نرخ خودرو در مناطق آزاد

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
آئودی A4 تیپ: 2.0T Premium Sedan / مدل: 2015 113,000,000 113000000 ۰۱ آبان
آئودی A8 تیپ: 3.0T Sedan quattro Tiptronic / مدل: 2015 296,000,000 296000000 ۰۱ آبان
آئودی A8 تیپ: 4.0T Sedan quattro Tiptronic / مدل: 2015 340,000,000 340000000 ۰۱ آبان
آئودی A8 تیپ: 6.3 Sedan L W12 quattro Tiptronic / مدل: 2015 497,000,000 497000000 ۰۱ آبان
آئودی Q7 تیپ: 3.0T Premium quattro Tiptronic / مدل: 2015 200,000,000 200000000 ۰۱ آبان
آئودی Q7 تیپ: 3.0 TDI Premium quattro Tiptronic / مدل: 2015 228,000,000 228000000 ۰۱ آبان
آئودی Q7 تیپ: 3.0T S line Prestige quattro Tiptronic / مدل: 2015 254,000,000 254000000 ۰۱ آبان
آئودی TT تیپ: 2.0TC I4 / FWD / 6AM / 200 hp / مدل: 2014 139,000,000 139000000 ۰۱ آبان
آئودی TT تیپ: 3.2 V6 / AWD / 6AM / 250 hp / مدل: 2014 165,000,000 165000000 ۰۱ آبان
550i تیپ: فول / مدل: 2015 310,000,000 310000000 ۰۱ آبان
535i تیپ: فول / مدل: 2015 257,000,000 257000000 ۰۱ آبان
528i تیپ: فول / مدل: 2015 230,000,000 230000000 ۰۱ آبان
335i تیپ: فول / مدل: 2015 220,000,000 220000000 ۰۱ آبان
328i تیپ: فول / مدل: 2015 167,000,000 167000000 ۰۱ آبان
320i تیپ: فول / مدل: 2015 145,000,000 145000000 ۰۱ آبان
316i تیپ: 1.6TC I4 / RWD / 8A / 136 hp / مدل: 2015 113,000,000 113000000 ۰۱ آبان
X1 sDrive 18i تیپ: 2.0 I4 / RWD / 6A / 150 hp / مدل: 2015 136,000,000 136000000 ۰۱ آبان
X1 XDrive 25i تیپ: 2.0 I4 / RWD / 6A / 150 hp / مدل: 2015 172,000,000 172000000 ۰۱ آبان
X1 XDrive 28i تیپ: 3.0 I6 / RWD / 6A / 258hp / مدل: 2015 185,000,000 185000000 ۰۱ آبان
X6 xDrive 50i تیپ: 4.4TC V8 / 4WD / 8A / 444 hp / مدل: 2015 395,000,000 395000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 3.6L Luxury RWD / مدل: 2014 177,000,000 177000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 2.0L Turbo RWD / مدل: 2014 149,000,000 149000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 2.0L Turbo AWD / مدل: 2014 155,000,000 155000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 3.6L Luxury AWD / مدل: 2014 182,000,000 182000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 3.6L Premium RWD / مدل: 2014 211,000,000 211000000 ۰۱ آبان
CTS سدان تیپ: 3.6L Premium AWD / مدل: 2014 215,000,000 215000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Premium AWD / مدل: 2014 166,000,000 166000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Standard RWD / مدل: 2014 131,000,000 131000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Standard AWD / مدل: 2014 138,000,000 138000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Performance RWD / مدل: 2014 143,000,000 143000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Performance AWD / مدل: 2014 151,000,000 151000000 ۰۱ آبان
CTS کوپه تیپ: Premium RWD / مدل: 2014 158,000,000 158000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.0L Turbo Standard RWD / مدل: 2015 120,000,000 120000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.0L Turbo Standard AWD / مدل: 2014 125,000,000 125000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.5L Luxury RWD / مدل: 2015 127,000,000 127000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.0L Turbo Luxury RWD / مدل: 2014 130,000,000 130000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 3.6L Luxury RWD / مدل: 2015 162,000,000 162000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.0L Turbo Luxury AWD / مدل: 2014 134,000,000 134000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.0L Turbo Performance RWD / مدل: 2014 140,000,000 140000000 ۰۱ آبان
ATS تیپ: 2.5L Standard RWD / مدل: 2014 109,000,000 109000000 ۰۱ آبان
کادیلاک اسکالید تیپ: 6.2 V8 / 4WD / 6A / 420 hp / مدل: 2015 277,000,000 277000000 ۰۱ آبان
کادیلاک SRX تیپ: 3.6 V6 / 4WD / 6A / 308 hp / مدل: 2015 163,000,000 163000000 ۰۱ آبان
کادیلاک XTS تیپ: 3.6 V6 / 4WD / 6A / 304 hp / مدل: 2015 245,000,000 245000000 ۰۱ آبان
کادیلاک XTS اسپرت تیپ: 3.6TC V6 / 4WD / 6A / 410 hp / مدل: 2015 293,000,000 293000000 ۰۱ آبان
سلبرتی تیپ: GMC مدل Terren / مدل: 2014 135,000,000 135000000 ۰۱ آبان
اسپارک تیپ: LS Auto / مدل: 2014 47,000,000 47000000 ۰۱ آبان
اسپارک تیپ: LS Manual / مدل: 2014 44,000,000 44000000 ۰۱ آبان
کامارو تیپ: 1LS Coupe / مدل: 2014 81,000,000 81000000 ۰۱ آبان
کامارو تیپ: SS Coupe / مدل: 2014 112,000,000 112000000 ۰۱ آبان
کامارو تیپ: ZL1 Coupe / مدل: 2014 183,000,000 183000000 ۰۱ آبان
کامارو تیپ: Z/28 Coupe / مدل: 2014 233,000,000 233000000 ۰۱ آبان
دوج چلنجر تیپ: SXT / مدل: 2014 91,000,000 91000000 ۰۱ آبان
دوج چارجر تیپ: SE RWD / مدل: 2014 92,000,000 92000000 ۰۱ آبان
دوج چلنجر تیپ: R/T / مدل: 2014 103,000,000 103000000 ۰۱ آبان
دوج چارجر تیپ: SXT RWD / مدل: 2014 101,000,000 101000000 ۰۱ آبان
دوج چلنجر تیپ: SRT8 Core / مدل: 2014 131,000,000 131000000 ۰۱ آبان
دوج چارجر تیپ: SRT8 RWD / مدل: 2014 153,000,000 153000000 ۰۱ آبان
دوج چلنجر تیپ: SRT8 / مدل: 2014 149,000,000 149000000 ۰۱ آبان
دوج چارجر تیپ: R/T AWD / مدل: 2014 111,000,000 111000000 ۰۱ آبان
ادج تیپ: SE FWD / مدل: 2014 95,000,000 95000000 ۰۱ آبان
ادج تیپ: SE AWD / مدل: 2014 102,000,000 102000000 ۰۱ آبان
ادج تیپ: Sport FWD / مدل: 2014 125,000,000 125000000 ۰۱ آبان
ادج تیپ: Sport AWD / مدل: 2014 132,000,000 132000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: V6 Premium Coupe / مدل: 2014 92,000,000 92000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: V6 Convertible / مدل: 2014 93,000,000 93000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Coupe / مدل: 2014 106,000,000 106000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Premium Coupe / مدل: 2014 118,000,000 118000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Convertible / مدل: 2014 122,000,000 122000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: V6 Coupe / مدل: 2014 78,000,000 78000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Premium Convertible / مدل: 2014 135,000,000 135000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Premium Convertible / مدل: 2015 138,000,000 138000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Premium Coupe / مدل: 2015 121,000,000 121000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: GT Coupe / مدل: 2015 109,000,000 109000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: V6 Convertible / مدل: 2015 98,000,000 98000000 ۰۱ آبان
موستانگ تیپ: V6 Coupe / مدل: 2015 82,000,000 82000000 ۰۱ آبان
شلبی تیپ: Convertible / مدل: 2014 195,000,000 195000000 ۰۱ آبان
شلبی تیپ: Coupe / مدل: 2014 182,000,000 182000000 ۰۱ آبان
هوندا سویک VTi تیپ: 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp / مدل: 2015 83,000,000 83000000 ۰۱ آبان
آکورد LX تیپ: 2.4 I4 / FWD / CTV / 185 hp / مدل: 2015 88,000,000 88000000 ۰۱ آبان
هوندا سویک EXi تیپ: 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp / مدل: 2015 75,000,000 75000000 ۰۱ آبان
آکورد EX تیپ: 2.4 I4 / FWD / CTV / 185 hp / مدل: 2015 100,000,000 100000000 ۰۱ آبان
سویک LXi تیپ: 1.8 I4 / FWD / 5A / 139 hp / مدل: 2015 71,000,000 71000000 ۰۱ آبان
آکورد EX اسپرت تیپ: 3.5 V6 / FWD / 6A / 276 hp / مدل: 2015 120,000,000 120000000 ۰۱ آبان
اکسنت تیپ: 1.4 I4 / FWD / 5M 4A / 106 hp / مدل: 2015 46,000,000 46000000 ۰۱ آبان
اکسنت تیپ: 1.6 I4 / FWD / 5M 4A / 122 hp / مدل: 2015 50,000,000 50000000 ۰۱ آبان
آزرا تیپ: BASE / مدل: 2014 103,000,000 103000000 ۰۱ آبان
آزرا تیپ: Limited / مدل: 2014 110,000,000 110000000 ۰۱ آبان
النترا تیپ: SE M/T / مدل: 2014 57,000,000 57000000 ۰۱ آبان
النترا تیپ: SE A/T / مدل: 2014 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
جنسیس کوپه تیپ: 3.8 Ultimate / مدل: 2014 106,000,000 106000000 ۰۱ آبان
جنسیس کوپه تیپ: 3.8 R-Spec 6MT / مدل: 2014 97,000,000 97000000 ۰۱ آبان
جنسیس کوپه تیپ: 2.0T / مدل: 2014 90,000,000 90000000 ۰۱ آبان
سانتافه تیپ: GLS FWD / مدل: 2014 102,000,000 102000000 ۰۱ آبان
سانتافه تیپ: Limited AWD / مدل: 2014 120,000,000 120000000 ۰۱ آبان
سانتافه تیپ: Limited FWD / مدل: 2014 114,000,000 114000000 ۰۱ آبان
سانتافه تیپ: GLS AWD / مدل: 2014 106,000,000 106000000 ۰۱ آبان
سوناتا تیپ: Limited / مدل: 2014 91,000,000 91000000 ۰۱ آبان
سوناتا تیپ: SE / مدل: 2014 83,000,000 83000000 ۰۱ آبان
سوناتا تیپ: GLS / مدل: 2014 75,000,000 75000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: Limited FWD / مدل: 2015 84,000,000 84000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: SE AWD / مدل: 2015 85,000,000 85000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: GLS AWD / مدل: 2015 80,000,000 80000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: GLS FWD / مدل: 2015 76,000,000 76000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: Limited AWD / مدل: 2015 102,000,000 102000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: 2.0 I4 / FWD / 4WD / 6A / 165 hp / مدل: 2016 75,000,000 75000000 ۰۱ آبان
توسان تیپ: 2.4 I4 / 4WD / 6A / 176 hp / مدل: 2016 93,000,000 93000000 ۰۱ آبان
ولستر تیپ: Turbo R-Spec / مدل: 2014 67,000,000 67000000 ۰۱ آبان
ولستر تیپ: Base / مدل: 2014 62,000,000 62000000 ۰۱ آبان
ولستر تیپ: Turbo / مدل: 2014 72,000,000 72000000 ۰۱ آبان
سورنتو تیپ: FULL / مدل: 2014 96,000,000 96000000 ۰۱ آبان
کادنزا تیپ: Limited / مدل: 2014 137,000,000 137000000 ۰۱ آبان
کادنزا تیپ: Premium / مدل: 2014 115,000,000 115000000 ۰۱ آبان
اپتیما تیپ: SXL Turbo / مدل: 2014 116,000,000 116000000 ۰۱ آبان
اپتیما تیپ: SX Turbo / مدل: 2014 93,000,000 93000000 ۰۱ آبان
اپتیما تیپ: SX / مدل: 2014 86,000,000 86000000 ۰۱ آبان
اپتیما تیپ: LX / مدل: 2014 72,000,000 72000000 ۰۱ آبان
اپتیما تیپ: EX / مدل: 2014 82,000,000 82000000 ۰۱ آبان
ریو تیپ: LX / مدل: 2016 50,000,000 50000000 ۰۱ آبان
ریو تیپ: SX / مدل: 2016 63,000,000 63000000 ۰۱ آبان
ریو تیپ: EX / مدل: 2016 59,000,000 59000000 ۰۱ آبان
ریو هاچ بک تیپ: SX / مدل: 2014 63,000,000 63000000 ۰۱ آبان
ریو هاچ بک تیپ: EX / مدل: 2014 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
ریو هاچ بک تیپ: LX / مدل: 2014 49,000,000 49000000 ۰۱ آبان
سول تیپ: Special Edition / مدل: 2014 80,000,000 80000000 ۰۱ آبان
سول تیپ: Plus / مدل: 2014 64,000,000 64000000 ۰۱ آبان
سول تیپ: Base / مدل: 2014 53,000,000 53000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: SX AWD / مدل: 2014 91,000,000 91000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: SX FWD / مدل: 2014 87,000,000 87000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: EX AWD / مدل: 2014 83,000,000 83000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: EX FWD / مدل: 2014 79,000,000 79000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: LX AWD / مدل: 2014 74,000,000 74000000 ۰۱ آبان
اسپورتیج تیپ: LX FWD / مدل: 2014 70,000,000 70000000 ۰۱ آبان
لندروور رنجروور اووک تیپ: Pure 5-Door / مدل: 2014 137,000,000 137000000 ۰۱ آبان
لندروور رنجروور اووک تیپ: Prestige 5-Door / مدل: 2014 183,000,000 183000000 ۰۱ آبان
لندروور رنجروور اووک تیپ: Dynamic 5-Door / مدل: 2014 185,000,000 185000000 ۰۱ آبان
لکسوس RX تیپ: 350 4X2 / مدل: 2013 130,000,000 130000000 ۰۱ آبان
لکسوس RX تیپ: 350 4X4 / مدل: 2013 136,000,000 136000000 ۰۱ آبان
لکسوس RX تیپ: 450h 4X2 / مدل: 2013 151,000,000 151000000 ۰۱ آبان
لکسوس RX تیپ: 450h 4X4 / مدل: 2013 158,000,000 158000000 ۰۱ آبان
گیبلی تیپ: Base / مدل: 2014 215,000,000 215000000 ۰۱ آبان
گیبلی تیپ: S Q4 / مدل: 2014 252,000,000 252000000 ۰۱ آبان
مزدا2 تیپ: Sport / مدل: 2014 53,000,000 53000000 ۰۱ آبان
مزدا3 تیپ: i Sport MT 5-Door / مدل: 2014 65,000,000 65000000 ۰۱ آبان
مزدا3 تیپ: i SV MT 4-Door / مدل: 2014 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
مزدا6 تیپ: i Sport MT / مدل: 2015 73,000,000 73000000 ۰۱ آبان
مزدا6 تیپ: i Sport MT / مدل: 2014 72,000,000 72000000 ۰۱ آبان
مزدا MX-5 میاتا تیپ: Club Power Hard Top 6MT / مدل: 2014 97,000,000 97000000 ۰۱ آبان
مزدا MX-5 میاتا تیپ: Grand Touring 6MT / مدل: 2014 92,000,000 92000000 ۰۱ آبان
مزدا MX-5 میاتا تیپ: Sport 6AT / مدل: 2014 88,000,000 88000000 ۰۱ آبان
مزدا MX-5 میاتا تیپ: میاتا / مدل: 2014 81,000,000 81000000 ۰۱ آبان
مزدا MX-5 میاتا تیپ: Grand Touring / مدل: 2014 103,000,000 103000000 ۰۱ آبان
کلاس A تیپ: 2.0TC I4 / FWD / 7AM / 211 hp / مدل: 2015 130,000,000 130000000 ۰۱ آبان
C180 تیپ: 1.6TC I4 / RWD / 7A / 156 hp / مدل: 2015 153,000,000 153000000 ۰۱ آبان
C200 تیپ: 2.0TC I4 / RWD / 7A / 184 hp / مدل: 2015 165,000,000 165000000 ۰۱ آبان
C250 تیپ: Luxury Sedan / مدل: 2015 169,000,000 169000000 ۰۱ آبان
C250 تیپ: Coupe / مدل: 2014 125,000,000 125000000 ۰۱ آبان
C350 تیپ: Sport Sedan / مدل: 2014 140,000,000 140000000 ۰۱ آبان
C350 تیپ: Coupe / مدل: 2014 145,000,000 145000000 ۰۱ آبان
C63 تیپ: AMG Sport Sedan / مدل: 2014 199,000,000 199000000 ۰۱ آبان
C63 تیپ: AMG Coupe / مدل: 2014 205,000,000 205000000 ۰۱ آبان
E200 تیپ: 1.8TC I4 / RWD / 7A / 184 hp / مدل: 2015 150,000,000 150000000 ۰۱ آبان
E300 تیپ: 3.5 V6 / RWD / 7A / 248 hp / مدل: 2015 225,000,000 225000000 ۰۱ آبان
E350 تیپ: 3.5 V6 / RWD / 7A / 306 hp / مدل: 2015 242,000,000 242000000 ۰۱ آبان
E500 تیپ: 4.7 V8 / RWD / 7A / 408 hp / مدل: 2015 298,000,000 298000000 ۰۱ آبان
S500 تیپ: 4.7TC V8 / RWD / 7A / 449 hp / مدل: 2015 505,000,000 505000000 ۰۱ آبان
S550 تیپ: 4.6L biturbo V-8 engine / مدل: 2015 560,000,000 560000000 ۰۱ آبان
S63 AMG تیپ: 5.5L biturbo V-8 engine / مدل: 2014 440,000,000 440000000 ۰۱ آبان
G500 تیپ: 6 چرخ دو دیفرانسیل هوشمند / مدل: 2014 1,800,000,000 1800000000 ۰۱ آبان
CLA 250 تیپ: CLA 250 4MATIC / مدل: 2016 180,000,000 180000000 ۰۱ آبان
GLC 250 مدل: 2016 240,000,000 240000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: NISMO 6MT COUPE / مدل: 2014 140,000,000 140000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Base 6MT COUPE / مدل: 2014 101,000,000 101000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Base 7AT COUPE / مدل: 2014 105,000,000 105000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Touring 6MT COUPE / مدل: 2014 115,000,000 115000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Touring 7AT COUPE / مدل: 2014 123,000,000 123000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Touring 7AT Roadster / مدل: 2014 150,000,000 150000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Touring 6MT Roadster / مدل: 2014 146,000,000 146000000 ۰۱ آبان
370Z تیپ: Base 7AT Roadster / مدل: 2014 138,000,000 138000000 ۰۱ آبان
آلتیما تیپ: 3.5 L / مدل: 2014 89,000,000 89000000 ۰۱ آبان
آلتیما تیپ: 2.5 L / مدل: 2014 76,000,000 76000000 ۰۱ آبان
جوک تیپ: 4WD / مدل: 2015 75,000,000 75000000 ۰۱ آبان
جوک تیپ: AWD / مدل: 2015 71,000,000 71000000 ۰۱ آبان
سنترا تیپ: SL / مدل: 2014 68,000,000 68000000 ۰۱ آبان
