شاخص یاب

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 2,250,000 2250000 ۲۹ آبان
  فارس 2,300,000 2300000 ۲۹ آبان
  تهران 2,200,000 2200000 ۲۹ آبان
  اردبیل 2,400,000 2400000 ۲۹ آبان
  اصفهان 2,250,000 2250000 ۲۹ آبان
  خراسان رضوی 2,350,000 2350000 ۲۹ آبان
  یزد 2,650,000 2650000 ۲۹ آبان
  فارس 2,450,000 2450000 ۲۹ آبان
  تهران 2,550,000 2550000 ۲۹ آبان
  اردبیل 2,400,000 2400000 ۲۹ آبان
  اصفهان 2,550,000 2550000 ۲۹ آبان
  خراسان رضوی 2,450,000 2450000 ۲۹ آبان
جو 155,250 155250 ۲۷ آبان
ذرت 119,830 119830 ۲۷ آبان
کاه 50,500 50500 ۲۶ آبان
گندم 132,000 132000 ۲۶ آبان
باگاس 28,500 28500 ۲۶ آبان
فسفات 441,250 441250 ۱۰ شهریور
کولین 775,000 775000 ۲۷ آبان
لیزین 887,500 887500 ۲۶ آبان
یونجه 129,800 129800 ۲۶ آبان
تخم مرغ 863,190 863190 ۲۹ آبان
ترئونین 1,130,000 1130000 ۲۷ آبان
متیونین 1,905,000 1905000 ۲۹ آبان
دام زنده 2,400,000 2400000 ۲۶ آبان
مرغ زنده 724,380 724380 ۱۲:۵۰:۴۴
پودر چربی 910,000 910000 ۲۹ آبان
پودر ماهی 598,330 598330 ۱۴ مهر
جوش شیرین 340,000 340000 ۲۶ آبان
دام کشتار 4,762,500 4762500 ۲۶ آبان
سبوس برنج 8,250 8250 ۲۰ فروردین
سبوس گندم 115,710 115710 ۲۷ آبان
مرغ کشتار 1,021,900 1021900 ۱۲:۵۰:۴۴
گوشت منجمد 3,416,670 3416670 ۲۹ مرداد
کنجاله سویا 244,580 244580 ۲۷ آبان
کنجاله کلزا 163,300 163300 ۲۷ آبان
بوقلمون زنده 1,725,000 1725000 ۲۷ آبان
کربنات کلسیم 7,500 7500 ۲۶ آبان
گوشت مرغ مادر 577,140 577140 ۲۶ آبان
بوقلمون کشتار 2,250,000 2250000 ۲۷ آبان
کنجاله تخم پنبه 161,000 161000 ۲۶ آبان
جوجه یکروزه گوشتی 225,500 225500 ۲۹ آبان
کنجاله آفتابگردان 155,750 155750 ۲۶ آبان
جوجه یکروزه بوقلمون 1,675,000 1675000 ۲۶ آبان
جوجه یکروزه تخمگذار 600,000 600000 ۱۵ خرداد