شاخص یاب

نرخ لاستیک خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
تیوپ سایز: 13 180,000 180000 ۲۶ اردیبهشت
تیوپ سایز: 14 200,000 200000 ۳ بهمن
تیوپ سایز: 15 220,000 220000 ۲۶ اردیبهشت
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,900,000 10900000 ۱۸ مرداد
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 275.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,500,000 11500000 ۱۸ مرداد
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 255.35.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,800,000 10800000 ۱۸ مرداد
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,300,000 12300000 ۱۵ خرداد
مکسس جزئیات: سایز ویتارا / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,800,000 6800000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک موهاوی / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۲۲ مرداد
نکسن جزئیات: MVM X33 و لیفان X60 / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 6400000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک ویتارا / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,300,000 7300000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک سوزوکی ویتارا / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,500,000 7500000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز پهن سوزوکی ویتارا / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 7700000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک اسپورتیج / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,200,000 8200000 ۲۲ مرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک سانتافه / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,500,000 7500000 ۲۲ مرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک سانتافه / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,500,000 8500000 ۲۲ مرداد
نکسن جزئیات: سایز سانگ یانگ اکتیون / سایز: 255.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,500,000 9500000 ۱۲ خرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک موهاوی / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۱۲ خرداد
دنلوپ جزئیات: سایز فابریک تویوتا پرادو GX / سایز: 216.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,000,000 12000000 ۱۲ خرداد
دنلوپ جزئیات: فابریک تویوتا پرادو GX / سایز: 265.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 12000000 ۱۲ خرداد
فالکن جزئیات: سایز فابریک اسپورتیج / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,300,000 9300000 ۲۲ مرداد
فالکن سایز: 265.70.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۱۲ خرداد
فالکن سایز: 255.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,600,000 10600000 ۱۲ خرداد
فالکن سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,100,000 12100000 ۱۲ خرداد
فالکن سایز: 285.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,700,000 12700000 ۱۲ خرداد
کومهو جزئیات: MVM X33 و لیفان X60 / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۱۲ خرداد
میشلن جزئیات: سایز پورشه کاین / سایز: 295.35.21 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 33,000,000 33000000 ۱۲ خرداد
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 205.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,000,000 11000000 ۱۶ مرداد
دنلوپ جزئیات: فابریک موهاوی و پرادو / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,800,000 12800000 ۱۲ خرداد
هانکوک جزئیات: سایز فابریک سانتافه و سورنتو / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,800,000 8800000 ۱۲ خرداد
هانکوک جزئیات: سایز فابریک اسپورتیج / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,400,000 9400000 ۲۲ مرداد
هانکوک جزئیات: سایز فابریک نیو سانتافه / سایز: 235.55.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,700,000 10700000 ۱۲ خرداد
هانکوک جزئیات: سایز فابریک وراکروز / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,400,000 9400000 ۲۲ مرداد
رودستون جزئیات: MVM X33 و لیفان X60 / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,800,000 5800000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز فابریک سوزوکی ویتارا / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,100,000 7100000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز فابریک توسان / سایز: 225.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,000,000 8000000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز پهن ویتارا / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,400,000 7400000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز کیا اسپورتیج / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,100,000 7100000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز فابریک سانتافه / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,600,000 6600000 ۲۲ مرداد
رودستون جزئیات: سایز فابریک رونیز و کوراندو / سایز: 245.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,300,000 7300000 ۱۲ خرداد
رودستون جزئیات: سایز فابریک وراکروز / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۲۲ مرداد
بریجستون جزئیات: سایز ویتارا / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۱۲ خرداد
بریجستون جزئیات: فابریک تویوتا پرادو / سایز: 265.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,500,000 14500000 ۱۲ خرداد
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,000,000 11000000 ۱۶ مرداد
گودیر / آلمان جزئیات: سایز پهن ویتارا / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,100,000 7100000 ۱۲ خرداد
تندر 90 جزئیات: فولادی / سایز: 15 800,000 800000 ۱۸ اسفند
رینگ پراید جزئیات: آلومینیومی / سایز: 13 3,000,000 3000000 ۱ مهر
رینگ فابریک 207 جزئیات: فابریک 207 / سایز: 15 3,600,000 3600000 ۱ مهر
رینگ تندر 90 - AR015 جزئیات: آلومینیومی 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . خرچنگی IK016 جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . طرح شهاب‏ جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
رینگ خانواده : 206 , 405 و ... جزئیات: فولادی / سایز: 14 1,000,000 1000000 ۱ مهر
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO جزئیات: آلومینیومی / سایز: 16 4,300,000 4300000 ۱ مهر
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,500,000 4500000 ۱ مهر
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ جزئیات: آلومینیومی / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 جزئیات: فابریک پژو LX / سایز: 15 4,000,000 4000000 ۱ مهر
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ... جزئیات: آلومینیومی / سایز: 14 3,450,000 3450000 ۱ مهر
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ... جزئیات: فولادی / سایز: 13 800,000 800000 ۱ مهر
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ... جزئیات: فولادی / سایز: 15 1,200,000 1200000 ۱ مهر
زنجیر چرخ سایز: 13 570,000 570000 ۸ آذر
زنجیر چرخ سایز: 14 670,000 670000 ۸ آذر
زنجیر چرخ سایز: 15 720,000 720000 ۸ آذر
قالپاق L90 جزئیات: فابریک / سایز: 15 65,000 65000 ۱۸ اسفند
قالپاق L90 جزئیات: طرح جدید / سایز: 15 70,000 70000 ۹ آذر
قالپاق تیبا سایز: 13 60,000 60000 ۱۸ اسفند
قالپاق رانا سایز: 14 65,000 65000 ۱۸ اسفند
قالپاق سمند سایز: 15 60,000 60000 ۹ آذر
قالپاق سمند جزئیات: طرح جدید / سایز: 15 70,000 70000 ۹ آذر
قالپاق پژو 206 سایز: 14 55,000 55000 ۱۵ خرداد
قالپاق پژو 206 جزئیات: طرح جدید / سایز: 14 55,000 55000 ۱۵ خرداد
قالپاق پژو 405 سایز: 14 65,000 65000 ۹ آذر
قالپاق پیکان سایز: 13 45,000 45000 ۲۳ فروردین
قالپاق زانتیا جزئیات: فابریک / سایز: 15 80,000 80000 ۱۸ اسفند
قالپاق مزدا وانت سایز: 14 60,000 60000 ۱۸ اسفند
قالپاق مزدا سواری 323 سایز: 14 65,000 65000 ۹ آذر
قالپاق پراید - طرح ایتالیا سایز: 13 45,000 45000 ۳ اردیبهشت
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,100,000 3100000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,400,000 3400000 ۴ شهریور
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,300,000 4300000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,200,000 6200000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 7000000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,700,000 9700000 ۲۶ شهریور
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,200,000 4200000 ۴ شهریور
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 175.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,700,000 4700000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,600,000 4600000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,500,000 5500000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 6600000 ۲۶ شهریور
نکسن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره . گل کامپیوتری / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 9,700,000 9700000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 2,800,000 2800000 ۲ مهر
جی تی جزئیات: چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۲۶ شهریور
اورنت سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,200,000 4200000 ۴ شهریور
اورنت سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,700,000 4700000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 3900000 ۴ شهریور
تاندر جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,000,000 4000000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 4500000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,500,000 5500000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 4,800,000 4800000 ۴ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,100,000 3100000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,600,000 5600000 ۴ شهریور
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,800,000 6800000 ۲۶ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 23,400 23400 ۲۲ مرداد
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,850,000 9850000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.50.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,300,000 5300000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 4800000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: گل جهت دار / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,500,000 3500000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,100,000 4100000 ۲۶ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,450,000 3450000 ۲ مهر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,250,000 3250000 ۲ مهر
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
گود یر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,700,000 5700000 ۲۶ شهریور
پریمول جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,250,000 4250000 ۴ شهریور
سومیتو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,200,000 6200000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,000,000 3000000 ۱۳ بهمن
مارشال جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,000,000 7000000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,700,000 7700000 ۲۶ شهریور
هانکوک سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,900,000 6900000 ۲۶ شهریور
هانکوک سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 7000000 ۲۶ شهریور
رودستون سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,300,000 3300000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز پهن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,500,000 3500000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,000,000 6000000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,900,000 4900000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,300,000 4300000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,200,000 9200000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,800,000 3800000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,000,000 4000000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,600,000 4600000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,300,000 3300000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 165.65.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,300,000 4300000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70000 3,900,000 3900000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.55.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 4800000 ۴ شهریور
بارز سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
بارز سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 9,900,000 9900000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,100,000 9100000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,400,000 11400000 ۲۶ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,050,000 7050000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,100,000 5100000 ۱۱ تیر
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,050,000 6050000 ۱۱ تیر
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,700,000 8700000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: چهارفصل / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,300,000 9300000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.70.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۲۶ شهریور
نکسن سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,300,000 7300000 ۴ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۴ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,950,000 3950000 ۱ مهر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,800,000 10800000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 7600000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,200,000 12200000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,000,000 6000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,600,000 6600000 ۴ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 7000000 ۴ شهریور
فالکن سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,600,000 11600000 ۲۶ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,850,000 3850000 ۱۴ فروردین
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,600,000 10600000 ۱ مهر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,000,000 11000000 ۱ مهر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,500,000 12500000 ۱ مهر
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 185.65.14 13,500,000 13500000 ۲۶ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90000 13,500,000 13500000 ۲۶ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,900,000 13900000 ۲۶ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۲۶ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,500,000 5500000 ۴ شهریور
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 6600000 ۴ شهریور
گود یر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 25,000 25000 ۲۲ مرداد
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,700,000 7700000 ۲۶ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,500,000 11500000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,800,000 10800000 ۲۶ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,950,000 3950000 ۲۹ آبان
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,100,000 4100000 ۲۴ مهر
هانکوک جزئیات: یخ شکن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۴ شهریور
هانکوک سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,900,000 9900000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز پهن پژو / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,800,000 9800000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 4,700,000 4700000 ۷ آذر
رودستون جزئیات: سایز پهن پژو 405 / سایز: 215.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
گلدستون جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,700,000 4700000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,900,000 3900000 ۱۶ مهر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,900,000 11900000 ۱ مهر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 12000000 ۱ مهر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,900,000 6900000 ۴ شهریور
یزد تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,300,000 6300000 ۱ مهر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,600,000 7600000 ۲۶ شهریور
سومیتومو جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
سومیتومو سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,700,000 11700000 ۲۶ شهریور
کویر تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,800,000 5800000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سايز فابریک / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سايز پهن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,600,000 6600000 ۴ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,300,000 13300000 ۲۶ شهریور
ایران تایر سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۲۶ شهریور
لاسا / ترکیه جزئیات: برفی مخصوص زمستان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۱۵ خرداد
پتلاس / ترکیه جزئیات: برفی مخصوص زمستان / سایز: 185.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۱۶ اردیبهشت
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,900,000 5900000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.65.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: فابریک وانت پیکان / سایز: 560-13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 2,300,000 2300000 ۴ مرداد
دنا جزئیات: لاستیک عقب وانت پیکان / سایز: 590-13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 2,500,000 2500000 ۴ مرداد
دنا جزئیات: فابریک وانت مزدا / سایز: 650-14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,200,000 3200000 ۴ مرداد
دنا جزئیات: لاستیک جلو وانت نیسان / سایز: 700-16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 5,400,000 5400000 ۴ مرداد
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 2,850,000 2850000 ۴ مرداد
بارز سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,250,000 3250000 ۴ مرداد
کویر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 2,800,000 2800000 ۴ مرداد
کویر سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,150,000 3150000 ۴ مرداد
نکسن جزئیات: دور سفید . چین / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,700,000 3700000 ۴ مرداد
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,500,000 4500000 ۴ مرداد
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,400,000 4400000 ۴ مرداد
دلیوم جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,000,000 4000000 ۴ مرداد
دنلوپ سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,800,000 4800000 ۴ مرداد
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
کومهو سایز: 175.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ مرداد
مکسیس سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,900,000 3900000 ۴ مرداد
مکسیس جزئیات: UE168 / سایز: 175.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۴ مرداد
مارشال جزئیات: دور سفید / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,900,000 3900000 ۴ مرداد
رودستون جزئیات: دور سفید / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,900,000 3900000 ۴ مرداد
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,700,000 4700000 ۴ مرداد
گلدستون سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
گلدستون جزئیات: فابریک وانت مزدا / سایز: 650-14 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 40.000 2,900,000 2900000 ۴ مرداد
گلدستون جزئیات: لاستیک جلو وانت نیسان / سایز: 700-16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 40.000 6,200,000 6200000 ۴ مرداد
گلدستون جزئیات: لاستیک عقب وانت نیسان / سایز: 750-16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,500,000 6500000 ۴ مرداد
یزد تایر سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 3,000,000 3000000 ۴ مرداد
یزد تایر سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 3,500,000 3500000 ۴ مرداد
اسبکتورا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
سومیتومو جزئیات: دور سفید/ساخت ژاپن / سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,400,000 4400000 ۴ مرداد
سومیتومو سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۴ مرداد
ایران تایر سایز: 165.80.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 2,700,000 2700000 ۴ مرداد
ایران تایر سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 2,950,000 2950000 ۴ مرداد
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,100,000 3100000 ۴ مرداد
نکسن جزئیات: سایز فابریک تیبا / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۴ مرداد
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۴ مرداد
اورنت سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 4,900,000 4900000 ۴ مرداد
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,300,000 5300000 ۴ مرداد
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,550,000 4550000 ۴ مرداد
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,750,000 5750000 ۴ مرداد
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 5,300,000 5300000 ۴ مرداد
مکسیس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,400,000 5400000 ۴ مرداد
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,700,000 4700000 ۴ مرداد
دنلوپ جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,500,000 5500000 ۴ مرداد
زیتکس جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,900,000 4900000 ۴ مرداد
مارشال جزئیات: سایز فابریک تیبا / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 4,600,000 4600000 ۴ مرداد
هانکوک جزئیات: سایز پهن تیبا / سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,900,000 5900000 ۴ مرداد
هانکوک جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,200,000 6200000 ۴ مرداد
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,250,000 5250000 ۴ مرداد
رودستون سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ مرداد
رودستون سایز: 185.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,150,000 5150000 ۴ مرداد
یزد تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,300,000 3300000 ۴ مرداد
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,000,000 5000000 ۴ مرداد
کویر تایر جزئیات: سایز فابریک / سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 3,100,000 3100000 ۴ مرداد
لینگ لانگ سایز: 175.70.13 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 4,250,000 4250000 ۴ مرداد
بارز جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
بارز جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,600,000 10600000 ۲۶ شهریور
پرسا جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,400,000 11400000 ۲۶ شهریور
تویو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,900,000 9900000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,200,000 8200000 ۴ شهریور
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,900,000 8900000 ۴ شهریور
لاسا سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
لاسا سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۴ شهریور
لاسا جزئیات: ساخت ترکیه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,000,000 7000000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 6400000 ۴ شهریور
لافن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 7400000 ۴ شهریور
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۱۰ تیر
لوفن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,450,000 6450000 ۱۰ تیر
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,800,000 9800000 ۲۶ شهریور
مکسس جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,200,000 11200000 ۲۶ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
نکسن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,700,000 8700000 ۴ شهریور
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 15,400,000 15400000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,900,000 7900000 ۲۶ شهریور
جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
آپولو جزئیات: ساخت هند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,700,000 8700000 ۲۶ شهریور
آچیلس جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 185.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,200,000 6200000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,900,000 6900000 ۴ شهریور
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۴ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 11000000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,500,000 12500000 ۲۶ شهریور
دنلوپ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۲۶ شهریور
سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: سایز فابریک / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۲۶ شهریور
فالکن سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
کورسا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
کومهو جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 4,100,000 4100000 ۲۲ مرداد
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,000,000 11000000 ۱ مهر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,000,000 13000000 ۱ مهر
کومهو جزئیات: ساخت ویتنام / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 4,800,000 4800000 ۲۲ مرداد
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,300,000 13300000 ۱ مهر
گودیر جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۴ شهریور
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 19,000,000 19000000 ۱ مهر
میشلن جزئیات: ساخت انگلیس / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 22,000,000 22000000 ۱ مهر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 23,000,000 23000000 ۱ مهر
نانکن سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,300,000 7300000 ۴ شهریور
نانکن سایز: 205.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,900,000 7900000 ۴ شهریور
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,000,000 13000000 ۲۶ شهریور
اکسلرا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,400,000 5400000 ۴ شهریور
سایلون جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,800,000 8800000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۲۶ شهریور
لوسینی جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,500,000 10500000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,200,000 10200000 ۲۶ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 7700000 ۴ شهریور
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,500,000 13500000 ۱ مهر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,500,000 14500000 ۱ مهر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,800,000 10800000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: N5000 / سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,500,000 11500000 ۲۶ شهریور
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,000,000 12000000 ۲۶ شهریور
گلدستون جزئیات: GS2000 / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 40.000 4,700,000 4700000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.50.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 8500000 ۲۶ شهریور
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,200,000 5200000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 195.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,300,000 6300000 ۲۶ شهریور
یزد تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,500,000 6500000 ۲۶ شهریور
بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۴ شهریور
بریجستون جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۴ شهریور
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,200,000 8200000 ۲۶ شهریور
سومیتومو سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 9,600,000 9600000 ۲۶ شهریور
سومیتومو سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 11,200,000 11200000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,700,000 12700000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,000,000 14000000 ۲۶ شهریور
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,700,000 14700000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر جزئیات: سایز پهن سمند / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,100,000 6100000 ۲۶ شهریور
کویر تایر سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 6,400,000 6400000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,000,000 5000000 ۲۶ شهریور
لینگ لانگ جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۴ شهریور
ایران تایر جزئیات: karena / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 5,100,000 5100000 ۲۶ شهریور
ایران تایر جزئیات: سایز پهن / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 50.000 6,300,000 6300000 ۲۶ شهریور
  مکسس جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,000,000 11000000 ۲۶ شهریور
  جی تی جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,600,000 8600000 ۲۶ شهریور
  سونار جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.55.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,400,000 8400000 ۲۶ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 185.65.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,700,000 5700000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 195.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,100,000 6100000 ۴ شهریور
  بلک لاین جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.60.15 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۴ شهریور
دنا جزئیات: گل دنده / سایز: 7.50R 16 6,000,000 6000000 ۱۶ مهر
دنا جزئیات: گل چهار خط / سایز: 7.00R 16 6,000,000 6000000 ۵ مهر
دنا جزئیات: گل دو خط / سایز: 12.00R 24 16,700,000 16700000 ۵ مهر
دنا جزئیات: گل چهار خط / سایز: 5.90R 13 18,000,000 18000000 ۵ مهر
بارز جزئیات: گل چهار خط / سایز: 7.00R 16 4,800,000 4800000 ۵ مهر
بارز جزئیات: گل دنده / سایز: 7.50R 16 5,800,000 5800000 ۱۶ مهر
بارز جزئیات: گل چهار خط / سایز: 7.50R 16 6,000,000 6000000 ۱۶ مهر
بارز جزئیات: گل چهار خط KMN / سایز: 12.00R 24 15,800,000 15800000 ۱۶ مهر
بارز جزئیات: گل دو خط UTN / سایز: 12.00R 24 16,000,000 16000000 ۵ مهر
پرسا جزئیات: گل PR101 / سایز: 385/60R 22.5 32,000,000 32000000 ۱۶ مهر
مکسس جزئیات: گل UM-958 / سایز: 12.00R 24 33,500,000 33500000 ۱۶ مهر
دانلوپ جزئیات: گل SP341 / سایز: 235/75R 17.5 14,400,000 14400000 ۱۶ مهر
دانلوپ جزئیات: گل SP225 / سایز: 12.00R 24 32,000,000 32000000 ۵ مهر
دانلوپ جزئیات: گل STE / سایز: 12.00R 24 32,000,000 32000000 ۱۶ مهر
دانلوپ جزئیات: گل SP442 / سایز: 235/75R 17.5 14,400,000 14400000 ۱۶ مهر
گلدستون جزئیات: گل چهار خط / سایز: 8.25R 16 6,000,000 6000000 ۱۶ مهر
گلدستون جزئیات: گل MRC / سایز: 6.50R 14 18,000,000 18000000 ۵ مهر
تری انگل جزئیات: گل TR697 / سایز: 385/65R 22.5 24,000,000 24000000 ۱۶ مهر
تری انگل جزئیات: گل TRT02 / سایز: 385/65R 22.5 24,500,000 24500000 ۵ مهر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,900,000 8900000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,900,000 8900000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,000,000 9000000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,700,000 10700000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,300,000 10300000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,700,000 11700000 ۱۲ تیر
تویو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,800,000 10800000 ۱۲ تیر
لاسا سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۱۲ تیر
لاسا سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 7400000 ۱۲ تیر
مکسس جزئیات: سایز هیوندای النترا / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,200,000 7200000 ۱۲ تیر
مکسس جزئیات: سایز MG6 / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,600,000 8600000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,000,000 6000000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,500,000 6500000 ۱۲ تیر
نکسن سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: سایز لاستیک اپتیما / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,100,000 8100000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,050,000 7050000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,100,000 7100000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,400,000 7400000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,300,000 8300000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,500,000 8500000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,100,000 9100000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,800,000 7800000 ۱۲ تیر
نکسن سایز: 225.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,500,000 9500000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: سایز لاستیک جنسیس / سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,400,000 9400000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: سایز لاستیک جنسیس / سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,500,000 9500000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,600,000 8600000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,200,000 9200000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: سایز فابریک آزرا / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,200,000 8200000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: سايز اصلی رونیز و کوراندو / سایز: 245.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: ساخت کره / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۱۲ تیر
نکسن جزئیات: فابریک وراکروز و فورد EDGE / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
هدوی جزئیات: ساخت چین / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 60.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
پیرلی جزئیات: مناسب برای بی ام و سری 5 / سایز: 275.35.20 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 17,500,000 17500000 ۱۲ تیر
پیرلی جزئیات: مناسب برای بی ام و سری 5 / سایز: 245.40.20 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 16,500,000 16500000 ۱۲ تیر
پیرلی جزئیات: بنز E Class - محور عقب / سایز: 275.30.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 33,000,000 33000000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,700,000 6700000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,800,000 6800000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,000,000 9000000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
تیگار جزئیات: ساخت صربستان / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
جینیو جزئیات: ساخت چین / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,300,000 7300000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,500,000 8500000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,300,000 9300000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: سايز فابریک کمری / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: سايز تویوتا آریون / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,000,000 11000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,500,000 9500000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 16,000,000 16000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,500,000 17500000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,700,000 15700000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.45.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 16,000,000 16000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 16,000,000 16000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.70.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,000,000 17000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.75.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,500,000 17500000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 275.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 275.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 16,500,000 16500000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 285.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 18,000,000 18000000 ۱۲ تیر
دنلوپ جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 285.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 18,600,000 18600000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.45.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,400,000 7400000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,600,000 7600000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,700,000 7700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,300,000 8300000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,300,000 8300000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت تایلند / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,500,000 7500000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,700,000 9700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,600,000 9600000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,900,000 9900000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,400,000 11400000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,500,000 9500000 ۱۲ تیر
فالکن سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,100,000 9100000 ۱۲ تیر
فالکن سایز: 235.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,300,000 10300000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,200,000 11200000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.40.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,300,000 9300000 ۳ اردیبهشت
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,700,000 12700000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,500,000 12500000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 245.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,300,000 12300000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 255.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,200,000 13200000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 255.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 265.35.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,600,000 14600000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 275.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 15,000,000 15000000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: اسپورت پژویی / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: سایز لاستیک مزدا 3 / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: سایز پژو 407 / سایز: 205.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: سایز لاستیک ماکسیما / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,200,000 10200000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,800,000 8800000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 10,100,000 10100000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: سایز لاستیک سوناتا و کمری / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,500,000 10500000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,200,000 10200000 ۱۹ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,400,000 10400000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,800,000 9800000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,900,000 11900000 ۱۹ تیر
