شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,101 161.00 4.94 3,130 132.00 4.05 12:29 2,329 32.958 میلیون 103.148 میلیارد 14,151.24 3,262 3,334 3,099 3,380 1 107,871 3,101 4 10,000 3,106 77.505 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.21 -26.07 0.45 16.13 میلیون 16.828 میلیون 31.188 میلیون 1.77 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,130 112.00 5.00 2,143 99.00 4.42 12:29 3,524 84.144 میلیون 180.314 میلیارد 23,877.35 2,242 2,249 2,130 2,268 1 2,000 2,100 1 7,798 2,137 112.997 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.25 1.14 0.68 39.691 میلیون 44.453 میلیون 74.517 میلیون 9.627 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,804 52.00 0.59 8,670 186.00 2.10 12:29 825 3.492 میلیون 30.272 میلیارد 4,232.32 8,856 8,857 8,414 9,120 1 2,694 8,804 1 9,675 8,855 168.695 هزار میلیارد 242.34 میلیون 123.638 میلیون 19.049 میلیون 77.188 میلیون 46.45 میلیون 129.351 میلیون 37.93 میلیون 4.35 3.56 1.28 1.914 میلیون 1.578 میلیون 3.292 میلیون 199,641
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,309 103.00 1.90 5,308 104.00 1.92 12:42 2,620 25.568 میلیون 135.723 میلیارد 9,758.8 5,412 5,450 5,265 5,466 1 2,040 5,300 4 2,365 5,329 422.136 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.6 2.33 3.33 8.588 میلیون 16.98 میلیون 22.667 میلیون 2.901 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,000 1,162.00 2.11 53,418 1,744.00 3.16 12:29 1,229 1.985 میلیون 106.016 میلیارد 1,614.85 55,162 54,449 52,750 54,999 3 35,000 54,000 1 36,359 54,000 330.972 هزار میلیارد 344.799 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.58 3.77 2.74 520,701 1.464 میلیون 1.12 میلیون 864,480
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,883 189.00 2.67 6,857 215.00 3.04 12:29 1,959 11.828 میلیون 81.103 میلیارد 6,037.6 7,072 7,139 6,720 7,139 1 10,160 6,841 2 33,726 6,884 339.456 هزار میلیارد 371.28 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.93 3.02 2.99 3.952 میلیون 7.876 میلیون 11.381 میلیون 446,334
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,290 313.00 4.12 7,348 255.00 3.35 12:29 1,278 11.682 میلیون 85.839 میلیارد 9,140.55 7,603 7,740 7,223 7,744 1 3,190 7,223 4 11,000 7,299 695.675 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.82 2.66 6.75 3.678 میلیون 8.004 میلیون 4.259 میلیون 7.423 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,280 62.00 1.16 5,207 135.00 2.53 12:29 1,681 15.77 میلیون 82.112 میلیارد 9,381.03 5,342 5,310 5,100 5,400 2 2,186 5,284 3 3,000 5,284 235.048 هزار میلیارد 274.865 میلیون 113.689 میلیون 33.5 میلیون 45.757 میلیون 67.932 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 5.99 3.37 2.9 10.968 میلیون 4.802 میلیون 10.995 میلیون 4.774 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,874 459.00 4.44 9,932 401.00 3.88 12:43 973 4.139 میلیون 41.112 میلیارد 4,254.07 10,333 10,463 9,817 10,463 1 1,000 9,874 1 30,000 9,897 147.266 هزار میلیارد 151.676 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.26 2.95 1.89 2.215 میلیون 1.925 میلیون 3.189 میلیون 950,400
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,867 98.00 4.99 1,903 62.00 3.16 12:29 6,174 142.004 میلیون 270.26 میلیارد 15,800.8 1,965 1,980 1,867 2,030 561 1,019 1,781 1 38.311 میلیون 1,867 77.159 هزار میلیارد 375.732 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.17 -2.17 1.04 62.385 میلیون 79.619 میلیون 127.134 میلیون 14.87 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,738 227.00 2.85 7,673 292.00 3.67 12:29 1,104 3.943 میلیون 30.254 میلیارد 3,571.7 7,965 7,930 7,570 8,099 1 8,400 7,715 3 14,000 7,730 64.23 هزار میلیارد 77.984 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.2 2.29 1 2.868 میلیون 1.076 میلیون 3.942 میلیون 900
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 58,849 1,098.00 1.83 58,602 1,345.00 2.24 12:29 590 436,070 25.554 میلیارد 739.1 59,947 60,000 57,010 60,000 1 1,338 58,400 4 1,716 58,850 59.947 هزار میلیارد 73.067 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 16.73 27.83 0.99 234,474 201,596 416,070 20,000
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,841 202.00 5.00 3,906 137.00 3.39 12:29 2,146 16.093 میلیون 62.863 میلیارد 7,499.11 4,043 4,000 3,841 4,037 1081 27,000 3,841 1 26.368 میلیون 3,841 53.089 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -21.41 5.07 0.92 15.413 میلیون 680,000 10.393 میلیون 5.7 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 14,184 746.00 5.00 14,220 710.00 4.76 12:29 517 840,641 11.954 میلیارد 1,626 14,930 15,199 14,184 15,199 6 177 13,971 1 21,369 14,184 39.565 هزار میلیارد 41.938 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 12.42 5.71 0.77 720,641 120,000 781,641 59,000
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,454 444.00 4.99 8,499 399.00 4.48 12:30 1,766 15.055 میلیون 127.947 میلیارد 8,524.73 8,898 8,800 8,454 9,147 8 150 8,454 1 189,537 8,454 240.246 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.72 4.66 4.87 5.991 میلیون 9.063 میلیون 11.159 میلیون 3.895 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,820 161.00 4.04 3,817 164.00 4.12 12:29 2,119 37.187 میلیون 141.945 میلیارد 17,549.35 3,981 3,880 3,782 4,050 1 1,000 3,821 1 8,135 3,821 238.86 هزار میلیارد 374.462 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.85 3.01 4.89 13.804 میلیون 23.383 میلیون 28.979 میلیون 8.208 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,589 346.00 4.99 6,634 301.00 4.34 12:27 955 15.461 میلیون 102.574 میلیارد 16,189.65 6,935 6,780 6,589 7,087 2 20,000 6,590 1 54,812 6,717 280.868 هزار میلیارد 289.717 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.56 2.63 6.4 4.687 میلیون 10.774 میلیون 9.357 میلیون 6.104 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,459 287.00 4.99 5,472 274.00 4.77 12:23 186 3.252 میلیون 17.792 میلیارد 17,481.84 5,746 5,550 5,459 5,819 54 3,527 3,191 1 2.594 میلیون 5,459 13.216 هزار میلیارد 67.926 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 17.64 3.46 0.31 551,623 2.7 میلیون 2.752 میلیون 500,000
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,801 111.00 1.88 5,676 236.00 3.99 12:43 1,423 16.096 میلیون 91.355 میلیارد 11,311.62 5,912 5,827 5,617 5,950 1 1.224 میلیون 5,800 16 2,546 5,802 65.032 هزار میلیارد 103.245 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.62 3.06 1.56 3.19 میلیون 12.906 میلیون 14.501 میلیون 1.596 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,155 131.00 3.99 3,147 139.00 4.23 12:29 2,661 50.161 میلیون 157.838 میلیارد 18,850.53 3,286 3,300 3,122 3,348 3 10,000 3,155 1 11,497 3,155 267.809 هزار میلیارد 294.618 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.96 2.34 6.71 18.848 میلیون 31.313 میلیون 44.381 میلیون 5.78 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 10,102 531.00 4.99 10,202 431.00 4.05 12:29 1,866 8.227 میلیون 83.939 میلیارد 4,409.1 10,633 10,353 10,102 10,765 171 2,000 10,018 1 2.611 میلیون 10,102 63.798 هزار میلیارد 71.998 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 5.12 3.82 1.62 4.867 میلیون 3.36 میلیون 7.227 میلیون 1,000,000
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,173 252.00 3.92 6,296 129.00 2.01 12:29 895 16.241 میلیون 102.262 میلیارد 18,146.61 6,425 6,498 6,104 6,498 1 25,388 6,172 1 13,900 6,220 192.75 هزار میلیارد 248.555 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.51 2.73 5.1 1.597 میلیون 14.644 میلیون 7.065 میلیون 9.176 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,900 1,068.00 4.65 21,956 1,012.00 4.41 12:29 1,025 1.521 میلیون 33.406 میلیارد 1,484.34 22,968 22,009 21,820 23,000 1 50 22,100 1 200 22,960 137.808 هزار میلیارد 145.522 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.52 3.46 3.9 797,586 723,864 1.521 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 15,400 733.00 4.54 15,467 666.00 4.13 12:29 278 1.121 میلیون 17.344 میلیارد 4,033.75 16,133 15,530 15,327 15,863 1 10,000 15,352 1 1,243 15,400 145.197 هزار میلیارد 158.184 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.46 11.63 4.18 97,942 1.023 میلیون 1.101 میلیون 20,000
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 10,232 538.00 5.00 10,279 491.00 4.56 12:28 444 4.338 میلیون 44.586 میلیارد 9,769.74 10,770 10,400 10,232 10,699 29 1,000 9,500 1 492,516 10,232 54.927 هزار میلیارد 100.76 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.43 5.58 1.6 868,954 3.469 میلیون 4.318 میلیون 19,680
