کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 3,300,000 ریال 3300000 ۲۶ اردیبهشت
  فارس 3,250,000 ریال 3250000 ۲۸ خرداد
  تهران 3,500,000 ریال 3500000 ۲۸ خرداد
  همدان 3,200,000 ریال 3200000 ۲۸ خرداد
  اردبیل 3,800,000 ریال 3800000 ۷ خرداد
  اصفهان 3,300,000 ریال 3300000 ۲۸ خرداد
  کردستان 3,700,000 ریال 3700000 ۲۸ خرداد
  خراسان رضوی 3,200,000 ریال 3200000 ۲۸ خرداد
  یزد 4,200,000 ریال 4200000 ۲۸ خرداد
  فارس 4,200,000 ریال 4200000 ۲۸ خرداد
  تهران 4,400,000 ریال 4400000 ۲۸ خرداد
  همدان 4,100,000 ریال 4100000 ۲۸ خرداد
  اردبیل 4,300,000 ریال 4300000 ۲۸ خرداد
  اصفهان 4,200,000 ریال 4200000 ۷ خرداد
  کردستان 4,400,000 ریال 4400000 ۲۸ خرداد
  خراسان رضوی 4,300,000 ریال 4300000 ۲۸ خرداد
تخم مرغ 607,000 ریال 607000 ۲۷ مرداد
مرغ زنده 1,044,580 ریال 1044580 ۳۰ مرداد
مرغ کشتار 1,431,330 ریال 1431330 ۳۰ مرداد
جوجه یکروزه گوشتی 135,530 ریال 135530 ۲۷ مرداد
جوجه یکروزه تخمگذار 250,000 ریال 250000 ۲۶ خرداد
جو 194,500 ریال 194500 ۲۷ مرداد
ذرت 148,250 ریال 148250 ۱۳ مرداد
کاه 59,940 ریال 59940 ۲۷ مرداد
گندم 179,440 ریال 179440 ۲۷ مرداد
باگاس 28,500 ریال 28500 ۲۶ آبان
فسفات 545,000 ریال 545000 ۲۷ مرداد
کولین 620,000 ریال 620000 ۱۲ مرداد
لیزین 850,000 ریال 850000 ۲۲ خرداد
یونجه 216,220 ریال 216220 ۲۷ مرداد
ترئونین 1,860,000 ریال 1860000 ۱۲ مرداد
متیونین 1,900,000 ریال 1900000 ۲۲ خرداد
پودر چربی 1,250,000 ریال 1250000 ۸ خرداد
پودر ماهی 1,300,000 ریال 1300000 ۲۲ مرداد
جوش شیرین 485,000 ریال 485000 ۱۸ خرداد
دام کشتار 7,689,580 ریال 7689580 ۲۷ مرداد
سبوس برنج 50,580 ریال 50580 ۱۸:۵۰:۳۸
سبوس گندم 162,070 ریال 162070 ۲۷ مرداد
گوشت منجمد 3,416,670 ریال 3416670 ۲۹ مرداد
کنجاله سویا 256,880 ریال 256880 ۲۸ مرداد
کنجاله کلزا 190,710 ریال 190710 ۲۸ مرداد
بوقلمون زنده 1,515,000 ریال 1515000 ۲۳ مرداد
کربنات کلسیم 7,500 ریال 7500 ۲۶ آبان
گوشت مرغ مادر 1,033,570 ریال 1033570 ۱۲ مرداد
بوقلمون کشتار 1,925,000 ریال 1925000 ۲۳ مرداد
کنجاله تخم پنبه 272,500 ریال 272500 ۱۶ مرداد
کنجاله آفتابگردان 161,000 ریال 161000 ۶ آذر
جوجه یکروزه بوقلمون 2,150,000 ریال 2150000 ۱۵ تیر