نرخ خودروهای وارداتی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دی اس DS3 مدل 2017 1,570,000,000 1570000000 ۰۲ اردیبهشت
دی اس DS3 مدل 2018 1,990,000,000 1990000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس 5LS مدل 2017 2,250,000,000 2250000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS5 مدل 2015 2,070,000,000 2070000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS5 مدل 2017 2,620,000,000 2620000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS5 مدل 2018 3,100,000,000 3100000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS6 مدل 2016 2,200,000,000 2200000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS6 مدل 2017 2,850,000,000 2850000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS6 مدل 2018 3,300,000,000 3300000000 ۰۲ اردیبهشت
دی اس DS4 کراس‌بک 2017 1,880,000,000 1880000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 1 3,900,000,000 3900000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 2 3,950,000,000 3950000000 ۰۲ اردیبهشت
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 3 3,990,000,000 3990000000 ۰۲ اردیبهشت
آلفارومئو 4C . فول 2015 6,500,000,000 6500000000 ۰۲ اردیبهشت
آلفارومئو 4C . فول 2016 7,500,000,000 7500000000 ۰۲ اردیبهشت
آلفارومئو جولیتا . فول 2016 1,660,000,000 1660000000 ۰۲ اردیبهشت
آلفارومئو جولیتا . فول 2017 1,980,000,000 1980000000 ۰۲ اردیبهشت
ام جی GT 1,100,000,000 1100000000 ۰۲ اردیبهشت
ام جی GS مدل 2016 1,550,000,000 1550000000 ۰۲ اردیبهشت
ام جی GS مدل 2017 1,590,000,000 1590000000 ۰۲ اردیبهشت
ام جی 6 . اتاق جدید 2016 1,330,000,000 1330000000 ۰۲ اردیبهشت
اوپل کارل به زودی ۰۲ اردیبهشت
اوپل موکا 1,960,910,000 1960910000 ۰۲ اردیبهشت
اوپل کاسکادا به زودی ۰۲ اردیبهشت
اوپل کراسلند X به زودی ۰۲ اردیبهشت
اوپل اینزیگنیا 2,800,000,000 2800000000 ۰۲ اردیبهشت
اوپل آسترا سدان به زودی ۰۲ اردیبهشت
اوپل موکا X تیپ Edition 1,623,010,000 1623010000 ۰۲ اردیبهشت
اوپل کورسا اتوماتیک 2016 1,290,000,000 1290000000 ۰۲ اردیبهشت
  بورگوارد BX5 2,390,000,000 2390000000 ۰۲ اردیبهشت
  بورگوارد BX7 2,799,000,000 2799000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 320I 4,800,000,000 4800000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 220I کوپه 4,600,000,000 4600000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 520I فول 2016 3,390,000,000 3390000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 528I فول 2016 4,650,000,000 4650000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 528I فول 2017 5,800,000,000 5800000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و I8 فول - 2015 14,000,000,000 14000000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و I8 فول - 2016 17,000,000,000 17000000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 225i Active Tourer 4,800,000,000 4800000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 8,900,000,000 8900000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Diamond+ 13,300,000,000 13300000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 11,200,000,000 11200000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 8,000,000,000 8000000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 9,600,000,000 9600000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Superior 28E 5,600,000,000 5600000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 8,700,000,000 8700000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X4 تیپ 28 فول 2017 4,200,000,000 4200000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 9,100,000,000 9100000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 8,500,000,000 8500000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2016 3,930,000,000 3930000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2017 4,130,000,000 4130000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 4,350,000,000 4350000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 4,450,000,000 4450000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) 2,430,000,000 2430000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 328 جی تی . مدل 2016 3,798,000,000 3798000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 5,650,000,000 5650000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 6,550,000,000 6550000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 7,100,000,000 7100000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 7,300,000,000 7300000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 6,300,000,000 6300000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 6,050,000,000 6050000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) 2,530,000,000 2530000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 6,100,000,000 6100000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 7,500,000,000 7500000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 11,500,000,000 11500000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 5,900,000,000 5900000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 2 - Active Tourer 2017 3,749,000,000 3749000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 13,900,000,000 13900000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Diamond مدل 2017 7,100,000,000 7100000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 5,300,000,000 5300000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Performance 3,500,000,000 3500000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 4,900,000,000 4900000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 10,300,000,000 10300000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Prestige مدل 2017 7,550,000,000 7550000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 10,800,000,000 10800000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 12,000,000,000 12000000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) 3,749,000,000 3749000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 3,779,000,000 3779000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 3,939,000,000 3939000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 4,490,000,000 4490000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Premium 2018 3,999,000,000 3999000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 12,500,000,000 12500000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 14,500,000,000 14500000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Executive 2018 3,899,000,000 3899000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Pure Excellence مدل 2016 6,700,000,000 6700000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individua مدل 2017 7,850,000,000 7850000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Comfort Individual Composition 8,800,000,000 8800000000 ۰۲ اردیبهشت
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individual Composition 7,800,000,000 7800000000 ۰۲ اردیبهشت
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 4,640,000,000 4640000000 ۰۲ اردیبهشت
پورشه باکستر S مدل 2017 11,500,000,000 11500000000 ۰۲ اردیبهشت
پورشه ماکان 2.0 فول 2017 9,900,000,000 9900000000 ۰۲ اردیبهشت
پورشه باکستر 2.0 مدل 2017 9,500,000,000 9500000000 ۰۲ اردیبهشت
پورشه ماکان 2.0 توربو فول 2017 12,000,000,000 12000000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا CH-R تیپ Lounge 2,880,000,000 2880000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا CH-R تیپ Premium 2,950,000,000 2950000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا پریوس 2017 فول 1,970,000,000 1970000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 2,800,000,000 2800000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا کمری GLX فول 2016 2,750,000,000 2750000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا کرولا GLI فول 2016 1,750,000,000 1750000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا کرولا XLI فول 2016 5,400,000,000 5400000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا CH-R بنزینی توربو 2,780,000,000 2780000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 1,720,000,000 1720000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا یاریس هاچ‌بک 2016 1,260,000,000 1260000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا پریوس 2017 + سانروف 2,040,000,000 2040000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 3,590,000,000 3590000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 3,750,000,000 3750000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا پریوس 2017 نیمه‌فول 1,930,000,000 1930000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 3,450,000,000 3450000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 1,260,000,000 1260000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 3,000,000,000 3000000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 3,180,000,000 3180000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 3,600,000,000 3600000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا پریوس 2016 - فول کامل با هداپ 1,440,000,000 1440000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا پریوس 2016 - تک رادار بدون هداپ 1,370,000,000 1370000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 3,500,000,000 3500000000 ۰۲ اردیبهشت
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 3,850,000,000 3850000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو سیمبل PE 1,050,000,000 1050000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو سیمبل SE 1,100,000,000 1100000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو تلیسمان E2 2,840,000,000 2840000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو تلیسمان E3 2,680,000,000 2680000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو کولئوس 2017 3,100,000,000 3100000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو کولئوس 2018 3,350,000,000 3350000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو سیمبل LE مدل 2017 820,000,000 820000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو سیمبل PE مدل 2016 780,000,000 780000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو سیمبل SE مدل 2016 790,000,000 790000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو فلوئنس E4 مدل 2017 1,325,000,000 1325000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو فلوئنس - دنده دستی 2017 890,000,000 890000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 1,420,000,000 1420000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 1,460,000,000 1460000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 1,410,000,000 1410000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل 2016 1,090,000,000 1090000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE 1,650,000,000 1650000000 ۰۲ اردیبهشت
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE 1,690,000,000 1690000000 ۰۲ اردیبهشت
سئات لئون / آئودی 1,750,000,000 1750000000 ۰۲ اردیبهشت
سئات لئون / فولکس واگن 1,344,000,000 1344000000 ۰۲ اردیبهشت
رکستون G4 3,308,150,000 3308150000 ۰۲ اردیبهشت
سانگ‌یانگ تیولی 2017 1,410,000,000 1410000000 ۰۲ اردیبهشت
  سانگ‌یانگ تیولی 2018 1,500,000,000 1500000000 ۰۲ اردیبهشت
سانگ‌یانگ کوراندو 2017 1,487,850,000 1487850000 ۰۲ اردیبهشت
سانگ‌یانگ تیولی ( الیت ) 1,135,000,000 1135000000 ۰۲ اردیبهشت
سانگ‌یانگ تیولی ( اسپرت ) 1,135,000,000 1135000000 ۰۲ اردیبهشت
سانگ‌یانگ کوراندو 2017 پرمیوم پلاس 1,580,500,000 1580500000 ۰۲ اردیبهشت
فولکس‌واگن پاسات 3,350,000,000 3350000000 ۰۲ اردیبهشت
فولکس‌واگن تیگوان 4,000,000,000 4000000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا کارنز 2,150,000,000 2150000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا پیکانتو 2016 750,000,000 750000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا پیکانتو 2017 1,050,000,000 1050000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا ریو صندوقدار 2017 1,400,000,000 1400000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سراتو 2.0 - فول 2017 1,860,000,000 1860000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 3,243,190,000 3243190000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2017 1,970,000,000 1970000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا ریو هاچ بک - فول 2017 1,400,000,000 1400000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سراتو 2.0 - لوآپشن 2017 1,590,000,000 1590000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 2,665,830,000 2665830000 ۰۲ اردیبهشت
  کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 2,668,830,000 2668830000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 3,460,000,000 3460000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا اپتیما JF فول 2017 - هیبرید 1,730,000,000 1730000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس QL 3,100,000,000 3100000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT 3,920,000,000 3920000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT 2,560,000,000 2560000000 ۰۲ اردیبهشت
کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادار 2,750,000,000 2750000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس RX 350 . فول 2013 9,100,000,000 9100000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX200 T سه کلید 5,400,000,000 5400000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX300 H سه کلید 5,200,000,000 5200000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX200 T هفت کلید 5,700,000,000 5700000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX300 H شش کلید 2017 5,600,000,000 5600000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 5,950,000,000 5950000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2016 2,070,000,000 2070000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 6,000,000,000 6000000000 ۰۲ اردیبهشت
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 2017 5,000,000,000 5000000000 ۰۲ اردیبهشت
مازراتی کواتروپورته 2015 23,300,000,000 23300000000 ۰۲ اردیبهشت
مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 22,500,000,000 22500000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز E200 مدل 2016 6,900,000,000 6900000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز CLA45 فول 2015 5,700,000,000 5700000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز CLA45 فول 2016 7,700,000,000 7700000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز CLA45 فول 2017 8,000,000,000 8000000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز CLA200 فول 2016 7,700,000,000 7700000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز GLA45 فول 2016 8,000,000,000 8000000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز GLA45 فول 2017 8,200,000,000 8200000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز E200 نیوفیس 2017 9,400,000,000 9400000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز E250 نیوفیس 2017 9,500,000,000 9500000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز E250 فول مدل 2015 4,200,000,000 4200000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز E250 فول مدل 2016 6,300,000,000 6300000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 5,100,000,000 5100000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 8,200,000,000 8200000000 ۰۲ اردیبهشت
بنز S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 وارداتی ۰۲ اردیبهشت
بنز S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 21,500,000,000 21500000000 ۰۲ اردیبهشت
اوتلندر PHEV مدل 2018 3,180,000,000 3180000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی ASX فول 2018 2,520,000,000 2520000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی میراژ 2017 990,000,000 990000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی میراژ 2018 1,090,000,000 1090000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی ASX فول 2017 2,350,000,000 2350000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی اوتلندر 2018 3,150,000,000 3150000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 2,090,000,000 2090000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2017 1,860,000,000 1860000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 3 2,250,000,000 2250000000 ۰۲ اردیبهشت
میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 5 2,900,000,000 2900000000 ۰۲ اردیبهشت
  مینی کوپر 2,750,000,000 2750000000 ۰۲ اردیبهشت
  مینی کوپر S 3,990,000,000 3990000000 ۰۲ اردیبهشت
  مینی کلابمن S 4,500,000,000 4500000000 ۰۲ اردیبهشت
  مینی کانتریمن S 4,750,000,000 4750000000 ۰۲ اردیبهشت
نیسان ایکس-تریل 2,930,000,000 2930000000 ۰۲ اردیبهشت
نیسان ایکس-تریل 2018 3,150,000,000 3150000000 ۰۲ اردیبهشت
نیسان جوک - اسپورت 2017 2,390,000,000 2390000000 ۰۲ اردیبهشت
نیسان جوک - اسکای پک 2016 1,800,000,000 1800000000 ۰۲ اردیبهشت
نیسان جوک - پلاتینیوم 2016 1,890,000,000 1890000000 ۰۲ اردیبهشت
هوندا CRV تیپ Touring 2,510,000,000 2510000000 ۰۲ اردیبهشت
هوندا آکورد تیپ EXL 2,300,000,000 2300000000 ۰۲ اردیبهشت
هوندا آکورد تیپ EX-B 2,160,000,000 2160000000 ۰۲ اردیبهشت
هوندا CRV تیپ EXL / ساخت کانادا 2,300,000,000 2300000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای I20 تیپ 6 890,000,000 890000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای I40 . صندوقدار 1,733,340,000 1733340000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای اکسنت فول 2016 1,040,000,000 1040000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 1,613,880,000 1613880000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 1,260,000,000 1260000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای اکسنت دوایربگ 2017 1,170,000,000 1170000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 1,300,000,000 1300000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای توسان 2017 - لو آپشن 1,780,000,000 1780000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 1,850,000,000 1850000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 2,050,000,000 2050000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL 2,350,000,000 2350000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS 2,510,000,000 2510000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS 2,670,000,000 2670000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس 2,620,000,000 2620000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 1,960,000,000 1960000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 2,250,000,000 2250000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس دوایربگ 2017 1,430,000,000 1430000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 وارداتی ۰۲ اردیبهشت
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک 2,730,000,000 2730000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 2,050,000,000 2050000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 2,270,000,000 2270000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 2,200,000,000 2200000000 ۰۲ اردیبهشت
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 3,520,000,000 3520000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو V40 R-Design 2,200,000,000 2200000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو C70 کروک 2016 2,700,000,000 2700000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S60 تیپ Summum 2,550,000,000 2550000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S60 تیپ R-Design 2,350,000,000 2350000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S90 تیپ Momentum 3,000,000,000 3000000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S90 تیپ R-Design 3,500,000,000 3500000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو XC90 تیپ Momentum 9,800,000,000 9800000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو XC90 تیپ R-Design 11,000,000,000 11000000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S60 تیپ Linje svart 2,150,000,000 2150000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S90 تیپ Inscription 4,000,000,000 4000000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New V60 تیپ Momentum 1,800,000,000 1800000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New V60 تیپ R-Design 2,050,000,000 2050000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو XC90 تیپ Inscription 11,500,000,000 11500000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New XC60 تیپ Momentum 3,500,000,000 3500000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New XC60 تیپ R-Design 4,000,000,000 4000000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو S60 تیپ Cross Country 2,750,000,000 2750000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New V60 تیپ Inscription 2,300,000,000 2300000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New XC60 تیپ Inscription 4,500,000,000 4500000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو XC90 - R-Design مدل 2017 5,800,000,000 5800000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو New V60 تیپ Cross Country 2,600,000,000 2600000000 ۰۲ اردیبهشت
ولوو XC90 - Inscription مدل 2017 6,100,000,000 6100000000 ۰۲ اردیبهشت