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,999 1,026.00 1.39 73,197 776.00 1.05 12:29 324 342,865 25.097 میلیارد 1,058.23 73,973 70,500 70,500 75,000 10 500 73,999 1 16,142 75,000 70.274 هزار میلیارد 82.471 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.62 2.94 2.25 134,452 208,413 263,829 79,036
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,992 315.00 4.99 6,218 89.00 1.41 12:28 902 5.562 میلیون 34.582 میلیارد 6,166.19 6,307 6,600 5,992 6,615 3 2,006 4,961 1 20,877 5,992 32.783 هزار میلیارد 47.893 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.71 3.26 1.05 5.562 میلیون - 5.562 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,283 120.00 4.99 2,287 116.00 4.83 12:29 904 25.883 میلیون 59.184 میلیارد 28,631.37 2,403 2,403 2,283 2,494 1 519,488 2,283 6 713 2,299 24.03 هزار میلیارد 217.27 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.43 1.61 0.77 9.886 میلیون 15.997 میلیون 19.268 میلیون 6.615 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,060 146.00 4.55 3,071 135.00 4.21 12:29 3,469 95.094 میلیون 292.052 میلیارد 27,412.62 3,206 3,229 3,046 3,294 1 1,000 3,069 1 2,000 3,079 230.832 هزار میلیارد 244.997 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.23 1.92 7.58 18.923 میلیون 76.172 میلیون 77.09 میلیون 18.005 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,334 386.00 5.00 7,349 371.00 4.81 12:26 466 1.989 میلیون 14.616 میلیارد 4,267.98 7,720 7,334 7,334 7,499 122 250 5,425 1 1.928 میلیون 7,334 23.16 هزار میلیارد 29.883 میلیون 13.904 میلیون 3 میلیون 7.836 میلیون 6.068 میلیون 28.175 میلیون 1.118 میلیون 19.71 3.63 0.78 1.369 میلیون 620,000 1.989 میلیون -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,660 626.00 2.94 20,644 642.00 3.02 12:29 638 1.512 میلیون 31.207 میلیارد 2,369.42 21,286 21,220 20,222 21,970 1 48 20,660 1 100 20,750 55.344 هزار میلیارد 66.923 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.74 4.67 1.98 1.143 میلیون 368,392 1.512 میلیون -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,275 67.00 4.99 1,285 57.00 4.25 12:29 3,348 79.355 میلیون 101.948 میلیارد 23,702.19 1,342 1,355 1,275 1,370 206 825 1,200 1 12.486 میلیون 1,275 30.491 هزار میلیارد 84.416 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.28 -3.09 1.11 54.514 میلیون 24.841 میلیون 75.041 میلیون 4.314 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,641 296.00 4.99 5,667 270.00 4.55 12:29 882 4.62 میلیون 26.181 میلیارد 5,238.16 5,937 5,715 5,641 5,943 187 - - 0 2.345 میلیون 5,641 8.906 هزار میلیارد 45.762 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 25.65 4.55 0.32 2.02 میلیون 2.6 میلیون 4.62 میلیون -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,214 169.00 5.00 3,218 165.00 4.88 12:29 280 6.229 میلیون 20.044 میلیارد 22,245.02 3,383 3,215 3,214 3,480 5 - - 0 6,670 3,260 28.756 هزار میلیارد 190.925 میلیون 177.881 میلیون 8.5 میلیون 163.572 میلیون 14.309 میلیون 25.164 میلیون 1.969 میلیون 13.89 1.91 1.1 981,700 5.247 میلیون 6.229 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 6,880 327.00 4.99 6,756 203.00 3.10 12:29 2,349 595,260 4.095 میلیارد 253.41 6,553 6,880 6,880 6,880 0 41.205 میلیون 6,880 4792 - - 15.727 هزار میلیارد 22.929 میلیون 13.285 میلیون 2.4 میلیون 6.715 میلیون 6.57 میلیون 23.739 میلیون 3.865 میلیون 4.2 2.48 0.68 595,260 - 594,437 823
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,044 160.00 4.99 3,126 78.00 2.43 12:29 1,455 17.886 میلیون 55.913 میلیارد 12,292.81 3,204 3,259 3,044 3,354 53 1,000 3,010 1 2.342 میلیون 3,044 12.816 هزار میلیارد 43.178 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.82 2.35 0.53 12.776 میلیون 5.11 میلیون 17.679 میلیون 207,091
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,580 228.00 3.35 6,495 313.00 4.60 12:29 413 3.14 میلیون 20.395 میلیارد 7,603.07 6,808 6,800 6,468 6,800 1 1,996 6,468 3 8,807 6,580 37.444 هزار میلیارد 46.624 میلیون 21.545 میلیون 5.5 میلیون 10.902 میلیون 10.643 میلیون 22.317 میلیون 4.706 میلیون 7.59 3.36 1.6 940,069 2.2 میلیون 3.12 میلیون 20,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,624 241.00 4.95 4,640 225.00 4.62 12:29 3,029 28.163 میلیون 130.682 میلیارد 9,297.67 4,865 4,850 4,622 4,898 1 3,270 4,624 2 15,200 4,624 196.06 هزار میلیارد 193.041 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.08 2.93 9.08 11.095 میلیون 17.068 میلیون 27.929 میلیون 233,891
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,955 945.00 5.00 18,554 346.00 1.83 12:24 189 249,647 4.527 میلیارد 1,320.88 18,900 19,019 17,955 19,019 119 500 17,196 1 1.108 میلیون 17,955 37.8 هزار میلیارد 46.241 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 9.82 10.46 2.06 231,568 18,079 247,726 1,921
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,448 900.00 3.17 27,144 1,204.00 4.25 12:29 2,490 2.749 میلیون 74.622 میلیارد 1,104.06 28,348 28,102 26,951 28,500 1 100 27,312 1 5,039 27,400 54.288 هزار میلیارد 56.921 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 1.707 میلیون 1.042 میلیون 2.749 میلیون -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,510 743.00 4.57 15,606 647.00 3.98 12:29 634 2.359 میلیون 36.817 میلیارد 3,720.97 16,253 16,050 15,441 16,748 1 387 15,500 1 2,505 15,510 136.525 هزار میلیارد 144.556 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.01 7.35 7.35 1.254 میلیون 1.106 میلیون 2.359 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,788 46.00 1.62 2,723 111.00 3.92 12:29 386 5.284 میلیون 14.386 میلیارد 13,688.32 2,834 2,726 2,693 2,862 1 2,000 2,722 1 2,109 2,790 11.336 هزار میلیارد 44.291 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.75 2.7 0.62 1.514 میلیون 3.77 میلیون 5.13 میلیون 153,251
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,989 946.00 5.00 18,574 361.00 1.91 12:29 237 365,655 6.735 میلیارد 1,542.85 18,935 18,600 17,989 19,387 53 100 14,260 1 254,354 17,989 27.456 هزار میلیارد 34.392 میلیون 10.347 میلیون 1.45 میلیون 7.46 میلیون 2.887 میلیون 16.894 میلیون 2.131 میلیون 12.64 9.33 1.59 162,655 203,000 356,387 9,268
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 22,764 1,198.00 5.00 23,426 536.00 2.24 12:26 245 194,525 4.511 میلیارد 793.98 23,962 23,411 22,764 24,340 63 - - 0 254,081 22,764 16.808 هزار میلیارد - - 701,452 - 1.692 میلیون 16.8 میلیون 642,234 25.59 9.72 0.98 194,525 - 194,525 -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,636 243.00 4.98 4,775 104.00 2.13 12:29 609 6.453 میلیون 30.812 میلیارد 10,596.79 4,879 4,720 4,636 4,970 154 - - 0 6.275 میلیون 4,636 15.776 هزار میلیارد 167.166 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.47 -2.02 0.94 3.153 میلیون 3.3 میلیون 6.353 میلیون 100,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 10,000 393.00 3.78 9,925 468.00 4.50 12:29 1,053 7.502 میلیون 74.461 میلیارد 7,124.53 10,393 10,490 9,874 10,490 1 300 9,884 1 2,300 10,000 67.555 هزار میلیارد 75.472 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.98 3.28 3.98 1.601 میلیون 5.901 میلیون 6.423 میلیون 1.079 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,770 158.00 4.02 3,751 177.00 4.51 12:29 821 23.264 میلیون 87.263 میلیارد 28,336.3 3,928 3,875 3,732 3,979 1 1,866 3,760 1 4,000 3,800 106.056 هزار میلیارد 112.944 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.6 1.88 6.52 8.718 میلیون 14.547 میلیون 15.377 میلیون 7.887 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 11,096 583.00 4.99 11,176 503.00 4.31 12:29 1,873 9.601 میلیون 107.307 میلیارد 5,126.19 11,679 11,380 11,096 11,840 1 350 11,190 1 2,300 11,195 54.062 هزار میلیارد 56.809 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.67 3.48 3.39 6.302 میلیون 3.299 میلیون 9.601 میلیون -
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 11,500 93.00 0.82 11,234 173.00 1.52 12:29 603 4.013 میلیون 45.078 میلیارد 6,654.53 11,407 11,889 10,907 11,889 1 2,660 11,221 2 2,000 11,509 20.533 هزار میلیارد 26.612 میلیون 10.414 میلیون 1.8 میلیون 6.39 میلیون 4.024 میلیون 14.471 میلیون 1.736 میلیون 11.65 5.03 1.4 675,223 3.337 میلیون 2.852 میلیون 1.161 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 12,329 648.00 4.99 12,694 283.00 2.18 12:20 267 376,499 4.66 میلیارد 1,410.11 12,977 12,780 12,329 12,780 42 150 10,830 1 174,566 12,329 38.931 هزار میلیارد 42.893 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 17.52 8.07 2.66 376,499 - 375,628 871
