کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 3,300,000 3300000 ۲۶ اردیبهشت
  فارس 3,250,000 3250000 ۲۸ خرداد
  تهران 3,500,000 3500000 ۲۸ خرداد
  همدان 3,200,000 3200000 ۲۸ خرداد
  اردبیل 3,800,000 3800000 ۷ خرداد
  اصفهان 3,300,000 3300000 ۲۸ خرداد
  کردستان 3,700,000 3700000 ۲۸ خرداد
  خراسان رضوی 3,200,000 3200000 ۲۸ خرداد
  یزد 4,200,000 4200000 ۲۸ خرداد
  فارس 4,200,000 4200000 ۲۸ خرداد
  تهران 4,400,000 4400000 ۲۸ خرداد
  همدان 4,100,000 4100000 ۲۸ خرداد
  اردبیل 4,300,000 4300000 ۲۸ خرداد
  اصفهان 4,200,000 4200000 ۷ خرداد
  کردستان 4,400,000 4400000 ۲۸ خرداد
  خراسان رضوی 4,300,000 4300000 ۲۸ خرداد
جو 176,000 176000 ۲۶ خرداد
ذرت 149,300 149300 ۲۱ خرداد
کاه 63,000 63000 ۲۶ خرداد
گندم 192,810 192810 ۲۶ خرداد
باگاس 28,500 28500 ۲۶ آبان
فسفات 605,000 605000 ۱۶ اسفند
کولین 795,000 795000 ۱۸ خرداد
لیزین 850,000 850000 ۲۲ خرداد
یونجه 184,170 184170 ۲۶ خرداد
تخم مرغ 504,290 504290 ۲۹ خرداد
ترئونین 1,950,000 1950000 ۲۶ خرداد
متیونین 1,900,000 1900000 ۲۲ خرداد
مرغ زنده 765,740 765740 ۲۹ خرداد
پودر چربی 1,250,000 1250000 ۸ خرداد
پودر ماهی 1,185,000 1185000 ۱۱ اردیبهشت
جوش شیرین 485,000 485000 ۱۸ خرداد
دام کشتار 7,660,230 7660230 ۲۸ خرداد
سبوس برنج 64,580 64580 ۲۶ خرداد
سبوس گندم 170,570 170570 ۲۶ خرداد
مرغ کشتار 1,080,650 1080650 ۲۹ خرداد
گوشت منجمد 3,416,670 3416670 ۲۹ مرداد
کنجاله سویا 342,630 342630 ۸ خرداد
کنجاله کلزا 265,920 265920 ۱۹ خرداد
بوقلمون زنده 1,510,000 1510000 ۱۸ خرداد
کربنات کلسیم 7,500 7500 ۲۶ آبان
گوشت مرغ مادر 892,860 892860 ۲۰ خرداد
بوقلمون کشتار 1,925,000 1925000 ۱۸ خرداد
کنجاله تخم پنبه 237,500 237500 ۱۸ فروردین
جوجه یکروزه گوشتی 163,290 163290 ۲۹ خرداد
کنجاله آفتابگردان 161,000 161000 ۶ آذر
جوجه یکروزه بوقلمون 2,550,000 2550000 ۳۰ اردیبهشت
جوجه یکروزه تخمگذار 250,000 250000 ۲۶ خرداد