کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با کاهش 21,000 ریالی و با رقم 4,592,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 108,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,613,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 90,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,523,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 90,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 120,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 6,030,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,597,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,493,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,129,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,990,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 22 اردیبهشت 1397 با رقم 1,971,590 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 129.40 درصدی یا 2,551,410 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 741,400 ریال برای دوره سه ماهه و 538,300 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 2.26 درصدی فلز زرد به میزان 100,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 19,610,000 ریال معامله گردید که گویای کاهش 370,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 19,910,000 ریالی و کف 19,460,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد کاهش 470,000 ریالی بود در روز جاری با 1.99 درصد یا 390,000 ریال کاهش به رقم 19,590,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 19,910,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 19,460,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,523,000
  90,000 (1.99%)
  100,000
  2.26%
  741,400
  19.60%
  538,300
  13.50%
  2,551,410
  129.40%

  طلای ۲۴ عیار

  6,030,000
  120,000 (1.99%)
  132,000
  2.23%
  987,900
  19.59%
  717,100
  13.49%
  3,401,240
  129.38%

  مثقال طلا

  19,610,000
  370,000 (1.89%)
  460,000
  2.40%
  3,230,000
  19.71%
  2,350,000
  13.61%
  11,068,000
  129.57%

  آبشده نقدی

  19,590,000
  390,000 (1.99%)
  430,000
  2.24%
  3,210,000
  19.59%
  2,330,000
  13.49%
  11,085,000
  130.33%

  مثقال / عیار جهانی

  19,865,000
  417,000 (2.1%)
  1,147,000
  6.12%
  3,590,000
  22.05%
  2,360,000
  13.48%
  10,782,000
  118.70%

  مثقال / حواله دلار

  19,851,000
  418,000 (2.11%)
  1,146,000
  6.12%
  3,590,000
  22.07%
  2,409,000
  13.81%
  10,837,000
  120.22%

  مثقال / بر مبنای سکه

  22,139,300
  287,100 (1.3%)
  940,700
  4.43%
  3,228,400
  17.07%
  3,369,300
  17.95%
  13,041,300
  143.34%

  طلای 18 عیار / 740

  4,462,000
  89,000 (1.99%)
  98,000
  2.24%
  731,000
  19.59%
  530,000
  13.47%
  2,525,000
  130.35%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%
  5,164,130
  57.84%

  آبشده بنکداری

  19,600,000
  390,000 (1.99%)
  430,000
  2.24%
  3,210,000
  19.58%
  2,330,000
  13.49%
  11,090,000
  130.31%

  آبشده شنبه ای

  19,750,000
  280,000 (1.42%)
  420,000
  2.17%
  3,380,000
  20.64%
  2,370,000
  13.63%
  7,000,000
  54.90%

  آبشده کمتر از کیلو

  19,595,000
  390,000 (1.99%)
  430,000
  2.24%
  3,210,000
  19.59%
  2,330,000
  13.49%
  11,080,000
  130.12%