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 64,500 1,006.00 1.54 64,256 1,250.00 1.91 12:28 190 275,959 17.732 میلیارد 1,452.42 65,506 63,000 63,000 66,498 1 7 64,500 1 80 65,749 65.506 هزار میلیارد 70.008 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 13.86 10.08 4.55 155,000 120,959 151,869 124,090
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,006 476.00 4.54 10,040 442.00 4.22 12:29 511 2.278 میلیون 22.869 میلیارد 4,457.55 10,482 10,574 9,958 10,679 1 400 10,002 1 20 10,040 36.993 هزار میلیارد 39.736 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 5.1 2.88 2.81 323,281 1.955 میلیون 2.27 میلیون 7,400
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,554 344.00 4.99 6,578 320.00 4.64 12:29 433 5.295 میلیون 34.828 میلیارد 12,227.54 6,898 6,640 6,554 6,883 1 40,427 6,554 1 900 6,599 17.428 هزار میلیارد 23.967 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 32.61 4.7 1.32 4.144 میلیون 1.15 میلیون 3.511 میلیون 1.783 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,695 89.00 4.99 1,743 41.00 2.30 12:29 1,099 17.485 میلیون 30.474 میلیارد 15,909.68 1,784 1,801 1,695 1,859 220 17,175 1,646 1 9.81 میلیون 1,695 9.865 هزار میلیارد 26.431 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -14.24 2.88 0.77 16.039 میلیون 1.446 میلیون 16.079 میلیون 1.406 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,901 205.00 4.99 3,925 181.00 4.41 12:29 1,148 11.718 میلیون 45.995 میلیارد 10,207.34 4,106 4,101 3,901 4,180 2 50,822 3,901 6 73,349 3,920 66.723 هزار میلیارد 75.093 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.34 1.33 5.22 5.409 میلیون 6.309 میلیون 11.563 میلیون 155,092
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 9,893 520.00 4.99 10,037 376.00 3.61 12:20 365 1.854 میلیون 18.605 میلیارد 5,078.78 10,413 10,005 9,893 10,388 113 5,000 9,800 1 1.547 میلیون 9,893 8.747 هزار میلیارد 14.023 میلیون 6.71 میلیون 840,000 5.592 میلیون 1.118 میلیون 11.362 میلیون 443,327 19.02 7.54 0.74 1.254 میلیون 599,680 1.854 میلیون -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 13,616 716.00 5.00 13,681 651.00 4.54 12:23 371 1.111 میلیون 15.203 میلیارد 2,995.26 14,332 13,618 13,616 14,100 276 22,350 13,501 2 7.21 میلیون 13,616 16.124 هزار میلیارد 20.834 میلیون 7 میلیون 1.125 میلیون 5.443 میلیون 1.557 میلیون 11.222 میلیون 860,369 17.89 9.89 1.37 1.073 میلیون 37,789 1.111 میلیون -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 19,000 948.00 4.75 18,990 958.00 4.80 12:29 265 1.422 میلیون 27.002 میلیارد 5,365.66 19,948 19,602 18,951 19,750 1 1,000 18,955 1 409 19,000 35.705 هزار میلیارد 40.313 میلیون 11.233 میلیون 1.79 میلیون 6.322 میلیون 4.911 میلیون 11.067 میلیون 7.033 میلیون 4.83 6.92 3.07 551,231 870,668 1.202 میلیون 219,890
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 13,620 712.00 4.97 13,794 538.00 3.75 12:29 128 321,167 4.418 میلیارد 2,509.12 14,332 13,860 13,616 14,234 1 21,724 13,616 5 5,725 13,620 12.297 هزار میلیارد 14.557 میلیون 5.29 میلیون 858,000 2.722 میلیون 2.568 میلیون 9.734 میلیون 2.096 میلیون 5.65 4.62 1.22 141,141 180,026 321,092 75
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,605 294.00 4.98 5,676 223.00 3.78 12:29 391 4.068 میلیون 23.089 میلیارد 10,403.27 5,899 5,870 5,605 5,998 114 3,000 5,300 1 2.348 میلیون 5,605 16.812 هزار میلیارد 33.553 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 19.12 3.43 1.68 2.362 میلیون 1.705 میلیون 4.068 میلیون -
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 11,794 620.00 4.99 11,834 580.00 4.67 12:42 278 1.456 میلیون 17.233 میلیارد 5,238.06 12,414 12,890 11,794 12,890 4 33,000 11,461 2 13,690 11,794 8.069 هزار میلیارد 11.475 میلیون 5.821 میلیون 650,000 3.783 میلیون 2.039 میلیون 8.335 میلیون 1.184 میلیون 6.5 3.77 0.92 1.456 میلیون - 1.456 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,220 274.00 4.99 5,244 250.00 4.55 1398/07/22 627 3.868 میلیون 20.283 میلیارد 6,168.93 5,494 5,280 5,220 5,350 216 583 5,139 2 5.772 میلیون 5,220 27.325 هزار میلیارد 46.247 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 11.15 3.05 3.31 3.868 میلیون - 3.868 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,987 206.00 4.91 4,027 166.00 3.96 12:29 1,318 15.243 میلیون 61.386 میلیارد 11,565.62 4,193 4,070 3,984 4,402 1 3,246 3,985 2 3,175 4,013 15.277 هزار میلیارد 21.905 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.85 2.93 1.8 6.473 میلیون 8.77 میلیون 14.55 میلیون 693,452
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,403 704.00 4.99 13,458 649.00 4.60 12:29 1,277 6.737 میلیون 90.669 میلیارد 5,275.83 14,107 14,100 13,402 14,287 2 55,888 13,403 2 9,465 13,404 28.214 هزار میلیارد 31.566 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.63 3.22 3.36 2.834 میلیون 3.903 میلیون 6.551 میلیون 186,229
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,930 90.00 4.46 1,945 75.00 3.71 12:29 3,874 104.982 میلیون 204.143 میلیارد 27,099.24 2,020 2,030 1,919 2,121 1 50,000 1,921 1 1,000 1,940 18.261 هزار میلیارد 33.495 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 9.31 1.42 2.39 73.591 میلیون 31.392 میلیون 71.761 میلیون 33.221 میلیون
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,415 232.00 4.99 4,626 21.00 0.45 12:29 1,113 7.238 میلیون 33.481 میلیارد 6,503.18 4,647 4,750 4,415 4,870 85 1,000 4,310 1 1.692 میلیون 4,415 6.438 هزار میلیارد 10.413 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 454.72 4.12 0.81 7.238 میلیون - 7.138 میلیون 100,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 36,052 1,897.00 5.00 36,443 1,506.00 3.97 12:29 626 335,886 12.241 میلیارد 536.56 37,949 36,700 36,052 37,900 174 156 32,063 1 403,502 36,052 76.505 هزار میلیارد 79.986 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 45.68 17.7 10.14 335,886 - 335,886 -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,799 100.00 3.45 2,834 65.00 2.24 12:29 3,398 35.386 میلیون 100.268 میلیارد 10,413.86 2,899 2,899 2,781 2,954 2 14,419 2,798 3 30,675 2,809 57.98 هزار میلیارد 70.454 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.23 2.03 7.93 17.582 میلیون 17.805 میلیون 34.906 میلیون 480,786
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,900 991.00 4.98 18,942 949.00 4.77 12:29 698 9.274 میلیون 175.657 میلیارد 13,285.98 19,891 19,464 18,897 20,261 1 1,000 15,694 1 5 18,916 57.684 هزار میلیارد 69.348 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 8.04 8.42 7.79 2.075 میلیون 7.198 میلیون 6.27 میلیون 3.004 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 12,041 633.00 4.99 12,187 487.00 3.84 12:29 826 2.661 میلیون 32.434 میلیارد 3,221.9 12,674 12,979 12,041 12,979 8 1,687 11,800 1 84,060 12,041 13.688 هزار میلیارد 16.559 میلیون 5.808 میلیون 1.08 میلیون 3.397 میلیون 2.411 میلیون 7.045 میلیون 1.648 میلیون 7.99 5.46 1.87 2.205 میلیون 456,600 2.632 میلیون 29,000
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 16,900 889.00 5.00 17,014 775.00 4.36 12:29 899 2.644 میلیون 44.979 میلیارد 2,940.65 17,789 18,000 16,900 18,400 17 - - 0 77,203 16,900 12.104 هزار میلیارد 14.81 میلیون 5.62 میلیون 680,400 3.234 میلیون 2.386 میلیون 6.085 میلیون 1.605 میلیون 7.21 4.85 1.9 1.676 میلیون 967,769 2.603 میلیون 40,782
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,091 320.00 4.99 6,164 247.00 3.85 12:29 881 7.804 میلیون 48.105 میلیارد 8,858.5 6,411 6,321 6,091 6,450 207 165 6,091 1 7.979 میلیون 6,091 105.096 هزار میلیارد 243.689 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.43 4.33 16.8 5.664 میلیون 2.14 میلیون 7.736 میلیون 68,740
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,980 1,314.00 5.00 26,047 247.00 0.94 12:23 97 56,379 1.408 میلیارد 581.23 26,294 24,980 24,980 24,980 327 2,500 18,000 1 1.474 میلیون 24,980 19.721 هزار میلیارد 25.539 میلیون 7.278 میلیون 625,000 6.004 میلیون 1.274 میلیون 5.726 میلیون 1.51 میلیون 12.93 15.33 3.41 56,379 - 28,500 27,879
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,738 272.00 1.29 10:56 54 37,254 743.59 میلیون 689.89 21,010 19,960 19,960 19,960 36 - - 0 95,031 19,960 7.564 هزار میلیارد 11.754 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 44.01 12.77 1.31 37,254 - 37,254 -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 5,554 292.00 4.99 5,718 128.00 2.19 12:18 284 1.735 میلیون 9.923 میلیارد 6,110.21 5,846 5,589 5,554 6,100 45 - - 0 976,860 5,554 5.966 هزار میلیارد 8.036 میلیون 3.326 میلیون 1.021 میلیون 2.2 میلیون 1.126 میلیون 5.554 میلیون 49,938 116.86 5.18 1.05 1.735 میلیون - 1.735 میلیون -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 12,572 661.00 5.00 13,097 136.00 1.03 12:29 104 139,958 1.76 میلیارد 1,345.75 13,233 12,572 12,572 12,572 442 347 6,664 1 3.232 میلیون 12,572 24.613 هزار میلیارد 30.857 میلیون 9.528 میلیون 1.86 میلیون 6.497 میلیون 3.032 میلیون 5.453 میلیون 1.654 میلیون 14.73 8.04 4.47 79,958 60,000 139,958 -
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 12,394 652.00 5.00 12,474 572.00 4.38 12:29 749 1.76 میلیون 21.957 میلیارد 2,350.1 13,046 12,401 12,394 13,000 309 300 12,313 1 2.038 میلیون 12,394 16.96 هزار میلیارد 18.395 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 21.3 5.39 3.04 1.26 میلیون 500,000 1.73 میلیون 30,000
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 27,555 1,395.00 4.82 28,595 355.00 1.23 12:29 163 453,882 12.979 میلیارد 2,784.55 28,950 30,000 27,519 30,294 2 4,200 27,557 1 2,394 28,300 6.557 هزار میلیارد 8.085 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 21.61 17.11 1.22 189,908 263,974 453,882 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,710 300.00 4.99 5,755 255.00 4.24 12:28 405 3.45 میلیون 19.855 میلیارد 8,519.25 6,010 5,797 5,710 6,010 3 200 5,522 1 40,509 5,710 42.07 هزار میلیارد 44.733 میلیون 20.437 میلیون 7 میلیون 4.448 میلیون 15.989 میلیون 5.317 میلیون 5.16 میلیون 7.81 2.52 7.58 920,295 2.53 میلیون 3.449 میلیون 800
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,037 212.00 4.99 4,070 179.00 4.21 12:29 249 3.462 میلیون 14.087 میلیارد 13,901.72 4,249 4,121 4,037 4,300 10 - - 0 207,615 4,037 6.374 هزار میلیارد 23.218 میلیون 19.397 میلیون 1.5 میلیون 17.113 میلیون 2.284 میلیون 5.228 میلیون 865,434 7.05 2.67 1.17 1.301 میلیون 2.161 میلیون 3.263 میلیون 198,715
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,689 404.00 4.99 7,764 329.00 4.07 12:29 1,133 4.81 میلیون 37.348 میلیارد 4,245.56 8,093 8,098 7,689 8,180 136 6,910 7,499 1 1.425 میلیون 7,689 30.349 هزار میلیارد 44.564 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.8 4.37 5.59 4.21 میلیون 600,000 4.68 میلیون 130,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 32,667 1,715.00 4.99 32,737 1,645.00 4.78 12:29 292 574,115 18.795 میلیارد 1,966.15 34,382 35,555 32,663 35,555 2 2,500 32,667 1 3,085 32,984 15.472 هزار میلیارد 18.518 میلیون 4.977 میلیون 450,000 3.786 میلیون 1.19 میلیون 5.197 میلیون 1.469 میلیون 10.03 12.37 2.83 264,115 310,000 448,093 126,022
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 2,206 116.00 5.00 2,230 92.00 3.96 12:28 622 8.579 میلیون 19.13 میلیارد 13,792.23 2,322 2,224 2,206 2,316 164 1,000 1,478 1 6.364 میلیون 2,206 4.323 هزار میلیارد 7.922 میلیون 4.709 میلیون 1.862 میلیون 3.77 میلیون 938,925 4.977 میلیون -510,147 -8.14 4.42 0.83 8.579 میلیون - 8.079 میلیون 500,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 3,038 10.00 0.33 2,956 92.00 3.02 12:29 852 5.867 میلیون 17.345 میلیارد 6,886.34 3,048 3,118 2,896 3,118 1 1,387 3,010 1 39,705 3,038 27.432 هزار میلیارد - - 900,000 - 11.243 میلیون 4.862 میلیون 5.39 میلیون 4.95 2.37 5.47 3.362 میلیون 2.506 میلیون 5.827 میلیون 40,000
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 53,297 2,805.00 5.00 55,410 692.00 1.23 11:11 25 13,578 734.077 میلیون 543.12 56,102 54,338 53,297 54,338 26 250 51,046 1 18,775 53,297 5.61 هزار میلیارد 7.012 میلیون 2.375 میلیون 100,000 1.471 میلیون 903,417 4.725 میلیون 442,526 12.52 6.13 1.17 3,578 10,000 13,578 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 68,857 3,624.00 5.00 71,461 1,020.00 1.41 12:25 71 8,904 623.26 میلیون 125.41 72,481 69,151 68,857 75,600 2 - - 0 4,002 68,857 3.927 هزار میلیارد 3.975 میلیون 645,344 54,173 103,447 541,897 4.231 میلیون 122,357 31.64 7.14 0.91 8,904 - 8,904 -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,249 113.00 3.36 3,292 70.00 2.08 12:29 284 1.429 میلیون 4.615 میلیارد 5,030.65 3,362 3,394 3,194 3,394 1 10,054 3,200 2 63,060 3,249 22.495 هزار میلیارد 23.936 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 10.457 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.39 2.11 5.27 1.275 میلیون 154,055 1.429 میلیون -
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 27,825 1,464.00 5.00 28,035 1,254.00 4.28 12:26 327 520,133 14.582 میلیارد 1,590.62 29,289 28,001 27,825 29,200 105 1,000 14,320 1 362,178 27,825 17.573 هزار میلیارد 20.655 میلیون 5.667 میلیون 400,000 3.834 میلیون 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 10.49 9.18 4.07 507,133 13,000 274,325 245,808
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 3,275 172.00 4.99 3,315 132.00 3.83 12:29 131 650,303 2.156 میلیارد 4,964.15 3,447 3,490 3,275 3,490 85 - - 0 1.828 میلیون 3,275 3.15 هزار میلیارد 4.233 میلیون 1.691 میلیون 913,939 1.203 میلیون 488,019 4.112 میلیون -86,175 -35.15 6.21 0.74 650,303 - 650,303 -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,945 786.00 5.00 15,232 499.00 3.17 12:52 1,903 3.548 میلیون 54.046 میلیارد 1,864.5 15,731 15,511 14,945 16,420 9 100 14,945 1 29,486 14,945 15.731 هزار میلیارد 16.496 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 11.09 7.85 3.77 3.538 میلیون 10,000 3.438 میلیون 110,000
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,939 118.00 3.86 2,981 76.00 2.49 12:29 364 1.871 میلیون 5.535 میلیارد 5,138.91 3,057 3,088 2,905 3,093 2 15,350 2,920 2 1,350 2,939 18.342 هزار میلیارد 23.87 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.98 2.53 4.49 1.486 میلیون 384,658 1.77 میلیون 100,719
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 23,399 1,231.00 5.00 23,900 730.00 2.96 12:19 34 34,888 817.246 میلیون 1,026.12 24,630 23,651 23,399 24,360 1 - - 0 429 24,300 3.547 هزار میلیارد 5.061 میلیون 1.95 میلیون 144,000 1.619 میلیون 330,779 3.968 میلیون -10,276 -334.92 10.4 0.87 34,888 - 34,888 -
لخزر

پارس‌ خزر

سهام بورس 42,897 2,257.00 5.00 44,129 1,025.00 2.27 11:41 63 100,463 4.433 میلیارد 1,594.65 45,154 46,636 42,897 46,998 6 - - 0 5,510 42,897 6.827 هزار میلیارد 8.807 میلیون 3.309 میلیون 151,200 2.135 میلیون 1.174 میلیون 3.879 میلیون 419,891 15.89 5.68 1.72 95,463 5,000 100,463 -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,506 237.00 5.00 4,521 222.00 4.68 12:24 589 8.565 میلیون 38.722 میلیارد 14,542.19 4,743 4,506 4,506 4,700 89 - - 0 2.194 میلیون 4,506 4.743 هزار میلیارد 15.343 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 38.61 2.58 1.18 6.865 میلیون 1.7 میلیون 8.565 میلیون -
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 14,783 778.00 5.00 14,783 778.00 5.00 12:14 220 1.77 میلیون 26.162 میلیارد 8,044.3 15,561 14,783 14,783 14,783 73 - - 0 1.29 میلیون 14,783 15.561 هزار میلیارد 18.171 میلیون 6.779 میلیون 1,000,000 3.388 میلیون 3.392 میلیون 3.812 میلیون 2.024 میلیون 7.3 4.37 3.88 930,565 839,180 1.556 میلیون 213,288
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,672 772.00 5.00 15,091 353.00 2.29 12:25 74 230,417 3.381 میلیارد 3,113.74 15,444 14,672 14,672 14,672 205 5,000 13,000 1 3.942 میلیون 14,672 19.459 هزار میلیارد 20.608 میلیون 3.667 میلیون 1.26 میلیون 1.594 میلیون 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 36.1 9.17 4.99 85,417 145,000 230,417 -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 2,860 133.00 4.44 2,874 119.00 3.98 12:29 818 5.358 میلیون 15.398 میلیارد 6,550.36 2,993 3,001 2,844 3,098 1 400 2,859 1 218 2,880 13.469 هزار میلیارد 13.767 میلیون 10.49 میلیون 4.5 میلیون 834,295 9.655 میلیون 3.724 میلیون 3.588 میلیون 3.6 1.34 3.47 4.858 میلیون 500,319 5.158 میلیون 200,000
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 26,118 1,374.00 5.00 26,118 1,374.00 5.00 12:29 109 245,627 6.415 میلیارد 2,253.46 27,492 26,118 26,118 26,118 68 - - 0 355,720 26,118 16.303 هزار میلیارد 19.601 میلیون 5.218 میلیون 593,000 4.113 میلیون 1.105 میلیون 3.588 میلیون 1.237 میلیون 12.52 14.02 4.32 245,627 - 243,598 2,029
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,527 133.00 5.00 2,583 77.00 2.89 12:29 584 5.189 میلیون 13.404 میلیارد 8,885.38 2,660 2,600 2,527 2,735 200 500 2,396 1 5.727 میلیون 2,527 7.038 هزار میلیارد 11.267 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -18.43 11.9 1.91 5.189 میلیون - 5.189 میلیون -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 48,280 2,541.00 5.00 49,353 1,468.00 2.89 12:27 532 523,745 25.849 میلیارد 984.48 50,821 49,300 48,280 51,975 72 - - 0 582,473 48,280 10.164 هزار میلیارد 11.55 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 22.41 16.83 2.77 483,695 40,050 334,456 189,289