نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جو 106,690 106690 ۲۸ اسفند
ذرت 98,170 98170 ۲۸ اسفند
کاه 29,000 29000 ۲۸ اسفند
گندم 121,750 121750 ۲۸ اسفند
باگاس 20,500 20500 ۲۸ اسفند
فسفات 199,860 199860 ۲۸ اسفند
کولین 855,000 855000 ۲۸ اسفند
لیزین 800,000 800000 ۲۸ اسفند
یونجه 108,380 108380 ۲۸ اسفند
تخم مرغ 671,060 671060 ۲۸ اسفند
ترئونین 855,000 855000 ۲۸ اسفند
متیونین 1,506,670 1506670 ۲۸ اسفند
دام زنده 1,565,420 1565420 ۲۸ اسفند
مرغ زنده 547,350 547350 ۲۸ اسفند
پودر چربی 520,000 520000 ۲۸ اسفند
پودر ماهی 384,170 384170 ۲۸ اسفند
جوش شیرین 200,000 200000 ۲۸ اسفند
دام کشتار 3,270,830 3270830 ۲۸ اسفند
سبوس برنج 7,420 7420 ۲۸ اسفند
سبوس گندم 82,170 82170 ۲۸ اسفند
مرغ کشتار 792,130 792130 ۲۸ اسفند
گوشت منجمد 2,520,000 2520000 ۲۸ اسفند
کنجاله سویا 210,500 210500 ۲۸ اسفند
کنجاله کلزا 135,100 135100 ۲۸ اسفند
بوقلمون زنده 770,000 770000 ۲۸ اسفند
کربنات کلسیم 6,500 6500 ۲۸ اسفند
گوشت مرغ مادر 550,710 550710 ۲۸ اسفند
بوقلمون کشتار 1,090,000 1090000 ۲۸ اسفند
کنجاله تخم پنبه 142,500 142500 ۲۸ اسفند
جوجه یکروزه گوشتی 179,240 179240 ۲۸ اسفند
کنجاله آفتابگردان 103,880 103880 ۲۸ اسفند
جوجه یکروزه بوقلمون 1,225,000 1225000 ۲۸ اسفند
جوجه یکروزه تخمگذار 330,000 330000 ۲۸ اسفند