نرخ کامیون و کامیونت

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کشنده دنیز 2,450,000,000 2450000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده فوتون 2,650,000,000 2650000000 ۳۰ اردیبهشت
بنز اکسور 1843 4,500,000,000 4500000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده داف XF 105 4,100,000,000 4100000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده کاویان K375T 1,899,400,000 1899400000 ۳۰ اردیبهشت
آریا . كمپرسي LK1924 2,100,000,000 2100000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون ایسوزو 18 تن 2,750,000,000 2750000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون ایسوزو 26 تن 3,650,000,000 3650000000 ۳۰ اردیبهشت
کمپرسی ایسوزو 18 تن 2,770,000,000 2770000000 ۳۰ اردیبهشت
کمپرسی ایسوزو 26 تن 3,670,000,000 3670000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 4,750,000,000 4750000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده آمیکو - تک محور 2,950,000,000 2950000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده ولوو FH 460 4,900,000,000 4900000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده ولوو FH 500 4,800,000,000 4800000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 3,850,000,000 3850000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون ولوو FM460 6x4 باری 4,690,000,000 4690000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده JAC گالوپ . تک محور 2,550,000,000 2550000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده ایویکو - استراليس 4,360,000,000 4360000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده کاوه - تک محور 420 KT 2,500,000,000 2500000000 ۳۰ اردیبهشت
کشنده کاوه - جفت محور 420 KT 2,570,000,000 2570000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده اسکانیا - G400 4,600,000,000 4600000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده اسکانیا - G410 4,900,000,000 4900000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده اسکانیا - G440 4,350,000,000 4350000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کمپرسی فاو - FAW CA 3250 2,446,000,000 2446000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون ایویکو - يوروكارگو 2,440,000,000 2440000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون بنز 1924 - تک محور باری 1,950,000,000 1950000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 3,650,000,000 3650000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده فاو J6 - تک محور 2,420,000,000 2420000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 2,245,000,000 2245000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 2,100,000,000 2100000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 2,553,700,000 2553700000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون بنز 2624 - جفت محور باری 2,650,000,000 2650000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور 2,530,000,000 2530000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 2,400,000,000 2400000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی 1,980,000,000 1980000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور 1,760,000,000 1760000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی 2,750,000,000 2750000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور 3,950,000,000 3950000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون كاوه كمپرسي جفت محور 420 KD 3,100,000,000 3100000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور 4,200,000,000 4200000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 1,850,000,000 1850000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک 3,350,000,000 3350000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک 2,900,000,000 2900000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 2,000,000,000 2000000000 ۳۰ اردیبهشت
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 2,090,000,000 2090000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار 2,110,000,000 2110000000 ۳۰ اردیبهشت
فوتون 5.4 تن 850,000,000 850000000 ۳۰ اردیبهشت
فوتون 6.5 تن 1,010,000,000 1010000000 ۳۰ اردیبهشت
فوتون 8.5 تن 1,050,000,000 1050000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت آرنا 983,000,000 983000000 ۳۰ اردیبهشت
پرسيکا 6 تن باری 1,039,000,000 1039000000 ۳۰ اردیبهشت
پرسيکا 8 تن باری 1,078,000,000 1078000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت جک - 6 تن 1,094,000,000 1094000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت جک - 5.6 تن 788,000,000 788000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت جک - 7.5 تن 1,148,000,000 1148000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت فاو - 6 تن 1,130,000,000 1130000000 ۳۰ اردیبهشت
پرسيکا 6 تن کمپرسی 1,045,000,000 1045000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت کاویان K1052 785,400,000 785400000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت 6 آمیکو - EM6 750,000,000 750000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت الوند - 6 تن 920,000,000 920000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت الوند - 8 تن 1,000,000,000 1000000000 ۳۰ اردیبهشت
فوتون 6.5 تن . خوابدار 1,030,000,000 1030000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 650,000,000 650000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت هیوندای - 6 تن 1,090,000,000 1090000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت هیوندای - 8 تن 1,209,000,000 1209000000 ۳۰ اردیبهشت
ایسوزو 5 تن بدون کاربری 1,060,000,000 1060000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید) 1,470,000,000 1470000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید) 1,590,000,000 1590000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) 1,490,000,000 1490000000 ۳۰ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید) 1,280,000,000 1280000000 ۳۰ اردیبهشت
  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن 1,160,000,000 1160000000 ۳۰ اردیبهشت