نرخ قیمت جهانی خودرو

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Mito 1.4 مدل: 2016 230,000 230000 ۰۳ خرداد
Giuietta A/T مدل: 2016 430,000 430000 ۰۳ خرداد
BMW M5 مدل: 2016 1,750,000 1750000 ۰۳ خرداد
BMW 116 مدل: 2016 400,000 400000 ۰۳ خرداد
BMW 118 مدل: 2016 450,000 450000 ۰۳ خرداد
BMW 125 مدل: 2016 540,000 540000 ۰۳ خرداد
BMW 320 مدل: 2016 550,000 550000 ۰۳ خرداد
BMW 328 مدل: 2016 650,000 650000 ۰۳ خرداد
BMW 335 مدل: 2016 770,000 770000 ۰۳ خرداد
BMW 520 مدل: 2016 650,000 650000 ۰۳ خرداد
BMW 523 مدل: 2016 710,000 710000 ۰۳ خرداد
BMW 528 مدل: 2016 850,000 850000 ۰۳ خرداد
BMW 535 مدل: 2016 890,000 890000 ۰۳ خرداد
BMW 550 مدل: 2016 1,070,000 1070000 ۰۳ خرداد
BMW 730 مدل: 2016 1,150,000 1150000 ۰۳ خرداد
BMW 740 مدل: 2016 1,250,000 1250000 ۰۳ خرداد
BMW 750 مدل: 2016 1,420,000 1420000 ۰۳ خرداد
BMW 760 مدل: 2016 2,050,000 2050000 ۰۳ خرداد
BMW X6 V8 مدل: 2016 1,450,000 1450000 ۰۳ خرداد
BMW Z4 28 مدل: 2016 750,000 750000 ۰۳ خرداد
BMW Z4 23 مدل: 2016 580,000 580000 ۰۳ خرداد
BMW Z4 30 مدل: 2016 650,000 650000 ۰۳ خرداد
BMW Z4 35 مدل: 2016 750,000 750000 ۰۳ خرداد
BMW X1 1.8 مدل: 2016 460,000 460000 ۰۳ خرداد
BMW X1 2.0 مدل: 2016 450,000 450000 ۰۳ خرداد
BMW X1 2.5 مدل: 2016 470,000 470000 ۰۳ خرداد
BMW X1 2.8 مدل: 2016 480,000 480000 ۰۳ خرداد
BMW Z4 20 مدل: 2016 750,000 750000 ۰۳ خرداد
BMW X3 2.0 مدل: 2016 490,000 490000 ۰۳ خرداد
BMW X3 2.8 مدل: 2016 700,000 700000 ۰۳ خرداد
ACCORD مدل: 2016 330,000 330000 ۰۳ خرداد
CIVIC EXi مدل: 2016 228,000 228000 ۰۳ خرداد
CIVIC LXi مدل: 2016 214,000 214000 ۰۳ خرداد
CIVIC VTi مدل: 2016 255,000 255000 ۰۳ خرداد
ACCORD COUPE مدل: 2016 280,000 280000 ۰۳ خرداد
ACCORD EX 2.4L مدل: 2016 282,000 282000 ۰۳ خرداد
ACCORD LX 2.4L مدل: 2016 255,000 255000 ۰۳ خرداد
ACCORD COUPE V6 مدل: 2016 326,000 326000 ۰۳ خرداد
ACCORD EX V6 3.5L مدل: 2016 353,000 353000 ۰۳ خرداد
CIVIC EXi SUNROOF مدل: 2016 241,000 241000 ۰۳ خرداد
ACCORD EX V6 3.5L / Navigation مدل: 2016 385,000 385000 ۰۳ خرداد
ACCORD EX (Leather) / Navigation مدل: 2016 337,000 337000 ۰۳ خرداد
H1 مدل: 2016 250,000 250000 ۰۳ خرداد
I 20 مدل: 2016 150,000 150000 ۰۳ خرداد
I 30 مدل: 2016 190,000 190000 ۰۳ خرداد
IX 35 مدل: 2016 250,000 250000 ۰۳ خرداد
IX 45 مدل: 2016 300,000 300000 ۰۳ خرداد
IX 45 مدل: 2016 320,000 320000 ۰۳ خرداد
IX 55 مدل: 2016 380,000 380000 ۰۳ خرداد
Genesis مدل: 2016 490,000 490000 ۰۳ خرداد
VELOSTER مدل: 2016 210,000 210000 ۰۳ خرداد
ACCENT 1.6 مدل: 2016 170,000 170000 ۰۳ خرداد
ELANTRA 1.8 مدل: 2016 220,000 220000 ۰۳ خرداد
I 40 2.0 GLS مدل: 2016 260,000 260000 ۰۳ خرداد
AZERA 3.0 NEW مدل: 2016 350,000 350000 ۰۳ خرداد
Genesis Coupe مدل: 2016 350,000 350000 ۰۳ خرداد
Sonata LF 2.4 مدل: 2016 295,000 295000 ۰۳ خرداد
Sonata YF 2.5 مدل: 2016 270,000 270000 ۰۳ خرداد
AZERA 2.4 GLS مدل: 2016 320,000 320000 ۰۳ خرداد
Equus . Centennial مدل: 2016 750,000 750000 ۰۳ خرداد
Hyundai Tucson 2.0 مدل: 2017 270,000 270000 ۰۳ خرداد
Hyundai Santa Fe 2.4 مدل: 2017 380,000 380000 ۰۳ خرداد
Soul مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Carense مدل: 2016 210,000 210000 ۰۳ خرداد
Picanto مدل: 2016 125,000 125000 ۰۳ خرداد
Carnival مدل: 2016 300,000 300000 ۰۳ خرداد
Mohave 4.6 مدل: 2016 450,000 450000 ۰۳ خرداد
Optima 2.4 مدل: 2016 270,000 270000 ۰۳ خرداد
RIO NEW 1.4 مدل: 2016 179,000 179000 ۰۳ خرداد
Sorento 2.4 مدل: 2016 340,000 340000 ۰۳ خرداد
Sorento 3.5 مدل: 2016 370,000 370000 ۰۳ خرداد
Cadenza 3.5 مدل: 2016 300,000 300000 ۰۳ خرداد
Sportage 2.0 مدل: 2016 240,000 240000 ۰۳ خرداد
Sportage 2.4 مدل: 2016 260,000 260000 ۰۳ خرداد
Cerato koup 1.6 مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
Cerato koup 2.0 مدل: 2016 240,000 240000 ۰۳ خرداد
Cerato Sedan 1.6 مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Cerato Sedan 2.0 مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
CERATO 1.6 – 2014 مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
CADENZA 3.5L - 2014 مدل: 2016 340,000 340000 ۰۳ خرداد
IS F مدل: 2016 860,000 860000 ۰۳ خرداد
CT200H مدل: 2016 460,000 460000 ۰۳ خرداد
IS 250 مدل: 2016 420,000 420000 ۰۳ خرداد
IS 300 مدل: 2016 580,000 580000 ۰۳ خرداد
LS 460 مدل: 2016 1,120,000 1120000 ۰۳ خرداد
LX 5.7 مدل: 2016 1,090,000 1090000 ۰۳ خرداد
RX 3.5 مدل: 2016 770,000 770000 ۰۳ خرداد
LS 600hL مدل: 2016 1,300,000 1300000 ۰۳ خرداد
ES250 2.5 مدل: 2016 460,000 460000 ۰۳ خرداد
ES350 3.5 مدل: 2016 630,000 630000 ۰۳ خرداد
IS 300C convertible مدل: 2016 590,000 590000 ۰۳ خرداد
MAZDA3 1.6 مدل: 2016 230,000 230000 ۰۳ خرداد
MAZDA6 2.5 مدل: 2016 280,000 280000 ۰۳ خرداد
MAZDA CX-9 3.7L مدل: 2016 400,000 400000 ۰۳ خرداد
MAZDA CX-7 TURBO مدل: 2016 330,000 330000 ۰۳ خرداد
C200 مدل: 2016 520,000 520000 ۰۳ خرداد
C300 مدل: 2016 720,000 720000 ۰۳ خرداد
C350 مدل: 2016 750,000 750000 ۰۳ خرداد
CL500 مدل: 2016 2,000,000 2000000 ۰۳ خرداد
E 200 مدل: 2016 630,000 630000 ۰۳ خرداد
E 250 مدل: 2016 990,000 990000 ۰۳ خرداد
E 300 مدل: 2016 830,000 830000 ۰۳ خرداد
E 350 مدل: 2016 860,000 860000 ۰۳ خرداد
E 500 مدل: 2016 990,000 990000 ۰۳ خرداد
S 300 مدل: 2016 1,320,000 1320000 ۰۳ خرداد
S 350 مدل: 2016 1,330,000 1330000 ۰۳ خرداد
S 500 مدل: 2016 1,750,000 1750000 ۰۳ خرداد
S 600 مدل: 2016 1,980,000 1980000 ۰۳ خرداد
SL350 مدل: 2016 1,100,000 1100000 ۰۳ خرداد
SL500 مدل: 2016 2,750,000 2750000 ۰۳ خرداد
VIANO مدل: 2016 600,000 600000 ۰۳ خرداد
SLK300 مدل: 2016 900,000 900000 ۰۳ خرداد
CLS 350 مدل: 2016 1,050,000 1050000 ۰۳ خرداد
CLS 500 مدل: 2016 1,220,000 1220000 ۰۳ خرداد
GLK 300 مدل: 2016 700,000 700000 ۰۳ خرداد
GLK 350 مدل: 2016 730,000 730000 ۰۳ خرداد
E 63 AMG مدل: 2016 1,300,000 1300000 ۰۳ خرداد
S 63 AMG مدل: 2016 2,150,000 2150000 ۰۳ خرداد
S 65 AMG مدل: 2016 2,750,000 2750000 ۰۳ خرداد
A200 TURBO مدل: 2016 380,000 380000 ۰۳ خرداد
B200 TURBO مدل: 2016 430,000 430000 ۰۳ خرداد
CLS 63 AMG مدل: 2016 1,700,000 1700000 ۰۳ خرداد
E 350 Coupe مدل: 2016 840,000 840000 ۰۳ خرداد
E 500 Coupe مدل: 2016 1,100,000 1100000 ۰۳ خرداد
E 250 CGI Coupe مدل: 2016 700,000 700000 ۰۳ خرداد
MG GS مدل: 2016 290,000 290000 ۰۳ خرداد
MG550 مدل: 2016 190,000 190000 ۰۳ خرداد
MG750 مدل: 2016 5,150,000 5150000 ۰۳ خرداد
MG6 GT مدل: 2016 5,150,000 5150000 ۰۳ خرداد
ASX مدل: 2016 295,000 295000 ۰۳ خرداد
Boxster مدل: 2016 830,000 830000 ۰۳ خرداد
Boxster S مدل: 2016 880,000 880000 ۰۳ خرداد
Cayenne S مدل: 2016 1,090,000 1090000 ۰۳ خرداد
carrera 911 مدل: 2016 1,300,000 1300000 ۰۳ خرداد
Panamera 4S مدل: 2016 1,610,000 1610000 ۰۳ خرداد
Panamera V6 مدل: 2016 1,360,000 1360000 ۰۳ خرداد
Cayenne base مدل: 2016 990,000 990000 ۰۳ خرداد
carrera s 911 مدل: 2016 1,500,000 1500000 ۰۳ خرداد
Cayenne Turbo مدل: 2016 1,550,000 1550000 ۰۳ خرداد
Panamera 4 V6 مدل: 2016 1,420,000 1420000 ۰۳ خرداد
Panamera S V6 مدل: 2016 1,500,000 1500000 ۰۳ خرداد
Boxster Spyder مدل: 2016 920,000 920000 ۰۳ خرداد
Cayenne S Hybrid مدل: 2016 1,120,000 1120000 ۰۳ خرداد
Panamera Turbo S مدل: 2016 2,450,000 2450000 ۰۳ خرداد
Scala مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
koleos مدل: 2016 305,000 305000 ۰۳ خرداد
Trafic مدل: 2016 230,000 230000 ۰۳ خرداد
