شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ماست غنی شده4

ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول

سهام فرابورس 9.1 میلیون 0.00 0.00 9.1 میلیون 0.00 0.00 1397/09/24 1 1,000 9.1 میلیارد - 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 9.1 میلیون 0 - - 0 - - 9.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
جورا4

جوراب مقاومتی آبی

سهام فرابورس 9 میلیون 0.00 0.00 9 میلیون 0.00 0.00 1397/10/9 1 1,000 9 میلیارد - 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 9 میلیون 0 - - 0 - - 9 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بدن خشککن4

بدن خشک کن سقفی

سهام فرابورس 8.75 میلیون 0.00 0.00 8.75 میلیون 0.00 0.00 1396/08/29 1 1,000 8.75 میلیارد - 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 8.75 میلیون 0 - - 0 - - 8.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ترازوی هوشمند4

ترازوی رژیمی هوشمند

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1395/08/22 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سوسیس ماهی4

تولید سوسیس و کالباس از ماهی

سهام فرابورس 7 میلیون 0.00 0.00 7 میلیون 0.00 0.00 1396/08/23 1 1,000 7 میلیارد - 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 7 میلیون 0 - - 0 - - 7 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لیوان دردار4

لیوان استوانه ای با در فشاری

سهام فرابورس 3 میلیون 0.00 0.00 3 میلیون 0.00 0.00 1396/07/26 1 1,000 3 میلیارد - 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 3 میلیون 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چهار سیلندر4

موتور چهار سیلندر

سهام فرابورس 2 میلیون 0.00 0.00 2 میلیون 0.00 0.00 1398/05/13 1 10,000 20 میلیارد - 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 2 میلیون 0 - - 0 - - 20 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
فین استارز4

FINSTARSعلامت تجاری فین استارز

سهام فرابورس 1.6 میلیون 0.00 0.00 1.6 میلیون 0.00 0.00 1396/12/28 1 1,000 1.6 میلیارد - 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون 0 - - 0 - - 1.6 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شمشاد4

علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)

سهام فرابورس 1.5 میلیون 0.00 0.00 1.5 میلیون 0.00 0.00 1397/08/15 1 10,000 15 میلیارد - 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 - - 0 - - 15 میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
صمگا

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1.047 میلیون 1,218.00 0.12 1395/10/20 9 1,478 1.547 میلیارد - 1.048 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1.047 میلیون 1 98,522 1.047 میلیون 2 2,000 1.047 میلیون 1.047 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,478 1,478 -
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 1.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - 10.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.017 میلیون 48.00 0.00 1.017 میلیون 48.00 0.00 10:21 3 15 15.254 میلیون - 1.017 میلیون 1.017 میلیون 1.017 میلیون 1.017 میلیون 2 100 1.003 میلیون 1 30 1.017 میلیون 813.56 میلیارد - - - - - - - - - - 15 - 15 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 0.00 0.00 1.014 میلیون 0.00 0.00 1398/07/29 1 250 253.4 میلیون - 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 250 1.014 میلیون 1 250 1.024 میلیون 2.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 - 250
صایتل2

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 18.00 0.00 1.011 میلیون 38.00 0.00 1397/12/15 59 18,474 18.668 میلیارد - 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1.01 میلیون 1.011 میلیون 1 102,705 1.01 میلیون 5 426 1.011 میلیون 3.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 587 17,887 15,674 2,800
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
اجاد27

اجاره آپرورش-کاردان991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/06/12 1 1 1.01 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 2,499 1.01 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
اشاد74

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

سهام فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/01/27 1 51,714 52.231 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 51,714 - 51,714
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 21.00 0.00 11:20 6 400 404.008 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 10 1.01 میلیون 1 36 1.015 میلیون 2.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340 60 400 -
مراز2

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392

سهام فرابورس 1.007 میلیون 0.00 0.00 1.007 میلیون 0.00 0.00 1396/09/8 1 2,000 2.014 میلیارد - 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1 - - 0 6,500 1.01 میلیون 2.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1398/06/17 1 4 4.026 میلیون - 986,691 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 5,000 986,691 1 846 1.001 میلیون 4.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
قم9732

شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1.004 میلیون 4,100.00 0.41 1397/06/13 1 115,000 115.472 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 502.05 میلیارد - - - - - - - - - - - 115,000 - 115,000
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صمپنا22

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1.004 میلیون 1,924.00 0.19 1396/05/4 1 150,000 150.573 میلیارد - 1.002 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 1.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 1.004 میلیون 8,241.00 0.83 1.004 میلیون 8,241.00 0.83 1398/07/29 1 100 100.378 میلیون - 995,537 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1 1,400 995,537 1 1,400 1.005 میلیون 923.476 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.004 میلیون 1,050.00 0.10 1.004 میلیون 1,050.00 0.10 1398/07/29 2 16 16.057 میلیون - 1.003 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1 12 1.004 میلیون 1 20 1.019 میلیون 520.341 میلیارد - - - - - - - - - - 16 - 16 -
صمپنا

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.003 میلیون 3,399.00 0.34 1.001 میلیون 1,308.00 0.13 1395/03/16 10 1,610 1.612 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1.003 میلیون 1 1,740 1 میلیون 1 200 1.003 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 1,410 200
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
صایتل2

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1.002 میلیون 1,207.00 0.12 1396/05/15 1 130,000 130.208 میلیارد - 1 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 3.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
سکرد98

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1.001 میلیون 100.00 0.01 1.001 میلیون 68.00 0.01 1398/02/18 5 112 112.104 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1.001 میلیون 1.005 میلیون 1 6,359 1.001 میلیون 1 20 1.018 میلیون 332.072 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 10:29 4 80,000 80.001 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
صخابر

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1 میلیون 0.00 0.00 1 میلیون 0.00 0.00 1398/04/22 9 1,005 1.005 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 - - 0 250 1.002 میلیون 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,000 1,005 -
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1 میلیون 1,499.00 0.15 1 میلیون 1,356.00 0.14 12:29 5 700 700.101 میلیون - 1.002 میلیون 1.001 میلیون 1 میلیون 1.001 میلیون 1 100 1 میلیون 1 100 1.005 میلیون 23.957 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - 700 -
صشرق99

مرابحه سیمان شرق 990109

سهام فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/04/9 1 105 105 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 1,000 1 میلیون 1 - - 64 میلیارد - - - - - - - - - - - 105 105 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1 میلیون 999.00 0.10 1 میلیون 999.00 0.10 1398/07/7 1 1 1 میلیون - 1.001 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 4,925 1 میلیون 1 2,810 1.001 میلیون 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/05/22 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 - 1
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 9,999.00 0.99 1 میلیون 9,999.00 0.99 1398/06/3 1 5 5 میلیون - 1.01 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 500 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/06/30 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 3,000 1,000,000 1 - - 650.001 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 13,593.00 1.38 1,000,000 13,593.00 1.38 1398/06/25 1 180,000 180 میلیارد - 986,407 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 17.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
سلامت5

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/01/7 1 200 200 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 200 1.01 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 200 - 200
کرانه992

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1396/09/28 1 169,999 169.999 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 169,999 - 169,999
اجاد41

اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/07/21 1 7 7 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 250 1,000,000 1 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 - 7
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 250 1,000,000 1 250 1.01 میلیون 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 3 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 700 1,000,000 1 - - 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
سلامت52

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/11 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اجاد26

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

اوراق فرابورس 1,000,000 9,900.00 1.00 1,000,000 9,900.00 1.00 1398/07/29 1 1,500 1.5 میلیارد - 990,100 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/22 6 60,000 60 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,000 1,000,000 1 3,000 1.01 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60,000 - 60,000
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 2,000.00 0.20 1,000,000 2,000.00 0.20 1398/04/18 1 97,821 97.821 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97,821 - 97,821
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 71,800.00 7.74 1,000,000 71,800.00 7.74 1397/09/5 2 2,056 2.056 میلیارد - 928,200 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,900 1,000,000 1 1,900 1.02 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,056 - 2,056
شستا0012

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/06/3 1 350,000 350 میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.86 1,000,000 19,000.00 1.86 1398/04/19 1 417,790 417.79 میلیارد - 1.019 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 417,790 - 417,790
شستا0042

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/22 1 249,999 249.999 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 249,999 - 249,999
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 4,222.00 0.42 1,000,000 4,222.00 0.42 1398/06/6 1 540,000 540 میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 540,000 - 540,000
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/12 1 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 1,000,000 3,460.00 0.35 1,000,000 3,460.00 0.35 11:19 1 400 400 میلیون - 996,540 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 1,600 995,626 2 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 400 -
سلامت62

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1396/12/28 1 180,000 180 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 17.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,387 980,392 1 1,395 1,000,000 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
شستا9912

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/5 1 700,000 700 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 5,000 5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اشاد2

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 4,100 4.1 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,100 - 4,100
اشاد44

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

سهام فرابورس 1,000,000 27,000.00 2.77 1,000,000 27,000.00 2.77 1398/01/26 1 64,100 64.1 میلیارد - 973,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64,100 - 64,100
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
البرز022

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/27 1 50,000 50 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1,000,000 39,996.00 4.17 1.019 میلیون 59,406.00 6.19 10:43 6 5,253 5.355 میلیارد - 960,004 999,999 999,999 1.02 میلیون 0 14 970,000 1 - - 1.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 5,250 157 5,096
اشاد52

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 50.00 0.00 1,000,000 50.00 0.00 1398/07/15 1 79 79 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 500 980,000 1 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 - 79 -
صبا14012

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

سهام فرابورس 1,000,000 18,000.00 1.83 1,000,000 18,000.00 1.83 1398/07/2 2 150,000 150 میلیارد - 982,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
ریل14012

اجاره ریل کوثر14010509

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/22 1 292,000 292 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 292,000 - 292,000
اشاد34

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/03/26 1 293,400 293.4 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 8.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 293,400 - 293,400
تامین97

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/19 1 4,000 4 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 9,000 960,000 1 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,000 - 4,000
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صایان1

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/10 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 227.865 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 999,870 19,870.00 2.03 1398/07/29 2 230 229.97 میلیون - 980,000 999,000 999,000 1,000,000 1 210 980,000 1 125 1.01 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230 230 -
مشهد9712

مشارکت شهرداری مشهد1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 131,508 131.508 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 131,508 - 131,508
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
صامیا

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/19 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,060 1,000,000 1 990 1 میلیون 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
گولان2

%مشارکت گولان سقز سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 101 355,051 4.843 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رایان2

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

سهام فرابورس 1,000,000 1,563.00 0.16 1,000,000 1,563.00 0.16 1397/05/15 1 510,485 510.485 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - - 510,485 - 510,485
صدانا982

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/26 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 650 میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
ومدکو1

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/12 10 820 820 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 60 1.024 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 510 820 -
صپارس2

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 2 199,000 199 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199,000 - 199,000
صامیا2

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1397/09/7 1 233,515 233.515 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 529.184 میلیارد - - - - - - - - - - - 233,515 - 233,515
پرشیا2

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/14 1 199,580 199.58 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 199,580
صچاد

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1,093.00 0.11 1 میلیون 1,035.00 0.10 1396/07/4 10 8,060 8.06 میلیارد - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1,000,000 1.001 میلیون 1 - - 0 9,000 1.002 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550 7,510 6,910 1,150
صبصیر

اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%

سهام فرابورس 1,000,000 1,000.00 0.10 1,000,000 1,000.00 0.10 1397/02/26 1 200 200 میلیون - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
صمپنا2

اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/07/25 8 22,610 22.61 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 40 1.001 میلیون 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 2,520 20,090
نارنج

مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1,000,000 - - 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
تبریز97

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1,000,000 30,000.00 2.91 1,000,000 30,000.00 2.91 1397/12/5 1 10 10 میلیون - 1.03 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 111 1,000,000 1 50 1.158 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -