شاخص یاب

نرخ خودروهای وارداتی

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دی اس DS3 مدل 2017 1,870,000,000 1870000000 ۰۳ تیر
دی اس DS3 مدل 2018 2,450,000,000 2450000000 ۰۳ تیر
دی‌اس 5LS مدل 2017 2,850,000,000 2850000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS5 مدل 2015 2,070,000,000 2070000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS5 مدل 2017 3,100,000,000 3100000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS5 مدل 2018 3,900,000,000 3900000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS6 مدل 2016 2,200,000,000 2200000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS6 مدل 2017 3,350,000,000 3350000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS6 مدل 2018 4,300,000,000 4300000000 ۰۳ تیر
دی اس DS4 کراس‌بک 2017 1,880,000,000 1880000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 1 3,900,000,000 3900000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 2 4,690,000,000 4690000000 ۰۳ تیر
دی‌اس DS7 مدل 2018 تیپ 3 4,750,000,000 4750000000 ۰۳ تیر
آلفارومئو 4C . فول 2015 6,500,000,000 6500000000 ۰۳ تیر
آلفارومئو 4C . فول 2016 7,500,000,000 7500000000 ۰۳ تیر
آلفارومئو جولیتا . فول 2016 1,660,000,000 1660000000 ۰۳ تیر
آلفارومئو جولیتا . فول 2017 1,980,000,000 1980000000 ۰۳ تیر
ام جی GT 1,100,000,000 1100000000 ۰۳ تیر
ام جی GS مدل 2016 1,550,000,000 1550000000 ۰۳ تیر
ام جی GS مدل 2017 1,590,000,000 1590000000 ۰۳ تیر
ام جی 6 . اتاق جدید 2016 1,330,000,000 1330000000 ۰۳ تیر
اوپل کارل به زودی ۰۳ تیر
اوپل موکا 1,960,910,000 1960910000 ۰۳ تیر
اوپل کاسکادا به زودی ۰۳ تیر
اوپل کراسلند X به زودی ۰۳ تیر
اوپل اینزیگنیا 2,800,000,000 2800000000 ۰۳ تیر
اوپل آسترا سدان به زودی ۰۳ تیر
اوپل موکا X تیپ Edition 1,623,010,000 1623010000 ۰۳ تیر
اوپل کورسا اتوماتیک 2016 1,290,000,000 1290000000 ۰۳ تیر
  بورگوارد BX5 3,350,000,000 3350000000 ۰۳ تیر
  بورگوارد BX7 4,300,000,000 4300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 320I 8,100,000,000 8100000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 220I کوپه 4,600,000,000 4600000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 520I فول 2016 3,390,000,000 3390000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 528I فول 2016 4,650,000,000 4650000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 528I فول 2017 5,800,000,000 5800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و I8 فول - 2015 15,000,000,000 15000000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و I8 فول - 2016 17,000,000,000 17000000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 225i Active Tourer 4,800,000,000 4800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Frontier 14,000,000,000 14000000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Diamond+ 13,300,000,000 13300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Prestige 11,200,000,000 11200000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Premier 28E 11,800,000,000 11800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Essential 9,600,000,000 9600000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Superior 28E 5,600,000,000 5600000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Premier Sport 13,300,000,000 13300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X4 تیپ 28 فول 2017 4,200,000,000 4200000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Frontier Sport 13,800,000,000 13800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 530 تیپ Superior Sport 8,500,000,000 8500000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2016 3,930,000,000 3930000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I مدل 2017 4,130,000,000 4130000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2016 4,350,000,000 4350000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 218 اکتیو تور 2017 4,450,000,000 4450000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Premium) 2,430,000,000 2430000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 328 جی تی . مدل 2016 3,798,000,000 3798000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Premium 5,650,000,000 5650000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic 8,550,000,000 8550000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Comfort 7,800,000,000 7800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic 8,100,000,000 8100000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Business 6,300,000,000 6300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate 6,050,000,000 6050000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 120 هاچ‌بک (Innovation) 2,530,000,000 2530000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive 6,100,000,000 6100000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive 9,600,000,000 9600000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Elegant Individual 11,500,000,000 11500000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Innovation 7,100,000,000 7100000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 2 - Active Tourer 2017 3,749,000,000 3749000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced 19,300,000,000 19300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Diamond مدل 2017 7,100,000,000 7100000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Convenience 5,300,000,000 5300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Performance 3,500,000,000 3500000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Progressive 6,600,000,000 6600000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Individual 10,300,000,000 10300000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Prestige مدل 2017 7,550,000,000 7550000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi 10,800,000,000 10800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Master Class Enhanced 18,500,000,000 18500000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) 3,749,000,000 3749000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 3,779,000,000 3779000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 3,939,000,000 3939000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 4,840,000,000 4840000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Premium 2018 4,399,000,000 4399000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced 18,900,000,000 18900000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge 19,500,000,000 19500000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Executive 2018 3,899,000,000 3899000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Pure Excellence مدل 2016 6,700,000,000 6700000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individua مدل 2017 7,850,000,000 7850000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Comfort Individual Composition 8,800,000,000 8800000000 ۰۳ تیر
بی‌ام و 730LI فول Elegant Individual Composition 7,800,000,000 7800000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 4,990,000,000 4990000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و 330I 8,290,000,000 8290000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و 530 تیپ Progressive 14,500,000,000 14500000000 ۰۳ تیر
  بی‌ام و 530 تیپ Progressive Plus 14,700,000,000 14700000000 ۰۳ تیر
پورشه باکستر S مدل 2017 14,000,000,000 14000000000 ۰۳ تیر
پورشه ماکان 2.0 فول 2017 13,000,000,000 13000000000 ۰۳ تیر
پورشه باکستر 2.0 مدل 2017 12,500,000,000 12500000000 ۰۳ تیر
پورشه ماکان 2.0 توربو فول 2017 15,000,000,000 15000000000 ۰۳ تیر
تویوتا CH-R تیپ Lounge 4,100,000,000 4100000000 ۰۳ تیر
تویوتا CH-R تیپ Premium 4,250,000,000 4250000000 ۰۳ تیر
تویوتا پریوس 2017 فول 2,570,000,000 2570000000 ۰۳ تیر
تویوتا CH-R هیبریدی 1.8 3,950,000,000 3950000000 ۰۳ تیر
تویوتا کمری GLX فول 2016 4,000,000,000 4000000000 ۰۳ تیر
تویوتا کرولا GLI فول 2016 1,750,000,000 1750000000 ۰۳ تیر
تویوتا کرولا XLI فول 2016 5,400,000,000 5400000000 ۰۳ تیر
تویوتا CH-R بنزینی توربو 3,860,000,000 3860000000 ۰۳ تیر
تویوتا کرولا XLI X فول 2016 1,720,000,000 1720000000 ۰۳ تیر
تویوتا یاریس هاچ‌بک 2016 1,260,000,000 1260000000 ۰۳ تیر
تویوتا پریوس 2017 + سانروف 2,700,000,000 2700000000 ۰۳ تیر
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 5,350,000,000 5350000000 ۰۳ تیر
تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 5,700,000,000 5700000000 ۰۳ تیر
تویوتا پریوس 2017 نیمه‌فول 2,400,000,000 2400000000 ۰۳ تیر
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 فول 5,250,000,000 5250000000 ۰۳ تیر
تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 1,260,000,000 1260000000 ۰۳ تیر
تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 4,500,000,000 4500000000 ۰۳ تیر
تویوتا راو 4 نیوفیس 2017 نیمه‌فول 3,180,000,000 3180000000 ۰۳ تیر
تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) 3,600,000,000 3600000000 ۰۳ تیر
تویوتا پریوس 2016 - فول کامل با هداپ 1,440,000,000 1440000000 ۰۳ تیر
تویوتا پریوس 2016 - تک رادار بدون هداپ 1,370,000,000 1370000000 ۰۳ تیر
تویوتا هایلوکس 2016 / دنده‌ای اتاق جدید 5,600,000,000 5600000000 ۰۳ تیر
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید 6,500,000,000 6500000000 ۰۳ تیر
رنو سیمبل PE 1,050,000,000 1050000000 ۰۳ تیر
رنو سیمبل SE 1,100,000,000 1100000000 ۰۳ تیر
رنو تلیسمان E2 4,600,000,000 4600000000 ۰۳ تیر
رنو تلیسمان E3 4,300,000,000 4300000000 ۰۳ تیر
رنو کولئوس 2017 5,000,000,000 5000000000 ۰۳ تیر
رنو کولئوس 2018 5,300,000,000 5300000000 ۰۳ تیر
رنو سیمبل LE مدل 2017 820,000,000 820000000 ۰۳ تیر
رنو سیمبل PE مدل 2016 780,000,000 780000000 ۰۳ تیر
رنو سیمبل SE مدل 2016 790,000,000 790000000 ۰۳ تیر
رنو فلوئنس E4 مدل 2017 1,325,000,000 1325000000 ۰۳ تیر
رنو فلوئنس - دنده دستی 2017 890,000,000 890000000 ۰۳ تیر
رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 1,460,000,000 1460000000 ۰۳ تیر
رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 1,500,000,000 1500000000 ۰۳ تیر
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 1,460,000,000 1460000000 ۰۳ تیر
رنو داستر دو دیفرانسیل مدل 2016 1,090,000,000 1090000000 ۰۳ تیر
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE 2,100,000,000 2100000000 ۰۳ تیر
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE 2,250,000,000 2250000000 ۰۳ تیر
سئات لئون / آئودی 1,750,000,000 1750000000 ۰۳ تیر
سئات لئون / فولکس واگن 1,344,000,000 1344000000 ۰۳ تیر
رکستون G4 به زودی ۰۳ تیر
سانگ‌یانگ تیولی 2017 1,900,000,000 1900000000 ۰۳ تیر
  سانگ‌یانگ تیولی 2018 2,100,000,000 2100000000 ۰۳ تیر
سانگ‌یانگ کوراندو 2017 1,487,850,000 1487850000 ۰۳ تیر
سانگ‌یانگ تیولی ( الیت ) 1,135,000,000 1135000000 ۰۳ تیر
سانگ‌یانگ تیولی ( اسپرت ) 1,135,000,000 1135000000 ۰۳ تیر
سانگ‌یانگ کوراندو 2017 پرمیوم پلاس 1,580,500,000 1580500000 ۰۳ تیر
فولکس‌واگن پاسات 5,200,000,000 5200000000 ۰۳ تیر
فولکس‌واگن تیگوان 6,050,000,000 6050000000 ۰۳ تیر
کیا کارنز 3,300,000,000 3300000000 ۰۳ تیر
کیا پیکانتو 2016 750,000,000 750000000 ۰۳ تیر
کیا پیکانتو 2017 1,400,000,000 1400000000 ۰۳ تیر
کیا ریو صندوقدار 2017 1,850,000,000 1850000000 ۰۳ تیر
کیا سراتو 2.0 - فول 2017 1,860,000,000 1860000000 ۰۳ تیر
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 3,549,160,000 3549160000 ۰۳ تیر
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2017 3,100,000,000 3100000000 ۰۳ تیر
کیا ریو هاچ بک - فول 2017 1,530,000,000 1530000000 ۰۳ تیر
کیا سراتو 2.0 - لوآپشن 2017 1,590,000,000 1590000000 ۰۳ تیر
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 2,665,830,000 2665830000 ۰۳ تیر
  کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 2,274,300,000 2274300000 ۰۳ تیر
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 5,400,000,000 5400000000 ۰۳ تیر
کیا اپتیما JF فول 2017 - هیبرید 1,730,000,000 1730000000 ۰۳ تیر
کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس QL 4,350,000,000 4350000000 ۰۳ تیر
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول GT 6,200,000,000 6200000000 ۰۳ تیر
کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT 4,350,000,000 4350000000 ۰۳ تیر
کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادار 4,800,000,000 4800000000 ۰۳ تیر
  کیا سراتو 2.0 - فول 2018 3,350,000,000 3350000000 ۰۳ تیر
لکسوس RX 350 . فول 2013 10,500,000,000 10500000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX200 T سه کلید 5,600,000,000 5600000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX300 H سه کلید 5,600,000,000 5600000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX200 T هفت کلید 7,500,000,000 7500000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX300 H شش کلید 2017 7,600,000,000 7600000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 7,550,000,000 7550000000 ۰۳ تیر
لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2016 2,070,000,000 2070000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 7,600,000,000 7600000000 ۰۳ تیر
لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 2017 5,000,000,000 5000000000 ۰۳ تیر
مازراتی کواتروپورته 2015 23,300,000,000 23300000000 ۰۳ تیر
مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 22,500,000,000 22500000000 ۰۳ تیر
بنز E200 مدل 2016 11,600,000,000 11600000000 ۰۳ تیر
بنز CLA45 فول 2015 5,700,000,000 5700000000 ۰۳ تیر
بنز CLA45 فول 2016 10,100,000,000 10100000000 ۰۳ تیر
بنز CLA45 فول 2017 10,500,000,000 10500000000 ۰۳ تیر
بنز CLA200 فول 2016 9,900,000,000 9900000000 ۰۳ تیر
بنز GLA45 فول 2016 10,300,000,000 10300000000 ۰۳ تیر
بنز GLA45 فول 2017 10,600,000,000 10600000000 ۰۳ تیر
بنز E200 نیوفیس 2017 14,000,000,000 14000000000 ۰۳ تیر
بنز E250 نیوفیس 2017 14,500,000,000 14500000000 ۰۳ تیر
بنز E250 فول مدل 2015 4,200,000,000 4200000000 ۰۳ تیر
بنز E250 فول مدل 2016 13,000,000,000 13000000000 ۰۳ تیر
بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 5,100,000,000 5100000000 ۰۳ تیر
بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 8,200,000,000 8200000000 ۰۳ تیر
بنز S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 وارداتی ۰۳ تیر
بنز S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 21,500,000,000 21500000000 ۰۳ تیر
اوتلندر PHEV مدل 2018 3,950,000,000 3950000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی ASX فول 2018 3,300,000,000 3300000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی میراژ 2017 1,050,000,000 1050000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی میراژ 2018 1,300,000,000 1300000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی ASX فول 2017 3,050,000,000 3050000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی اوتلندر 2018 4,400,000,000 4400000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 2,550,000,000 2550000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2017 2,250,000,000 2250000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 3 2,250,000,000 2250000000 ۰۳ تیر
میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید - تیپ 5 4,000,000,000 4000000000 ۰۳ تیر
