شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار اول

شاخص بازار اول6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 220,238.07 0.65

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 219,404.5 پایانی 220,238.07
بیشترین 220,242.78 کمترین 218,174.51
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 220,238.07 218,174.51 220,242.78
1398/07/28 218,812.7 218,812.36 225,819.42
1398/07/24 225,104.44 223,353.92 225,278.62
1398/07/23 223,519.5 223,481.8 232,065.02
1398/07/22 231,309.33 229,477.34 235,261.7
1398/07/21 235,710 235,709.86 238,428.66
1398/07/20 232,721.56 227,936.71 232,721.56
1398/07/17 226,232.05 223,627.82 226,232.28
1398/07/16 226,652.23 226,651.68 231,190.9
1398/07/15 231,774.59 231,774.59 234,555.27
1398/07/14 231,801.96 231,382.76 236,247.23
1398/07/13 237,738.67 237,738.63 239,982.45
1398/07/10 236,859.11 232,842.6 237,100.74
1398/07/9 235,702.27 235,702.27 237,840.35
1398/07/8 235,309.64 232,594.18 235,309.66
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها