شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ روغن خوراکی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  روغن ذرت اویلا مقدار 1.8 400,000 ریال 400000 ۲۸ آبان
  روغن ذرت فامیلا مقدار 1.8 400,000 ریال 400000 ۲۸ آبان
  روغن کلزا اویلا مقدار 0.9 68,000 ریال 68000 ۲۸ آبان
  روغن کانولا لادن مقدار 0.9 68,000 ریال 68000 ۲۸ آبان
  روغن مایع آفتابگردان اویلا مقدار 3 225,000 ریال 225000 ۲۸ آبان
  روغن مایع آفتابگردان فامیلا مقدار 3 225,000 ریال 225000 ۲۸ آبان
  روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 0.9 70,000 ریال 70000 ۲۸ آبان
  روغن مخصوص سرخ کردنی شفاف اویلا مقدار 1.5 120,000 ریال 120000 ۲۸ آبان
  روغن مخصوص سرخ کردنی بهار مدل الماس مقدار 1 80,000 ریال 80000 ۲۸ آبان
  روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم فامیلا مقدار 1.8 145,000 ریال 145000 ۲۸ آبان
  روغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا م 114,000 ریال 114000 ۲۸ آبان
  وغن مایع آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی اویلا مق 152,000 ریال 152000 ۲۸ آبان