کالایاب
بازار سکه
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398

  سکه در روز جاری

  بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 470,000 ریال افزایش به رقم 50,080,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 50,390,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 50,210,000 می باشد.

  در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 50,510,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 50,120,000 دادو ستد گردید.

  بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1397/02/11 برابر با 19,000,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 31,210,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 8.91 درصد یا 4,110,000 ریال را پشت سر گذاشته و این رقم برای دوره زمانی سه ماهه 10,430,000 ریال و برای دوره یک ماهه برابر با 3,430,000 ریال می باشد.


  مشاهده قیمت زنده و نوسانات سکه در بازار امروز

  مشاهده آرشیو، نمودارها وعملکرد روزانه سکه 


  بازار سکه و سایر مسکوکات

  همچنین در بازار امروز، هر قطعه سکه بهار آزادی شاهد افزایش 0.38 درصدی بود که نرخ آن را با 180,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته به رقم 48,150,000 رساند. هم اکنون هر قطعه نیم سکه نیز با قیمت 27,950,000 ریال، هر قطعه ربع سکه با قیمت 18,050,000 ریال و هر قطعه سکه گرمی نیز با نرخ 9,900,000 ریال در حال داد و ستد می باشند.


  تابلوی زنده قیمت ها و نوسانات بازار آتی 


  بازار آتی سکه

  در امتداد بازار نقدی، بازار آتی نیز شاهد تحولات و معاملاتی بود که در نتیجه آنها، زعفران نگین / خرداد نرخ 137,400 ریال را تجربه کرد و  برای زعفران پوشال / خرداد قیمت 115,900 به ثبت رسید و در مقابل زعفران نگین / تیر نیز رقم 145,300 ریال تثبیت شد. همچنین به ترتیب نرخ تسویه روزانه برای زعفران نگین / خرداد ، زعفران پوشال / خرداد و زعفران نگین / تیر به ترتیب 135,568 ریال، 113,919 ریال و 143,484 ریال به ثبت رسید.


  شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

  سکه امامی

  50,210,000
  130,000 (0.26%)
  3,430,000
  7.33%
  10,430,000
  26.21%
  4,110,000
  8.91%
  31,210,000
  164.26%

  سکه بهار آزادی

  48,150,000
  180,000 (0.38%)
  3,000,000
  6.64%
  9,750,000
  25.39%
  4,150,000
  9.43%
  30,300,000
  169.74%

  نیم سکه

  27,950,000
  450,000 (1.64%)
  2,450,000
  9.60%
  6,030,000
  27.50%
  4,450,000
  18.93%
  18,900,000
  208.83%

  ربع سکه

  18,050,000
  240,000 (1.35%)
  1,560,000
  9.46%
  5,020,000
  38.52%
  6,300,000
  53.61%
  12,540,000
  227.58%

  سکه گرمی

  9,900,000
  110,000 (1.12%)
  1,120,000
  12.75%
  2,880,000
  41.02%
  3,100,000
  45.58%
  6,335,000
  177.69%