کالایاب
بازار طلا
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 14 اردیبهشت 1398

  طلای 18 عیار و 24 عیار

  بازار طلا روز جاری را با افزایش 6,000 ریالی و با رقم 4,537,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 34,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,543,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود. 

  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 35,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,578,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 35,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 46,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 6,104,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,627,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,520,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 6,169,000 ریال به عنوان بالاترین و 6,027,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.


  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه طلای 18 عیار

  نرخ زنده + گزارش عملکرد روزانه آبشده


  بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 اردیبهشت 1397 با رقم 1,885,010 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش 142.86 درصدی یا 2,692,990 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 930,300 ریال برای دوره سه ماهه و 337,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 6.88 درصدی فلز زرد به میزان 295,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و لحظه ای طلا

   مشاهده آرشیو قیمت مثقال طلا


  معاملات مثقال و آبشده

  در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 19,820,000 ریال معامله گردید که گویای افزایش 170,000 ریالی آن نسبت به روز قبل می باشد همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 20,050,000 ریالی و کف 19,570,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 160,000 ریالی بود در روز جاری با 0.76 درصد یا 150,000 ریال افزایش به رقم 19,830,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 20,040,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 19,580,000 ریال مشاهده گردید.  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  طلای 18 عیار / 750

  4,578,000
  35,000 (0.77%)
  295,000
  6.88%
  930,300
  25.50%
  337,000
  7.94%
  2,692,990
  142.86%

  طلای ۲۴ عیار

  6,104,000
  46,000 (0.76%)
  394,000
  6.90%
  1,240,500
  25.50%
  449,400
  7.94%
  3,590,670
  142.86%

  مثقال طلا

  19,820,000
  170,000 (0.87%)
  1,270,000
  6.84%
  4,020,000
  25.44%
  1,450,000
  7.89%
  11,655,000
  142.74%

  آبشده نقدی

  19,830,000
  150,000 (0.76%)
  1,280,000
  6.90%
  4,030,000
  25.50%
  1,460,000
  7.94%
  11,625,000
  141.68%

  مثقال / عیار جهانی

  19,842,000
  457,000 (2.36%)
  2,040,000
  11.45%
  3,854,000
  24.10%
  1,859,000
  10.33%
  12,116,000
  156.82%

  مثقال / حواله دلار

  19,828,000
  457,000 (2.36%)
  2,039,000
  11.46%
  3,854,000
  24.12%
  1,907,000
  10.64%
  12,171,000
  158.95%

  مثقال / بر مبنای سکه

  22,430,800
  106,000 (0.47%)
  1,868,200
  9.08%
  3,948,300
  21.36%
  2,358,800
  11.75%
  13,774,800
  159.13%

  طلای 18 عیار / 740

  4,517,000
  34,000 (0.76%)
  292,000
  6.91%
  918,000
  25.50%
  333,000
  7.95%
  2,648,000
  141.68%

  طلای دست دوم

  3,762,870
  0 (0%)
  0
  0%
  0
  0%
  0
  0%
  4,849,130
  56.30%

  آبشده بنکداری

  19,840,000
  150,000 (0.76%)
  1,280,000
  6.89%
  4,030,000
  25.49%
  1,460,000
  7.94%
  11,630,000
  141.65%

  آبشده شنبه ای

  19,950,000
  260,000 (1.32%)
  1,400,000
  7.54%
  4,140,000
  26.18%
  1,650,000
  9.01%
  7,200,000
  56.47%

  آبشده کمتر از کیلو

  19,835,000
  150,000 (0.76%)
  1,280,000
  6.89%
  4,030,000
  25.49%
  1,460,000
  7.94%
  11,620,000
  141.44%