کالایاب
شاخص یاب

نرخ لاستیک خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
تندر 90 جزئیات: فولادی / سایز: 15 800,000 800000 ۱۸ اسفند
رینگ پراید جزئیات: آلومینیومی / سایز: 13 3,000,000 3000000 ۱ مهر
رینگ فابریک 207 جزئیات: فابریک 207 / سایز: 15 3,600,000 3600000 ۱ مهر
رینگ تندر 90 - AR015 جزئیات: آلومینیومی 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . خرچنگی IK016 جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . طرح شهاب‏ جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... جزئیات: فولادی / سایز: 14 1,000,000 1000000 ۱ مهر
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO جزئیات: آلومینیومی / سایز: 16 4,300,000 4300000 ۱ مهر
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 جزئیات: فابریک پژو LX / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... جزئیات: آلومینیومی / سایز: 14 3,450,000 3450000 ۱ مهر
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... جزئیات: فولادی / سایز: 13 800,000 800000 ۱ مهر
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... جزئیات: فولادی / سایز: 15 1,200,000 1200000 ۱ مهر
  رینگ فابریک مزدا3 جزئیات: ساخت ایران / سایز: 16 5,000,000 5000000 ۱ مهر
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,100,000 3100000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,400,000 3400000 ۴ شهریور
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,300,000 4300000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 5,200,000 5200000 ۸ آذر
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۸ آذر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,700,000 9700000 ۲۶ شهریور
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 5200000 ۲۵ دی
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 175.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۲۵ دی
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,600,000 4600000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 4500000 ۸ آذر
مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,600,000 5600000 ۸ آذر
نکسن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,400,000 7400000 ۸ آذر
نکسن جزئیات: ساخت کره . گل کامپیوتری / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,600,000 5600000 ۲۵ دی
جی تی جزئیات: چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,200,000 4200000 ۸ آذر
جی تی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۸ آذر
اورنت سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,200,000 4200000 ۴ شهریور
اورنت سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,700,000 4700000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 3900000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,000,000 4000000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 4500000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,800,000 6800000 ۸ آذر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۸ آذر
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۸ آذر
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 4500000 ۸ آذر
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 5,000,000 5000000 ۲۵ دی
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۲۵ دی
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 5,500,000 5500000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,850,000 9850000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.50.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,300,000 5300000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 4800000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: گل جهت دار / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,500,000 3500000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,100,000 3100000 ۸ آذر
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,700,000 6700000 ۲۵ دی
گود یر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 6,000,000 6000000 ۲۵ دی
پریمول جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,250,000 4250000 ۴ شهریور
سومیتو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,700,000 5700000 ۸ آذر
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۸ آذر
مارشال جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 6000000 ۸ آذر
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۸ آذر
هانکوک سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,500,000 5500000 ۸ آذر
هانکوک سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 6000000 ۸ آذر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۸ آذر
رودستون سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,800,000 6800000 ۸ آذر
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,300,000 3300000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,500,000 3500000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۸ آذر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 3900000 ۸ آذر
یزد تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,300,000 4300000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,200,000 9200000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,600,000 4600000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,300,000 3300000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
  ایران تایر جزئیات: سارینا / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,900,000 3900000 ۲۶ شهریور
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70000 3,900,000 3900000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.55.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 4800000 ۴ شهریور
بارز سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
بارز سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,000,000 4000000 ۲۵ دی
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 9,900,000 9900000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,100,000 9100000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,400,000 11400000 ۲۶ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,050,000 7050000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,700,000 8700000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: چهارفصل / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,300,000 9300000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.70.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۲۶ شهریور
نکسن سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,700,000 8700000 ۲۷ آبان
نکسن جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۲۷ آبان
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۷ آبان
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,300,000 3300000 ۲۷ آبان
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,800,000 10800000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 7600000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,200,000 12200000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 7800000 ۲۵ دی
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 7000000 ۴ شهریور
فالکن سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۵ دی
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۲۵ دی
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۲۷ آبان
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,100,000 10100000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 185.65.14 12,500,000 12500000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90000 12,800,000 12800000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,000,000 13000000 ۲۵ دی
میشلن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۲۵ دی
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,500,000 5500000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 6600000 ۴ شهریور
گود یر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 25,000 25000 ۲۲ مرداد
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,700,000 7700000 ۲۶ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۷ آبان
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 10500000 ۲۷ آبان
هانکوک جزئیات: یخ شکن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۴ شهریور
هانکوک سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,900,000 9900000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز پهن پژو / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,800,000 9800000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,200,000 7200000 ۲۷ آبان
رودستون جزئیات: سایز پهن پژو 405 / سایز: 215.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,600,000 3600000 ۲۷ آبان
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,000,000 10000000 ۲۷ آبان
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,200,000 10200000 ۲۷ آبان
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,900,000 8900000 ۲۷ آبان
یزد تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,300,000 6300000 ۱ مهر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 7600000 ۲۶ شهریور
سومیتومو جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,600,000 7600000 ۲۷ آبان
سومیتومو سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,500,000 9500000 ۲۵ دی
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 11000000 ۲۷ آبان
کویر تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,800,000 5800000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سايز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سايز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,600,000 6600000 ۴ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,600,000 13600000 ۲۷ آبان
ایران تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۲۶ شهریور
  لاسا جزئیات: مدل Atracta / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 8500000 ۲۵ دی
  لاسا جزئیات: مدل Greenways / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 10500000 ۲۵ دی
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,900,000 5900000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۴ شهریور
  بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۷ آبان
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۲۷ آبان
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 5200000 ۲۷ آبان
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,600,000 10600000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,400,000 11400000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,200,000 8200000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,900,000 8900000 ۴ شهریور
لاسا سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۵ دی
لاسا سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,950,000 9950000 ۲۵ دی
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۵ دی
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 6400000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 7400000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,800,000 9800000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,200,000 11200000 ۲۶ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
نکسن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,600,000 10600000 ۲۵ دی
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,900,000 10900000 ۲۵ دی
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,900,000 7900000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,700,000 8700000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,900,000 6900000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 11000000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۲۶ شهریور
فالکن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۲۷ آبان
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,400,000 10400000 ۲۷ آبان
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,100,000 12100000 ۲۵ دی
گودیر جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۴ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,500,000 17500000 ۲۷ آبان
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 19,000,000 19000000 ۲۷ آبان
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 20,000,000 20000000 ۲۷ آبان
نانکن سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,300,000 7300000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 205.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,900,000 7900000 ۴ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,500,000 11500000 ۲۵ دی
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 10500000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,200,000 10200000 ۲۶ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 7700000 ۴ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,500,000 13500000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,500,000 14500000 ۱ مهر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,800,000 10800000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: N5000 / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,500,000 11500000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: GS2000 / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 40.000 3,300,000 3300000 ۲۷ آبان
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,000,000 8000000 ۲۵ دی
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۵ دی
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 12000000 ۲۵ دی
یزد تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,200,000 4200000 ۲۷ آبان
یزد تایر سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 5,000,000 5000000 ۲۷ آبان
یزد تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,700,000 5700000 ۲۷ آبان
بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,200,000 11200000 ۲۷ آبان
بریجستون جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۷ آبان
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۷ آبان
سومیتومو سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
سومیتومو سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 10,800,000 10800000 ۲۷ آبان
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,700,000 12700000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,700,000 14700000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,100,000 6100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: karena / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,300,000 6300000 ۲۶ شهریور
  مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۶ شهریور
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۲۶ شهریور
  پیرلی جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
  سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,700,000 5700000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور