شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  یزد 3,050,000 ریال 3050000 ۲۲ آبان
  فارس 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  تهران 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  همدان 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  اردبیل 3,150,000 ریال 3150000 ۲۲ آبان
  اصفهان 2,900,000 ریال 2900000 ۲۲ آبان
  کردستان 3,000,000 ریال 3000000 ۲۲ آبان
  خراسان رضوی 2,700,000 ریال 2700000 ۲۲ آبان
  یزد 4,200,000 ریال 4200000 ۲۲ آبان
  فارس 3,800,000 ریال 3800000 ۲۲ آبان
  تهران 3,700,000 ریال 3700000 ۲۲ آبان
  همدان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  اردبیل 3,850,000 ریال 3850000 ۲۲ آبان
  اصفهان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  کردستان 4,000,000 ریال 4000000 ۲۲ آبان
  خراسان رضوی 3,400,000 ریال 3400000 ۲۲ آبان
تخم مرغ 799,790 ریال 799790 ۲۸ آبان
مرغ زنده 869,230 ریال 869230 ۲۸ آبان
مرغ کشتار 1,234,930 ریال 1234930 ۲۸ آبان
جوجه یکروزه گوشتی 324,630 ریال 324630 ۲۷ آبان
جوجه یکروزه تخمگذار 375,000 ریال 375000 ۸ مهر
جو 192,380 ریال 192380 ۲۸ آبان
ذرت 148,250 ریال 148250 ۲۰ آبان
کاه 82,500 ریال 82500 ۲۸ آبان
گندم 192,060 ریال 192060 ۲۸ آبان
باگاس 28,500 ریال 28500 ۲۶ آبان
فسفات 504,170 ریال 504170 ۱۶ مهر
کولین 490,000 ریال 490000 ۲۴ مهر
لیزین 850,000 ریال 850000 ۲۲ خرداد
یونجه 235,000 ریال 235000 ۲۸ آبان
ترئونین 1,825,000 ریال 1825000 ۲۴ مهر
متیونین 1,900,000 ریال 1900000 ۲۲ خرداد
پودر چربی 1,250,000 ریال 1250000 ۸ خرداد
پودر ماهی 1,230,000 ریال 1230000 ۱۹ آبان
جوش شیرین 325,000 ریال 325000 ۲۶ مهر
دام کشتار 6,913,640 ریال 6913640 ۲۷ آبان
سبوس برنج 49,380 ریال 49380 ۱۹ آبان
سبوس گندم 176,360 ریال 176360 ۲۸ آبان
گوشت منجمد 3,416,670 ریال 3416670 ۲۹ مرداد
کنجاله سویا 239,080 ریال 239080 ۲۰ آبان
کنجاله کلزا 173,790 ریال 173790 ۲۷ آبان
بوقلمون زنده 1,590,000 ریال 1590000 ۱۹ آبان
کربنات کلسیم 7,500 ریال 7500 ۲۶ آبان
گوشت مرغ مادر 900,000 ریال 900000 ۱۳ مهر
بوقلمون کشتار 2,025,000 ریال 2025000 ۱۹ آبان
کنجاله تخم پنبه 279,830 ریال 279830 ۲۱ آبان
کنجاله آفتابگردان 315,000 ریال 315000 ۲۰ آبان
جوجه یکروزه بوقلمون 2,750,000 ریال 2750000 ۱۹ آبان