شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 342,307.71 0.02

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 341,991.9 پایانی 342,307.71
بیشترین 342,312.76 کمترین 339,911.98
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 342,307.71 339,911.98 342,312.76
1398/07/28 342,359.18 342,359.12 353,001.06
1398/07/24 352,846.92 351,842.91 353,585.44
1398/07/23 353,672.31 353,672.28 366,526.8
1398/07/22 366,092.74 364,598.11 373,158.8
1398/07/21 374,452.67 374,452.48 379,319.87
1398/07/20 371,546.82 364,767.71 371,546.83
1398/07/17 362,072.17 358,594.15 362,072.31
1398/07/16 364,780.95 364,780.07 372,801.44
1398/07/15 373,560.92 373,560.67 377,867.23
1398/07/14 373,277.86 372,441.19 380,533.79
1398/07/13 382,060.69 382,060.66 385,345.13
1398/07/10 379,371.43 372,191.92 379,641.41
1398/07/9 377,791.04 377,791.04 381,123.55
1398/07/8 376,659.27 372,055.81 376,661.81
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها