شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین آب، برق، گاز

40-تامین آب،برق،گ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 647.32 0.52

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 642.9 پایانی 647.32
بیشترین 647.32 کمترین 631.65
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 647.32 631.65 647.32
1398/07/28 643.95 643.95 669.1
1398/07/24 668.54 668.54 677.46
1398/07/23 668.24 668.22 695.08
1398/07/22 696.61 695.91 704.8
1398/07/21 703.16 700.5 704.32
1398/07/20 698.26 694.95 699.99
1398/07/17 688.87 687.29 695.06
1398/07/16 695.7 695.68 723.81
1398/07/15 715.7 700.33 715.81
1398/07/14 704.8 704.8 720.8
1398/07/13 715.42 710.24 731.92
1398/07/10 708.03 693.16 714.38
1398/07/9 718.78 718.78 728.73
1398/07/8 712.95 687.25 712.95
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها