شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 1.216 میلیون 0.00 0.00 1398/07/29 1.216 میلیون 1.216 میلیون

شیمیایی

شاخص بورس 18,833.83 105.24 0.56 1398/07/29 18,659.58 18,834.95

فلزات اساسی

شاخص بورس 190,675.41 2,885.30 1.51 1398/07/29 189,151.79 190,674.87

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 710,622.56 2,739.45 0.39 1398/07/29 702,403.61 710,667.18

شاخص صنعت

شاخص بورس 270,521.54 807.78 0.30 1398/07/29 268,508.85 270,525.53

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 342,307.71 51.35 0.02 1398/07/29 339,911.98 342,312.76

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 80,965.45 35.38 0.04 1398/07/29 80,594.78 81,212.15

شاخص بازار اول

شاخص بورس 220,238.07 1,434.63 0.65 1398/07/29 218,174.51 220,242.78

شاخص کل

شاخص بورس 302,173.07 784.14 0.26 1398/07/29 299,880.05 302,177.2

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 12,135.25 122.59 1.01 1398/07/29 12,007.65 12,135.46

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 53,805.74 1,113.51 2.07 1398/07/29 53,682.83 54,413.31

کل (هم وزن)

شاخص بورس 80,425.43 1,634.97 2.03 1398/07/29 80,211.74 81,303.21

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 13,405.84 167.56 1.25 1398/07/29 13,269.24 13,406.09

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 3,705.94 26.62 0.72 1398/07/29 3,630.37 3,706.52

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 1,859.96 9.86 0.53 1398/07/29 1,815.45 1,860.3

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 289.63 5.33 1.84 1398/07/29 275.78 289.63

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 5,967.62 34.90 0.58 1398/07/29 5,919.63 5,967.62

مالی

شاخص بورس 368,013.17 198.36 0.05 1398/07/29 365,303.52 368,014.86

ماشین آلات

شاخص بورس 75,319.07 2,526.65 3.35 1398/07/29 75,206.92 76,701.84

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 611,708.52 2,232.12 0.36 1398/07/29 608,244.88 611,709.27

فراورده نفتی

شاخص بورس 1.349 میلیون 13,833.83 1.03 1398/07/29 1.325 میلیون 1.349 میلیون

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 164.3 6.35 3.87 1398/07/29 162.37 164.3

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 562.3 10.40 1.85 1398/07/29 560.21 562.94

خودرو

شاخص بورس 38,705.87 191.71 0.50 1398/07/29 38,109.99 38,705.87

انبوه سازی

شاخص بورس 1,971.23 68.25 3.46 1398/07/29 1,971.21 2,021.81

رادیویی

شاخص بورس 2,561.97 19.18 0.75 1398/07/29 2,534.4 2,561.97

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 29,627.64 400.36 1.35 1398/07/29 29,228.61 29,627.64

لاستیک

شاخص بورس 60,373.53 2,004.64 3.32 1398/07/29 60,324.03 61,638.59

زراعت

شاخص بورس 67,290.2 2,019.38 3.00 1398/07/29 67,064.13 68,793.34

سایرمالی

شاخص بورس 4,643.13 54.92 1.18 1398/07/29 4,548.92 4,643.13

محصولات کاغذ

شاخص بورس 86,832.43 4,246.97 4.89 1398/07/29 86,734.92 90,255.38

دستگاههای برقی

شاخص بورس 1.408 میلیون 14,943.58 1.06 1398/07/29 1.394 میلیون 1.408 میلیون

رایانه

شاخص بورس 25,050.85 149.38 0.60 1398/07/29 24,770.68 25,050.85

قند و شکر

شاخص بورس 44,817.69 1,431.03 3.19 1398/07/29 44,817.69 45,336.92

حمل و نقل

شاخص بورس 7,222.49 70.70 0.98 1398/07/29 7,221.97 7,239.43

کانه فلزی

شاخص بورس 74,766.55 386.39 0.52 1398/07/29 74,334.74 74,999.21

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 12,769.48 356.42 2.79 1398/07/29 12,668.94 12,770.74

غذایی بجز قند

شاخص بورس 14,340.6 225.98 1.58 1398/07/29 14,280.59 14,362.49

انتشار و چاپ

شاخص بورس 960,643.97 4,575.55 0.48 1398/07/29 960,643.97 965,011.29

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 647.32 3.39 0.52 1398/07/29 631.65 647.32

محصولات فلزی

شاخص بورس 59,980.95 802.73 1.34 1398/07/29 59,820.87 60,082.38

سایر معادن

شاخص بورس 60,928.87 2,638.71 4.33 1398/07/29 60,503.59 62,000.94

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 205.01 3.22 1.57 1398/07/29 204.16 205.01

بانکها

شاخص بورس 1,594.18 1.50 0.09 1398/07/29 1,583.93 1,594.19

سیمان

شاخص بورس 2,207.13 57.38 2.60 1398/07/29 2,200.38 2,247.55

محصولات چرمی

شاخص بورس 9,126.56 455.95 5.00 1398/07/29 9,126.37 9,548.51

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,509.36 191.27 12.67 1398/07/29 1,488.84 1,728.39

فنی مهندسی

شاخص بورس 2,302.56 9.29 0.40 1398/07/29 2,255.04 2,302.56

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 370.98 1.56 0.42 1398/07/29 369.09 371.03

منسوجات

شاخص بورس 4,158.11 175.33 4.22 1398/07/29 4,156.05 4,340.45

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 14,686.17 200.94 1.37 1398/07/29 14,414.11 14,686.17

محصولات چوبی

شاخص بورس 301,665.51 22,018.87 7.30 1398/07/29 299,171.97 325,418.22

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 9,197.44 287.15 3.12 1398/07/29 9,197.44 9,464.13

مواد دارویی

شاخص بورس 36,852.84 857.71 2.33 1398/07/29 36,411.33 37,076.27

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 10,968.4 547.97 5.00 1398/07/29 10,968.4 11,433.99

ذغال سنگ

شاخص بورس 9,213.99 460.28 5.00 1398/07/29 9,213.99 9,464.18

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1398/07/29 10,244.34 10,244.34

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 96.49 0.00 0.00 1398/07/29 96.49 96.49

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1398/07/29 919.7 919.7

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1398/07/29 1,125.2 1,125.2

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1398/07/29 272.7 272.7

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 74,900 2,883.65 3.85 1398/07/29 74,900 75,000

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 64,400 1,468.32 2.28 1398/07/29 64,400 64,400

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5