شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 3,050,000 ریال 3050000 ۲۲ آبان
  فارس 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  تهران 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  همدان 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  اردبیل 3,150,000 ریال 3150000 ۲۲ آبان
  اصفهان 2,900,000 ریال 2900000 ۲۲ آبان
  کردستان 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  خراسان رضوی 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ آبان
  یزد 4,200,000 ریال 4200000 ۲۲ آبان
  فارس 3,800,000 ریال 3800000 ۲۲ آبان
  تهران 3,700,000 ریال 3700000 ۲۲ آبان
  همدان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  اردبیل 3,850,000 ریال 3850000 ۲۲ آبان
  اصفهان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  کردستان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  خراسان رضوی 3,400,000 ریال 3400000 ۲۲ آبان
تخم مرغ 793,360 ریال 793360 ۱۲ آذر
مرغ زنده 851,960 ریال 851960 ۱۳ آذر
مرغ کشتار 1,226,350 ریال 1226350 ۱۳ آذر
جوجه یکروزه گوشتی 346,670 ریال 346670 ۱۳ آذر
جوجه یکروزه تخمگذار 375,000 ریال 375000 ۸ مهر
جو 202,170 ریال 202170 ۱۲ آذر
ذرت 149,000 ریال 149000 ۱۱ آذر
کاه 96,750 ریال 96750 ۱۲ آذر
گندم 196,690 ریال 196690 ۱۲ آذر
باگاس 28,500 ریال 28500 ۲۶ آبان
فسفات 510,830 ریال 510830 ۶ آذر
کولین 580,000 ریال 580000 ۱۰ آذر
لیزین 850,000 ریال 850000 ۲۲ خرداد
یونجه 255,250 ریال 255250 ۱۲ آذر
ترئونین 2,400,000 ریال 2400000 ۱۰ آذر
متیونین 2,400,000 ریال 2400000 ۱۲ آذر
پودر چربی 1,250,000 ریال 1250000 ۸ خرداد
پودر ماهی 1,250,000 ریال 1250000 ۱۲ آذر
جوش شیرین 365,000 ریال 365000 ۱۰ آذر
دام کشتار 6,833,330 ریال 6833330 ۱۲ آذر
سبوس برنج 49,630 ریال 49630 ۱۲ آذر
سبوس گندم 177,210 ریال 177210 ۱۲ آذر
گوشت منجمد 3,416,670 ریال 3416670 ۲۹ مرداد
کنجاله سویا 236,600 ریال 236600 ۱۳ آذر
کنجاله کلزا 173,220 ریال 173220 ۱۳ آذر
بوقلمون زنده 1,675,000 ریال 1675000 ۴ آذر
کربنات کلسیم 7,500 ریال 7500 ۲۶ آبان
گوشت مرغ مادر 900,000 ریال 900000 ۱۳ مهر
بوقلمون کشتار 2,225,000 ریال 2225000 ۴ آذر
کنجاله تخم پنبه 279,830 ریال 279830 ۲۱ آبان
کنجاله آفتابگردان 315,000 ریال 315000 ۲۰ آبان
جوجه یکروزه بوقلمون 2,750,000 ریال 2750000 ۱۹ آبان