شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جهان
 • مروری بر صورت‌های مالی ۱۲ ماهه "وسینا"

  حسابرسی نشده منتشر شد؛

  بانک سینا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۱۲۹ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۸۴ درصدی را نشان می دهد.

  به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بانک سینا با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت بانک سینا در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۲۹ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۸۴ درصد افزایش داشته است.

  با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۵۶ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "سینا" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹۸ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.