نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جوجه یکروزه گوشتی 17,750 17750 ۰۱ آبان
جوجه یکروزه تخمگذار 33,000 33000 ۰۱ آبان
تخم مرغ 52,550 52550 ۰۱ آبان
مرغ زنده 46,302 46302 ۰۱ آبان
مرغ کشتار 67,222 67222 ۰۱ آبان
گوشت مرغ مادر 58,071 58071 ۰۱ آبان
جوجه یکروزه بوقلمون 122,500 122500 ۰۱ آبان
بوقلمون زنده 69,000 69000 ۰۱ آبان
بوقلمون کشتار 100,000 100000 ۰۱ آبان
دام زنده 151,500 151500 ۰۱ آبان
دام کشتار 321,250 321250 ۰۱ آبان
گوشت منجمد 241,300 241300 ۰۱ آبان
ذرت 8,842 8842 ۰۱ آبان
کنجاله آفتابگردان 8,850 8850 ۰۱ آبان
کنجاله سویا 16,580 16580 ۰۱ آبان
کنجاله کلزا 14,550 14550 ۰۱ آبان
سبوس برنج 742 742 ۰۱ آبان
ترئونین 167,500 167500 ۰۱ آبان
متیونین 154,667 154667 ۰۱ آبان
لیزین 81,000 81000 ۰۱ آبان
کولین 74,000 74000 ۰۱ آبان
کاه 2,900 2900 ۰۱ آبان
فسفات 19,550 19550 ۰۱ آبان
باگاس 2,050 2050 ۰۱ آبان
گندم 11,836 11836 ۰۱ آبان
پودر ماهی 38,417 38417 ۰۱ آبان
جو 10,478 10478 ۰۱ آبان
یونجه 10,713 10713 ۰۱ آبان
کنجاله تخم پنبه 13,017 13017 ۰۱ آبان
کربنات کلسیم 650 650 ۰۱ آبان
جوش شیرین 17,550 17550 ۰۱ آبان
پودر چربی 52,000 52000 ۰۱ آبان
سبوس گندم 7,429 7429 ۰۱ آبان