نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جو 106,940 106940 ۲۸ بهمن
ذرت 91,190 91190 ۲۸ بهمن
کاه 29,000 29000 ۲۸ بهمن
گندم 120,320 120320 ۲۸ بهمن
باگاس 20,500 20500 ۲۸ بهمن
فسفات 199,860 199860 ۲۸ بهمن
کولین 920,000 920000 ۲۸ بهمن
لیزین 830,000 830000 ۲۸ بهمن
یونجه 108,380 108380 ۲۸ بهمن
تخم مرغ 764,040 764040 ۲۸ بهمن
ترئونین 910,000 910000 ۲۸ بهمن
متیونین 1,541,670 1541670 ۲۸ بهمن
دام زنده 1,490,830 1490830 ۲۸ بهمن
مرغ زنده 528,510 528510 ۲۸ بهمن
پودر چربی 520,000 520000 ۲۸ بهمن
پودر ماهی 384,170 384170 ۲۸ بهمن
جوش شیرین 200,000 200000 ۲۸ بهمن
دام کشتار 3,152,080 3152080 ۲۸ بهمن
سبوس برنج 7,420 7420 ۲۸ بهمن
سبوس گندم 82,170 82170 ۲۸ بهمن
مرغ کشتار 764,350 764350 ۲۸ بهمن
گوشت منجمد 2,390,000 2390000 ۲۸ بهمن
کنجاله سویا 177,180 177180 ۲۸ بهمن
کنجاله کلزا 143,700 143700 ۲۸ بهمن
بوقلمون زنده 820,000 820000 ۲۸ بهمن
کربنات کلسیم 6,500 6500 ۲۸ بهمن
گوشت مرغ مادر 520,710 520710 ۲۸ بهمن
بوقلمون کشتار 1,125,000 1125000 ۲۸ بهمن
کنجاله تخم پنبه 142,500 142500 ۲۸ بهمن
جوجه یکروزه گوشتی 194,760 194760 ۲۸ بهمن
کنجاله آفتابگردان 103,630 103630 ۲۸ بهمن
جوجه یکروزه بوقلمون 1,225,000 1225000 ۲۸ بهمن
جوجه یکروزه تخمگذار 330,000 330000 ۲۸ بهمن