شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت قارچ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  قارچ صدفی فله 99,000 ریال 99000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای پشت باز فله 89,000 ریال 89000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای پشت بسته فله 99,000 ریال 99000 ۲۶ فروردین
  قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 32,000 ریال 32000 ۲۶ فروردین
  قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 51,000 ریال 51000 ۲۶ فروردین
  قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 65,000 ریال 65000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای قهوه ای فله (Brown) 105,000 ریال 105000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 33,000 ریال 33000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 62,000 ریال 62000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی 106,000 ریال 106000 ۲۸ آبان
  قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی 118,000 ریال 118000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده 35,000 ریال 35000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده 65,000 ریال 65000 ۲۶ فروردین
  قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی اسلایس شده 110,000 ریال 110000 ۲۶ فروردین