کالایاب
شاخص یاب

نرخ قیمت آجیل و خشکبار

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سنجد 170,000 170000 ۲۵ آذر
عناب 200,000 200000 ۲۵ آذر
عدسک 90,000 90000 ۲۵ آذر
برگ هلو 120,000 120000 ۲۵ آذر
شاهدانه 110,000 110000 ۲۵ آذر
کنجد خام 70,000 70000 ۲۵ آذر
مغز پسته 730,000 730000 ۲۵ آذر
مغز فندق 460,000 460000 ۲۵ آذر
مغز گردو 530,000 530000 ۲۵ آذر
خلال پسته 730,000 730000 ۱۲ خرداد
مغز بادام 490,000 490000 ۲۵ آذر
آلبالو خشک 120,000 120000 ۲۵ آذر
انجیر آردی 135,000 135000 ۱۲ خرداد
برگ زردآلو 180,000 180000 ۲۵ آذر
پسته اکبری 510,000 510000 ۲۵ آذر
پسته فندقی 410,000 410000 ۲۵ آذر
سویا آجیلی 67,000 67000 ۲۵ آذر
کشمش پلویی 83,000 83000 ۲۵ آذر
گندمک توپی 55,000 55000 ۱۲ خرداد
تخمه محبوبی 150,000 150000 ۲۵ آذر
کنجد بوداده 110,000 110000 ۲۵ آذر
برگ قیسی ریز 145,000 145000 ۱۲ خرداد
توت خشک سفید 280,000 280000 ۱۲ خرداد
فندق با پوست 350,000 350000 ۲۵ آذر
مویز با هسته 110,000 110000 ۱۲ خرداد
بادام با پوست 140,000 140000 ۲۵ آذر
پسته کله قوچی 500,000 500000 ۲۵ آذر
آلو بخارا رسمی 170,000 170000 ۲۵ آذر
آلو جنگلی درشت 100,000 100000 ۱۲ خرداد
تخمه کدو گوشتی 180,000 180000 ۲۵ آذر
مویز بدون هسته 240,000 240000 ۲۵ آذر
آلو بخارا ممتاز 190,000 190000 ۲۵ آذر
پسته احمد آقایی 470,000 470000 ۲۵ آذر
خلال پسته ممتاز 980,000 980000 ۲۵ آذر
کشمش سبز پیکانی 120,000 120000 ۲۵ آذر
کشمش سبز معمولی 105,000 105000 ۲۵ آذر
گوجه برغان سیاه 120,000 120000 ۱۲ خرداد
مغز تخمه محبوبی 230,000 230000 ۲۵ آذر
گردو پوست سوزنی 150,000 150000 ۲۵ آذر
انجیر خشک معمولی 270,000 270000 ۲۵ آذر
خلال بادام زمینی 130,000 130000 ۲۵ آذر
کشمش پلویی طلایی 80,000 80000 ۲۵ آذر
گوجه برغان طلایی 115,000 115000 ۲۵ آذر
تخمه کدو طرح مشهدی 155,000 155000 ۲۵ آذر
تخمه کدو مشهدی ریز 170,000 170000 ۲۵ آذر
گردو با پوست کاغذی 270,000 270000 ۲۵ آذر
توت خشک سفید( اعلا ) 400,000 400000 ۱۲ خرداد
مغز گردو دو پر سفید 580,000 580000 ۲۵ آذر
برگ قیسی سکه ای درشت 180,000 180000 ۲۵ آذر
مغز تخمه آفتابگردان 95,000 95000 ۲۵ آذر
بادام زمینی غلاف دار 120,000 120000 ۲۵ آذر
برنجک ( برنج بوداده ) 85,000 85000 ۲۵ آذر
نخودچی دو آتیشه ( شور ) 145,000 145000 ۲۵ آذر
مغز تخمه کدو ریز مشهدی 260,000 260000 ۲۵ آذر
تخمه کدو درشت مرمری خام 155,000 155000 ۲۵ آذر
تخمه کدو درشت مرمری شور 150,000 150000 ۲۵ آذر
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) 70,000 70000 ۱۲ خرداد
مغز تخمه کدو درشت مرمری 250,000 250000 ۲۲ مرداد
بادام هندی ( خام ) سایز 320 670,000 670000 ۲۵ آذر
بادام هندی ( شور ) سایز 320 670,000 670000 ۲۵ آذر
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) 140,000 140000 ۲۵ آذر
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) 190,000 190000 ۲۵ آذر
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) 150,000 150000 ۱۵ خرداد
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) 130,000 130000 ۲۵ آذر
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) 82,000 82000 ۲۵ آذر
شیرین گندمک و گندمک بوداده 50,000 50000 ۲۵ آذر
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز 380,000 380000 ۲۵ آذر
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 99,000 99000 ۲۵ آذر
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز 100,000 100000 ۲۵ آذر
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده 125,000 125000 ۲۵ آذر
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت 125,000 125000 ۲۵ آذر
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 370,000 370000 ۲۵ آذر
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) 410,000 410000 ۲۵ آذر