شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل بورس 1398/07/29

302,173.07 784.14

کل فرابورس 1398/07/29

3,705.94 26.62

کل هم وزن 1398/07/29

80,425.43 1,634.97

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
17.931 میلیون
جمع بدهی
15.645 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.453 میلیون
درآمد TTM
6.63 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.4 میلیون
حجم معاملات(م.س)
2,899
ارزش معاملات
11,344
ارزش بازار
11.057 میلیون
P/S
1.59
P/E
6.53
P/L
2.35
P/B
3.20

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
1.876 میلیون
جمع بدهی
1.492 میلیون
حقوق صاحبان سهام
384,433
درآمد TTM
1.042 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
184,197
حجم معاملات(م.س)
825.00
ارزش معاملات
4,155
ارزش بازار
2.124 میلیون
P/S
2.00
P/E
9.37
P/L
0.98
P/B
5.53

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
19.807 میلیون
جمع بدهی
17.137 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.837 میلیون
درآمد TTM
7.672 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.584 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,724
ارزش معاملات
15,499
ارزش بازار
13.182 میلیون
P/S
1.65
P/E
6.88
P/L
2.14
P/B
3.44

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,535 120.00 41,410
دتوزیع توزیع دارو پخش 29,352 1,397 21,406
وتجارت بانک تجارت 483 9.00 13,860
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,840 35.00 13,658
رنیک جنرال مکانیک 13,902 275.00 12,424
مشاهده بیشتر

کمترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
صایپا9082 صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% 955,000 25,000 1
سیدکو2 سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 1,447 14.00 1
تسه97032 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 10 378,690 1
صایپا012 صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% 831,100 1,349 1
صایپا412 صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% 995,000 10,000 1
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نبروج نساجی‌ بروجرد 8,150 4,075 100
وملل شرکت اعتباری ملل 2,187 988.00 82.4
تهران812 مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18% 795,805 210,863 36.05
پرند صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا 4,831 1,213 33.53
مصفا9712 مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18% 845,501 76,863 10
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
تسه97122 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 10 387,473 -100
تسه97062 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 10 411,890 -100
تسه98022 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 10 390,042 -100
تسه96112 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 10 397,372 -100
کاردان2 صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام 1 20,800 -100
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
وتجارت بانک تجارت 483 9.00 142.116 میلیون
خساپا سایپا 1,883 89.00 87.319 میلیون
وبملت بانک ملت 5,747 16.00 72.535 میلیون
وپاسار بانک پاسارگاد 2,152 102.00 37.8 میلیون
خودرو ایران‌ خودرو 6,612 314.00 25.686 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,084 0 -41,529,000
کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 10,081 7.00 -7,652,000
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 4,633 175.00 -2,901,000
وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا 1,400 17.00 -1,378,000
دانا بیمه دانا 5,026 101.00 -896
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
کاوه2 فولاد کاوه جنوب کیش 5,710 73.00 109.5 میلیون
فاراک2 ماشین‌ سازی‌ اراک‌ 2,279 52.00 105 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
کاوه2 فولاد کاوه جنوب کیش 5,710 73.00 109.5 میلیون
وسینا2 بانک سینا 1,429 0 100 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 4,633 175.00 383.68
فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 5,400 193.00 289.89
شبندر پالایش نفت بندرعباس 18,970 866.00 217.98
پارس پتروشیمی پارس 55,450 2,398 182.17
تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 3,160 101.00 131.41
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 3,303 223.00 -107.29
دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ 34,480 740.00 -46
وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ 36,299 1,910 -42.24
آپ آسان پرداخت پرشین 12,800 317.00 -40.19
سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش 11,599 385.00 -35.83
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
صخابر1022 صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16% 930,000 27,000 4.101 هزار میلیارد
مشهد9052 مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16% 1,000,000 0 1.6 هزار میلیارد
صخود0004 ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% 1,000,000 0 1.5 هزار میلیارد
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 928.594 میلیارد
صایپا4032 صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% 955,000 9,001 668.5 میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
وتجارت بانک تجارت 483 9.00 458.724 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 558 9.00 218.383 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
خساپا سایپا 1,883 89.00 121.529 میلیون
مشاهده بیشتر