Duster 4WD مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Duster FWD مدل: 2016 190,000 190000 ۰۳ خرداد
Safrane 2L مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
Fluence 1.6 مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Fluence 2.0 مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
Safrane 2.5L مدل: 2016 270,000 270000 ۰۳ خرداد
Cyron مدل: 2016 310,000 310000 ۰۳ خرداد
Actyon مدل: 2016 210,000 210000 ۰۳ خرداد
Rexton مدل: 2016 370,000 370000 ۰۳ خرداد
Rodius مدل: 2016 270,000 270000 ۰۳ خرداد
Impreza مدل: 2016 220,000 220000 ۰۳ خرداد
GT 86 مدل: 2016 300,000 300000 ۰۳ خرداد
Haice مدل: 2016 360,000 360000 ۰۳ خرداد
Aurion مدل: 2016 430,000 430000 ۰۳ خرداد
Previa مدل: 2016 360,000 360000 ۰۳ خرداد
Camry GL مدل: 2016 245,000 245000 ۰۳ خرداد
Rav4 4WD مدل: 2016 345,000 345000 ۰۳ خرداد
Rav4 FWD مدل: 2016 310,000 310000 ۰۳ خرداد
Camry GLX مدل: 2016 280,000 280000 ۰۳ خرداد
FJ Cruiser مدل: 2016 490,000 490000 ۰۳ خرداد
Corolla GLI مدل: 2016 210,000 210000 ۰۳ خرداد
Furtuner VX مدل: 2016 460,000 460000 ۰۳ خرداد
Yaris Sedan مدل: 2016 170,000 170000 ۰۳ خرداد
Prado 3 - Door مدل: 2016 450,000 450000 ۰۳ خرداد
Prado 5 - Door مدل: 2016 780,000 780000 ۰۳ خرداد
Corolla XLI 1.6 مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Corolla XLI 1.8 مدل: 2016 200,000 200000 ۰۳ خرداد
Yaris Hatchback مدل: 2016 180,000 180000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 4.0 L مدل: 2016 820,000 820000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 4.7 L مدل: 2016 850,000 850000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 5.7 L مدل: 2016 920,000 920000 ۰۳ خرداد
Hailux Double Cab مدل: 2016 250,000 250000 ۰۳ خرداد
Prado 5 - Door Diesel مدل: 2016 780,000 780000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 4.5L Diesel مدل: 2016 700,000 700000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 4.7L Xtreme مدل: 2016 900,000 900000 ۰۳ خرداد
Landcruiser 5.7L Xtreme مدل: 2016 990,000 990000 ۰۳ خرداد
C70 مدل: 2016 600,000 600000 ۰۳ خرداد
C30 مدل: 2016 340,000 340000 ۰۳ خرداد
V40 Se Lux مدل: 2016 480,000 480000 ۰۳ خرداد
XC60 Se-Lux مدل: 2016 500,000 500000 ۰۳ خرداد
V40 R-Desgin مدل: 2016 480,000 480000 ۰۳ خرداد
XC60 R-Desgin مدل: 2016 500,000 500000 ۰۳ خرداد
V40 Cross Country مدل: 2016 480,000 480000 ۰۳ خرداد