کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت قارچ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  قارچ صدفی فله 95,000 95000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای پشت باز فله 83,000 83000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای پشت بسته فله 93,000 93000 ۲۸ آبان
  قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 31,000 31000 ۲۸ آبان
  قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 49,000 49000 ۲۸ آبان
  قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 62,000 62000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای قهوه ای فله (Brown) 99,000 99000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 30,000 30000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 57,000 57000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی 106,000 106000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی 112,000 112000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده 31,000 31000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده 60,000 60000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده 106,000 106000 ۲۸ آبان