شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جهان
  • ارجاع پرونده ۱۲ مسئول به دادگاه عالی الجزایر

    دستگاه قضایی الجزایر پرونده ۱۲ مسئول الجزایری که در میان آنها نخست وزیران سابق این کشور نیز به چشم می خورد، به دادگاه عالی ارجاع داد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه النهار الجزایر، دستگاه قضائی الجزایر، پرونده ۱۲ مسئول سابق از جمله نخست وزیران سابق را به دادگاه عالی در چارچوب تحقیقات مربوط به فساد، ارجاع داد.

    بر اساس این گزارش؛ دادستانی کل الجزایر پرونده‌های احمد اویحیی، عبد المالک سلال، عمار گل و عماره بن یونس را به دادگاه عالی الجزایر ارجاع داد.

    منابع قضائی الجزایری به پرونده ۱۱ وزیر نیز اشاره و بیان کردند: پرونده‌های عبدالغانی زعلان، عمارتو، بوجمعه طلعی، کریم جودی، عماره بن یونس، عبدالقدر بوعزقی، عمار گل، عبدالسلام بوشارب، عبدالقادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبدالمالک سلال و احمد اویحی به دادگاه عالی ارجاع شد.