%
  5,690,000
  44.62%

  آبشده کمتر از کیلو

  18,415,000
  170,000 (0.92%)
  810,000
  4.21%
  390,000
  2.16%
  5,160,000
  38.92%
  9,230,000
  100.48%