  مینی کوپر 4,750,000,000 4750000000 ۰۳ تیر
  مینی کوپر S 6,700,000,000 6700000000 ۰۳ تیر
  مینی کلابمن S 7,100,000,000 7100000000 ۰۳ تیر
  مینی کانتریمن S 7,500,000,000 7500000000 ۰۳ تیر
نیسان ایکس-تریل 4,150,000,000 4150000000 ۰۳ تیر
نیسان ایکس-تریل 2018 3,490,000,000 3490000000 ۰۳ تیر
نیسان جوک - اسپورت 2017 3,450,000,000 3450000000 ۰۳ تیر
نیسان جوک - اسکای پک 2016 2,350,000,000 2350000000 ۰۳ تیر
نیسان جوک - پلاتینیوم 2016 2,650,000,000 2650000000 ۰۳ تیر
هوندا CRV تیپ Touring 2,510,000,000 2510000000 ۰۳ تیر
هوندا آکورد تیپ EXL 2,300,000,000 2300000000 ۰۳ تیر
هوندا آکورد تیپ EX-B 2,160,000,000 2160000000 ۰۳ تیر
هوندا CRV تیپ EXL / ساخت کانادا 2,300,000,000 2300000000 ۰۳ تیر
هیوندای I20 تیپ 6 890,000,000 890000000 ۰۳ تیر
هیوندای I40 . صندوقدار 1,733,340,000 1733340000 ۰۳ تیر
هیوندای اکسنت فول 2016 1,040,000,000 1040000000 ۰۳ تیر
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 3,450,000,000 3450000000 ۰۳ تیر
هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue 1,260,000,000 1260000000 ۰۳ تیر
هیوندای اکسنت دوایربگ 2017 1,170,000,000 1170000000 ۰۳ تیر
هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 1,300,000,000 1300000000 ۰۳ تیر
هیوندای توسان 2017 - لو آپشن 1,780,000,000 1780000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL 2,080,000,000 2080000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS 2,270,000,000 2270000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL 3,700,000,000 3700000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS 4,000,000,000 4000000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS 4,250,000,000 4250000000 ۰۳ تیر
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس 4,200,000,000 4200000000 ۰۳ تیر
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 3,200,000,000 3200000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس 3,700,000,000 3700000000 ۰۳ تیر
هیوندای النترا 2.0 نیوفیس دوایربگ 2017 1,430,000,000 1430000000 ۰۳ تیر
هیوندای سانتافه . دوایربگ نیوفیس . 2017 وارداتی ۰۳ تیر
هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک 4,300,000,000 4300000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 2,050,000,000 2050000000 ۰۳ تیر
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 3,750,000,000 3750000000 ۰۳ تیر
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 2,200,000,000 2200000000 ۰۳ تیر
هیوندای سانتافه . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 6,000,000,000 6000000000 ۰۳ تیر
ولوو V40 R-Design 2,200,000,000 2200000000 ۰۳ تیر
ولوو C70 کروک 2016 2,700,000,000 2700000000 ۰۳ تیر
ولوو S60 تیپ Summum 2,550,000,000 2550000000 ۰۳ تیر
ولوو S60 تیپ R-Design 2,350,000,000 2350000000 ۰۳ تیر
ولوو S90 تیپ Momentum 3,000,000,000 3000000000 ۰۳ تیر
ولوو S90 تیپ R-Design 3,500,000,000 3500000000 ۰۳ تیر
ولوو XC90 تیپ Momentum 12,800,000,000 12800000000 ۰۳ تیر
ولوو XC90 تیپ R-Design 14,000,000,000 14000000000 ۰۳ تیر
ولوو S60 تیپ Linje svart 2,150,000,000 2150000000 ۰۳ تیر
ولوو S90 تیپ Inscription 4,000,000,000 4000000000 ۰۳ تیر
ولوو New V60 تیپ Momentum 1,800,000,000 1800000000 ۰۳ تیر
ولوو New V60 تیپ R-Design 2,050,000,000 2050000000 ۰۳ تیر
ولوو XC90 تیپ Inscription 14,500,000,000 14500000000 ۰۳ تیر
ولوو New XC60 تیپ Momentum 3,500,000,000 3500000000 ۰۳ تیر
ولوو New XC60 تیپ R-Design 4,000,000,000 4000000000 ۰۳ تیر
ولوو S60 تیپ Cross Country 2,750,000,000 2750000000 ۰۳ تیر
ولوو New V60 تیپ Inscription 2,300,000,000 2300000000 ۰۳ تیر
ولوو New XC60 تیپ Inscription 4,500,000,000 4500000000 ۰۳ تیر
ولوو XC90 - R-Design مدل 2017 5,800,000,000 5800000000 ۰۳ تیر
ولوو New V60 تیپ Cross Country 2,600,000,000 2600000000 ۰۳ تیر
ولوو XC90 - Inscription مدل 2017 6,100,000,000 6100000000 ۰۳ تیر