کومهو سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,500,000 13500000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,600,000 12600000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,000,000 13000000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: فابریک گرنجور / سایز: 245.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 11,600,000 11600000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: فابریک جنسیس / سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,200,000 12200000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: فابریک هیوندای IX55 / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,000,000 13000000 ۱۲ تیر
گودیر سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 5,500,000 5500000 ۷ آذر
گودیر جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,400,000 7400000 ۲۵ بهمن
گودیر جزئیات: سایز پانامرا - عقب / سایز: 285.40.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 31,000,000 31000000 ۳۱ خرداد
گودیر جزئیات: سایز پانامرا - جلو / سایز: 245.45.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 30,800,000 30800000 ۳۱ خرداد
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 100000 8,400,000 8400000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,300,000 9300000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: سایز BMW X3 / سایز: 245.45.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 29,500,000 29500000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: سایز BMW X3 - محور عقب / سایز: 275.40.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 30,500,000 30500000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 24,300 24300 ۲۲ مرداد
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,800,000 9800000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت آلمان / سایز: 225.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,000,000 11000000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 12,000,000 12000000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,100,000 12100000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,300,000 12300000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 16,000,000 16000000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 245.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 17,500,000 17500000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 255.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 26,000,000 26000000 ۱۲ تیر
میشلن جزئیات: ساخت فرانسه / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,800,000 11800000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 195.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,600,000 5600000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.45.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,850,000 5850000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,800,000 5800000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,100,000 7100000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 225.45.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,900,000 6900000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 225.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,500,000 7500000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,900,000 7900000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 245.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 9,200,000 9200000 ۱۲ تیر
نانکن جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 255.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 9,200,000 9200000 ۱۲ تیر
فالکن جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,100,000 10100000 ۱۲ تیر
کومهو جزئیات: سايز اصلی کیا اپیروس / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,500,000 10500000 ۱۲ تیر
مارشال جزئیات: سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,900,000 7900000 ۱۲ تیر
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,100,000 8100000 ۱۲ تیر
مارشال جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,300,000 8300000 ۱۲ تیر
مارشال جزئیات: سايز اصلی هیوندای آزرا / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,000,000 12000000 ۱۲ تیر
هانکوک سایز: 195.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,200,000 8200000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80000 8,400,000 8400000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,900,000 10900000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز لاستیک کمری / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80000 8,600,000 8600000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90000 10,500,000 10500000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز MG6 / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,400,000 10400000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز کمری و سوناتا شش سیلندر / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,100,000 10100000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,700,000 11700000 ۱۲ تیر
هانکوک جزئیات: سایز فابریک بنز C200 / سایز: 225.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,500,000 8500000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,500,000 11500000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز فابریک بی‌ام و 520 / سایز: 225.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,600,000 11600000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز لاستیک سوناتا جدید / سایز: 225.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۱۹ تیر
هانکوک سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,200,000 11200000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: سایز لاستیک آزرا / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,700,000 10700000 ۱۲ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 18,500,000 18500000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,600,000 13600000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,200,000 15200000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.55.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 20,000,000 20000000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 245.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,700,000 13700000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,600,000 11600000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.65.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,500,000 12500000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: ساخت کره / سایز: 245.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,000,000 14000000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: فابریک گرنجور / سایز: 245.40.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 13,600,000 13600000 ۱۹ تیر
هانکوک جزئیات: فابریک گرنجور / سایز: 245.40.19 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 16,000,000 16000000 ۱۹ تیر
لوسینی جزئیات: ساخت تایوان / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,100,000 6100000 ۱۲ تیر
لوسینی جزئیات: سایز فابریک / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 5,800,000 5800000 ۱۲ تیر
لوسینی جزئیات: سایز لاستیک سراتو / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 7,800,000 7800000 ۱۲ تیر
لوسینی جزئیات: سایز لاستیک ماکسیما / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۱۲ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 6,800,000 6800000 ۱۲ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,200,000 9200000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: فابریک کیا سراتو / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,800,000 10800000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,500,000 11500000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,100,000 10100000 ۱۹ تیر
رودستون سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,700,000 9700000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,500,000 11500000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 11,300,000 11300000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,600,000 12600000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,700,000 11700000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: فابریک هیوندای توسان / سایز: 225.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,100,000 13100000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: فابریک جنسیس / سایز: 235.50.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,200,000 13200000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,400,000 13400000 ۱۹ تیر
رودستون سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 11,800,000 11800000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,800,000 13800000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: سايز اصلی کاپرا / سایز: 235.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 13,300,000 13300000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 245.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,000,000 14000000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 255.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 13,800,000 13800000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 265.35.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 14,500,000 14500000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره جنوبی / سایز: 275.35.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,200,000 15200000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: ساخت کره / سایز: 225.65.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 12,700,000 12700000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: فابریک موهاوی / سایز: 265.60.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 14,200,000 14200000 ۱۹ تیر
مونتانا جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,500,000 6500000 ۱۲ تیر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 205.50.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 5,700,000 5700000 ۱۲ تیر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 6,600,000 6600000 ۱۲ تیر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,400,000 7400000 ۱۲ تیر
رودستون جزئیات: سايز X33 و لیفان X60 / سایز: 215.65.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,500,000 10500000 ۱۹ تیر
رودستون جزئیات: سايز اصلی رونیز و کوراندو / سایز: 245.70.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,000,000 12000000 ۱۹ تیر
بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 15,000,000 15000000 ۱۲ تیر
بریجستون جزئیات: ساخت اندونزی / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 17,500,000 17500000 ۱۲ تیر
بریجستون جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 22,000,000 22000000 ۱۲ تیر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 225.60.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 69,000,070 69000070 ۱۲ تیر
تری انگل جزئیات: ساخت چین / سایز: 235.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 64,000,070 64000070 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 7,800,000 7800000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 70.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 90.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: سایز پهن ماکسیما / سایز: 225.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,400,000 8400000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 9,500,000 9500000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,800,000 8800000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.50.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,000,000 8000000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 225.45.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 12,400,000 12400000 ۱۲ تیر
سومیتومو جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 235.55.18 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,600,000 10600000 ۱۲ تیر
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 205.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,600,000 8600000 ۱۹ تیر
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,000,000 10000000 ۱۲ تیر
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.55.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 8,600,000 8600000 ۱۲ تیر
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.45.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,300,000 10300000 ۱۲ تیر
یوکوهاما جزئیات: ساخت ژاپن / سایز: 215.55.17 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 10,500,000 10500000 ۱۲ تیر
لوسینی . تایوان جزئیات: سایز لاستیک سراتو / سایز: 215.60.16 / کارکرد مفید ( کیلومتر ): 80.000 7,000,000 7000000 ۱۲ تیر