سنترا تیپ: SR / مدل: 2014 65,000,000 65000000 ۰۱ آبان
سنترا تیپ: SV / مدل: 2014 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
سنترا تیپ: S 6MT / مدل: 2014 57,000,000 57000000 ۰۱ آبان
ورسا تیپ: 1.6 SL Sedan / مدل: 2014 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
ورسا تیپ: 1.6 Plus Sedan / مدل: 2014 50,000,000 50000000 ۰۱ آبان
ورسا تیپ: 1.6 5MT Sedan / مدل: 2014 44,000,000 44000000 ۰۱ آبان
ورسا تیپ: 1.6 SV Sedan / مدل: 2014 54,000,000 54000000 ۰۱ آبان
سانی تیپ: FULL / مدل: 2015 60,000,000 60000000 ۰۱ آبان
باکستر base تیپ: 2.7 F6 / RWD / 7AM / 265 hp / مدل: 2015 185,000,000 185000000 ۰۱ آبان
باکستر GTS تیپ: 3.4 F6 / RWD / 7AM / 330 hp / مدل: 2015 233,000,000 233000000 ۰۱ آبان
باکستر S تیپ: 3.4 F6 / RWD / 7AM / 315 hp / مدل: 2015 205,000,000 205000000 ۰۱ آبان
کاین GTS تیپ: 3.6TC V6 / 4WD / 8A / 440 hp / مدل: 2015 415,000,000 415000000 ۰۱ آبان
کاین S تیپ: 3.6TC V6 / 4WD / 8A / 420 hp / مدل: 2015 300,000,000 300000000 ۰۱ آبان
کاین Turbo تیپ: 4.8TC V8 / 4WD / 8A / 520 hp / مدل: 2015 475,000,000 475000000 ۰۱ آبان
پانامرا تیپ: 3.6 V6 / RWD /6M / 310 hp / مدل: 2015 360,000,000 360000000 ۰۱ آبان
پانامرا تیپ: 3.6 V6 / 4WD / 7A / 310 hp / مدل: 2015 450,000,000 450000000 ۰۱ آبان
یاریس سدان SE تیپ: 1.5 I4 / FWD / 4A / 107 hp / مدل: 2015 55,000,000 55000000 ۰۱ آبان
یاریس سدان SE تیپ: 1.3 I4 / FWD /4A / 86 hp / مدل: 2015 53,000,000 53000000 ۰۱ آبان
یاریس سدان S تیپ: 1.3 I4 / FWD / 5M / 86 hp / مدل: 2015 50,000,000 50000000 ۰۱ آبان
یاریس SE Plus تیپ: 1.5 I4 / FWD / 4A / 107 hp / مدل: 2015 58,000,000 58000000 ۰۱ آبان
یاریس هاچ بک تیپ: 1.5 I4 / FWD / 4A / 108 hp / مدل: 2014 55,000,000 55000000 ۰۱ آبان
کرولا GLI تیپ: 1800 / مدل: 2015 82,000,000 82000000 ۰۱ آبان
هایلوکس تک کابین تیپ: 2.0 I4 / RWD / 5M / 134 hp / مدل: 2015 65,000,000 65000000 ۰۱ آبان
هایلوکس دوکابین تیپ: 2.0 I4 / RWD / 5M / 134 hp / مدل: 2015 67,000,000 67000000 ۰۱ آبان
اف جی کروزر تیپ: Deef luck.a trac / مدل: 2015 170,000,000 170000000 ۰۱ آبان
سکویا تیپ: V8 _ SR5 / مدل: 2015 350,000,000 350000000 ۰۱ آبان
پرادو تیپ: TXL چهار در / مدل: 2015 150,000,000 150000000 ۰۱ آبان
راو4 مدل: 2014 80,000,000 80000000 ۰۱ آبان
لندکروز GXR تیپ: فول / مدل: 2015 215,000,000 215000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: TDI / مدل: 2014 84,000,000 84000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: R-Line w / مدل: 2014 95,000,000 95000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: GSR / مدل: 2014 101,000,000 101000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: R-Line w/Sunroof, Sound & Nav / مدل: 2014 103,000,000 103000000 ۰۱ آبان
بیتل کروک تیپ: 1.8T / مدل: 2014 87,000,000 87000000 ۰۱ آبان
بیتل کروک تیپ: R-Line w/Sound & Nav / مدل: 2014 113,000,000 113000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: 1.8T / مدل: 2014 70,000,000 70000000 ۰۱ آبان
بیتل تیپ: 1.8T w / مدل: 2014 79,000,000 79000000 ۰۱ آبان