شاخص یاب

نرخ کامیون و کامیونت

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
کشنده دنیز 2,450,000,000 2450000000 ۲۸ آبان
کشنده فوتون 3,350,000,000 3350000000 ۱۵ خرداد
بنز اکسور 1843 4,500,000,000 4500000000 ۱۲ خرداد
کشنده داف XF 105 4,100,000,000 4100000000 ۳ تیر
کشنده کاویان K375T 1,899,400,000 1899400000 ۲۲ مرداد
آریا . كمپرسي LK1924 2,100,000,000 2100000000 ۱۸ شهریور
کامیون ایسوزو 18 تن 2,150,000,000 2150000000 ۱۵ خرداد
کامیون ایسوزو 26 تن 3,650,000,000 3650000000 ۲ اردیبهشت
کمپرسی ایسوزو 18 تن 2,770,000,000 2770000000 ۴ آبان
کمپرسی ایسوزو 26 تن 3,670,000,000 3670000000 ۲ اردیبهشت
كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 4,750,000,000 4750000000 ۱۲ خرداد
کشنده آمیکو - تک محور 3,550,000,000 3550000000 ۲۶ آبان
کامیون کشنده ولوو FH 460 4,900,000,000 4900000000 ۱۲ خرداد
کامیون کشنده ولوو FH 500 4,800,000,000 4800000000 ۱۲ خرداد
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 3,850,000,000 3850000000 ۱۲ خرداد
كاميون ولوو FM460 6x4 باری 4,690,000,000 4690000000 ۱۲ خرداد
کشنده JAC گالوپ . تک محور 2,550,000,000 2550000000 ۱۲ خرداد
کشنده ایویکو - استراليس 5,800,000,000 5800000000 ۲۷ مرداد
کشنده کاوه - تک محور 420 KT 4,200,000,000 4200000000 ۶ مرداد
کشنده کاوه - جفت محور 420 KT 4,900,000,000 4900000000 ۶ مرداد
کامیون کشنده اسکانیا - G400 5,600,000,000 5600000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده اسکانیا - G410 5,900,000,000 5900000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده اسکانیا - G440 5,350,000,000 5350000000 ۱۵ خرداد
کامیون کمپرسی فاو - FAW CA 3250 3,650,000,000 3650000000 ۱۵ خرداد
کامیون ایویکو - يوروكارگو 4,000,000,000 4000000000 ۲۷ مرداد
کامیون بنز 1924 - تک محور باری 2,000,000,000 2000000000 ۲۴ مرداد
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 3,650,000,000 3650000000 ۳ تیر
کامیون کشنده فاو J6 - تک محور 3,220,000,000 3220000000 ۱۵ خرداد
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 2,245,000,000 2245000000 ۱۲ خرداد
کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 2,100,000,000 2100000000 ۳۰ تیر
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 2,553,700,000 2553700000 ۱۲ خرداد
کامیون بنز 2624 - جفت محور باری 3,650,000,000 3650000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور 3,300,000,000 3300000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 2,400,000,000 2400000000 ۳۰ تیر
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی 2,750,000,000 2750000000 ۱۵ خرداد
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور 1,760,000,000 1760000000 ۱۸ شهریور
کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی 3,750,000,000 3750000000 ۱۵ خرداد
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور 3,950,000,000 3950000000 ۳۰ تیر
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور 4,200,000,000 4200000000 ۳۰ تیر
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 1,850,000,000 1850000000 ۲۰ آذر
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک 3,350,000,000 3350000000 ۳ تیر
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک 2,900,000,000 2900000000 ۳ تیر
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 2,000,000,000 2000000000 ۲۰ آذر
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 2,090,000,000 2090000000 ۲۰ آذر
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار 2,810,000,000 2810000000 ۱۵ خرداد
فوتون 5.4 تن 850,000,000 850000000 ۱۷ اردیبهشت
فوتون 6.5 تن 1,250,000,000 1250000000 ۱۵ خرداد
فوتون 8.5 تن 1,300,000,000 1300000000 ۱۵ خرداد
کامیونت آرنا 983,000,000 983000000 ۱۲ خرداد
پرسيکا 6 تن باری 1,039,000,000 1039000000 ۱۲ خرداد
پرسيکا 8 تن باری 1,078,000,000 1078000000 ۱۲ خرداد
کامیونت جک - 6 تن 1,094,000,000 1094000000 ۲۳ بهمن
کامیونت جک - 5.6 تن 788,000,000 788000000 ۱۲ خرداد
کامیونت جک - 7.5 تن 1,148,000,000 1148000000 ۲۳ بهمن
کامیونت فاو - 6 تن 1,130,000,000 1130000000 ۲ اردیبهشت
پرسيکا 6 تن کمپرسی 1,045,000,000 1045000000 ۱۲ خرداد
کامیونت کاویان K1052 785,400,000 785400000 ۳۰ تیر
کامیونت 6 آمیکو - EM6 1,400,000,000 1400000000 ۲۶ آبان
کامیونت الوند - 6 تن 920,000,000 920000000 ۲۷ اردیبهشت
کامیونت الوند - 8 تن 1,000,000,000 1000000000 ۳۰ تیر
فوتون 6.5 تن . خوابدار 1,260,000,000 1260000000 ۱۵ خرداد
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 1,300,000,000 1300000000 ۲۶ آبان
کامیونت هیوندای - 6 تن 1,390,000,000 1390000000 ۷ خرداد
کامیونت هیوندای - 8 تن 1,209,000,000 1209000000 ۳ تیر
ایسوزو 5 تن بدون کاربری 1,370,000,000 1370000000 ۱۵ خرداد
کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید) 1,470,000,000 1470000000 ۲۷ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید) 1,590,000,000 1590000000 ۲۷ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) 1,490,000,000 1490000000 ۲۷ اردیبهشت
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید) 1,280,000,000 1280000000 ۲ مهر
  کامیونت فاو تایگروی - 8 تن 1,160,000,000 1160000000 ۲ اردیبهشت