شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 719,423.23 3.36

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 743,718.6 پایانی 719,423.23
بیشترین 743,718.61 کمترین 717,583.96
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 744,412.79 744,218.72 754,950.46
1398/07/21 761,506.8 761,506.41 767,946.7
1398/07/20 747,296.45 732,019.37 747,296.46
1398/07/17 721,431.91 713,273.04 721,431.92
1398/07/16 717,792.69 717,792.69 729,252.63
1398/07/15 726,005.49 725,097.51 731,132.33
1398/07/14 720,270.18 717,267.82 727,423.49
1398/07/13 734,050.56 734,049.47 741,369.07
1398/07/10 733,581.96 733,236.66 737,141.61
1398/07/9 743,849.33 743,849.33 751,303.55
1398/07/8 744,769.61 739,504.46 744,769.72
1398/07/7 735,476.77 732,041.84 742,944.57
1398/07/6 745,159.28 742,274.96 746,052.34
1398/07/3 739,000.95 735,058.34 739,000.95
1398/07/2 734,685.68 734,685.68 742,285.97
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها