شاخص یاب

نرخ قیمت قارچ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
قارچی صدفی فله 88,000 88000 ۴ مهر
قارچ دکمه ای فله 65,000 65000 ۴ مهر
قارچ بسته بندی 200 گرمی 23,000 23000 ۴ مهر
قارچ بسته بندی 400 گرمی 44,000 44000 ۴ مهر
قارچ بسته بندی 800 گرمی 79,000 79000 ۴ مهر
قارچ بسته بندی 1000 گرمی 94,000 94000 ۴ مهر
قارچ دکمه ای فله پشت باز 53,000 53000 ۴ مهر
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 33,000 33000 ۱۲ خرداد
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 51,000 51000 ۴ مهر
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 65,000 65000 ۱۲ خرداد
قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده 27,500 27500 ۴ مهر
قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده 60,000 60000 ۲۲ مرداد
قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده 99,000 99000 ۲۲ مرداد