کالایاب
بازار سکه
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری

  بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 380,000 ریال افزایش به رقم 50,480,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 49,810,000 می باشد.

  در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,410,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 49,760,000 دادو ستد گردید.

  بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/25 برابر با 19,050,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 30,760,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 25.78 درصد یا 10,210,000 ریال را پشت سر گذاشته و این رقم برای دوره زمانی سه ماهه 7,320,000 ریال و برای دوره یک ماهه برابر با 1,310,000 ریال می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و نوسانات سکه در بازار امروز

  مشاهده آرشیو، نمودارها وعملکرد روزانه سکه 


  بازار سکه و سایر مسکوکات

  همچنین در بازار امروز، هر قطعه سکه بهار آزادی شاهد افزایش 1.04 درصدی بود که نرخ آن را با 500,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته به رقم 48,270,000 رساند. هم اکنون هر قطعه نیم سکه نیز با قیمت 27,680,000 ریال، هر قطعه ربع سکه با قیمت 17,680,000 ریال و هر قطعه سکه گرمی نیز با نرخ 10,190,000 ریال در حال داد و ستد می باشند.


  تابلوی زنده قیمت ها و نوسانات بازار آتی 


  بازار آتی سکه

  در امتداد بازار نقدی، بازار آتی نیز شاهد تحولات و معاملاتی بود که در نتیجه آنها، زعفران نگین / خرداد نرخ 154,900 ریال را تجربه کرد و  برای زعفران پوشال / خرداد قیمت 128,900 به ثبت رسید و در مقابل زعفران نگین / تیر نیز رقم 166,500 ریال تثبیت شد. همچنین به ترتیب نرخ تسویه روزانه برای زعفران نگین / خرداد ، زعفران پوشال / خرداد و زعفران نگین / تیر به ترتیب 163,028 ریال، 135,478 ریال و 175,237 ریال به ثبت رسید.


  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  سکه امامی

  49,810,000
  670,000 (1.35%)
  1,310,000
  2.70%
  7,320,000
  17.22%
  10,210,000
  25.78%
  30,760,000
  161.46%

  سکه بهار آزادی

  48,270,000
  500,000 (1.04%)
  1,320,000
  2.81%
  7,230,000
  17.61%
  4,270,000
  9.70%
  29,860,000
  162.19%

  نیم سکه

  27,680,000
  500,000 (1.81%)
  1,200,000
  4.53%
  4,690,000
  20.40%
  4,180,000
  17.78%
  18,090,000
  188.63%

  ربع سکه

  17,680,000
  500,000 (2.83%)
  690,000
  4.06%
  3,660,000
  26.10%
  5,930,000
  50.46%
  12,100,000
  216.84%

  سکه گرمی

  10,190,000
  100,000 (0.98%)
  700,000
  7.37%
  2,700,000
  36.04%
  3,390,000
  49.85%
  6,690,000
  191.14%