شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ قیمت زعفران

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 72,000,000 ریال 72000000 ۱۸ آبان
زعفران پوشال درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 70,000,000 ریال 70000000 ۱۸ آبان
زعفران پوشال درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 67,000,000 ریال 67000000 ۱۸ آبان
زعفران نگین پوشال درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 87,000,000 ریال 87000000 ۱۸ آبان
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 5,500,000 ریال 5500000 ۳۰ مهر
زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 800,000 ریال 800000 ۳۰ مهر
زعفران نگین صادراتی درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 92,000,000 ریال 92000000 ۱۸ آبان
زعفران دسته ( دختر پیچ ) درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 60,000,000 ریال 60000000 ۱۸ آبان
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 52,000,000 ریال 52000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 2 / وزن ( کیلو گرم ): 1 58,000,000 ریال 58000000 ۱۲ خرداد
زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه کیفیت: 3 / وزن ( کیلو گرم ): 1 - مالی 10% بدنی 20% ۲۲ مرداد
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه کیفیت: 1 / وزن ( کیلو گرم ): 1 82,000,000 ریال 82000000 ۱۸ آبان