نرخ قیمت آجیل و خشکبار

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سنجد 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
عناب 200,000 200000 ۳۰ اردیبهشت
عدسک 90,000 90000 ۳۰ اردیبهشت
برگ هلو 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
شاهدانه 110,000 110000 ۳۰ اردیبهشت
کنجد خام 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
مغز پسته 730,000 730000 ۳۰ اردیبهشت
مغز فندق 460,000 460000 ۳۰ اردیبهشت
مغز گردو 530,000 530000 ۳۰ اردیبهشت
خلال پسته 730,000 730000 ۳۰ اردیبهشت
مغز بادام 490,000 490000 ۳۰ اردیبهشت
آلبالو خشک 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
انجیر آردی 135,000 135000 ۳۰ اردیبهشت
برگ زردآلو 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
پسته اکبری 510,000 510000 ۳۰ اردیبهشت
پسته فندقی 410,000 410000 ۳۰ اردیبهشت
سویا آجیلی 67,000 67000 ۳۰ اردیبهشت
کشمش پلویی 83,000 83000 ۳۰ اردیبهشت
گندمک توپی 55,000 55000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه محبوبی 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
کنجد بوداده 110,000 110000 ۳۰ اردیبهشت
برگ قیسی ریز 145,000 145000 ۳۰ اردیبهشت
توت خشک سفید 280,000 280000 ۳۰ اردیبهشت
فندق با پوست 350,000 350000 ۳۰ اردیبهشت
مویز با هسته 110,000 110000 ۳۰ اردیبهشت
بادام با پوست 140,000 140000 ۳۰ اردیبهشت
پسته کله قوچی 500,000 500000 ۳۰ اردیبهشت
آلو بخارا رسمی 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
آلو جنگلی درشت 100,000 100000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه کدو گوشتی 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
مویز بدون هسته 240,000 240000 ۳۰ اردیبهشت
آلو بخارا ممتاز 190,000 190000 ۳۰ اردیبهشت
پسته احمد آقایی 470,000 470000 ۳۰ اردیبهشت
خلال پسته ممتاز 980,000 980000 ۳۰ اردیبهشت
کشمش سبز پیکانی 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
کشمش سبز معمولی 105,000 105000 ۳۰ اردیبهشت
گوجه برغان سیاه 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
مغز تخمه محبوبی 230,000 230000 ۳۰ اردیبهشت
گردو پوست سوزنی 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
انجیر خشک معمولی 270,000 270000 ۳۰ اردیبهشت
خلال بادام زمینی 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
کشمش پلویی طلایی 80,000 80000 ۳۰ اردیبهشت
گوجه برغان طلایی 115,000 115000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه کدو طرح مشهدی 155,000 155000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه کدو مشهدی ریز 170,000 170000 ۳۰ اردیبهشت
گردو با پوست کاغذی 270,000 270000 ۳۰ اردیبهشت
توت خشک سفید( اعلا ) 400,000 400000 ۳۰ اردیبهشت
مغز گردو دو پر سفید 580,000 580000 ۳۰ اردیبهشت
برگ قیسی سکه ای درشت 180,000 180000 ۳۰ اردیبهشت
مغز تخمه آفتابگردان 95,000 95000 ۳۰ اردیبهشت
بادام زمینی غلاف دار 120,000 120000 ۳۰ اردیبهشت
برنجک ( برنج بوداده ) 85,000 85000 ۳۰ اردیبهشت
نخودچی دو آتیشه ( شور ) 145,000 145000 ۳۰ اردیبهشت
مغز تخمه کدو ریز مشهدی 260,000 260000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه کدو درشت مرمری خام 155,000 155000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه کدو درشت مرمری شور 150,000 150000 ۳۰ اردیبهشت
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) 70,000 70000 ۳۰ اردیبهشت
مغز تخمه کدو درشت مرمری 250,000 250000 ۳۰ اردیبهشت
بادام هندی ( خام ) سایز 320 670,000 670000 ۳۰ اردیبهشت
بادام هندی ( شور ) سایز 320 670,000 670000 ۳۰ اردیبهشت
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) 140,000 140000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) 190,000 190000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) 210,000 210000 ۳۰ اردیبهشت
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) 130,000 130000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) 82,000 82000 ۳۰ اردیبهشت
شیرین گندمک و گندمک بوداده 50,000 50000 ۳۰ اردیبهشت
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز 380,000 380000 ۳۰ اردیبهشت
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 99,000 99000 ۳۰ اردیبهشت
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز 100,000 100000 ۳۰ اردیبهشت
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده 125,000 125000 ۳۰ اردیبهشت
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت 125,000 125000 ۳۰ اردیبهشت
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 370,000 370000 ۳۰ اردیبهشت
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) 410,000 410000 ۳۰ اردیبهشت