شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ برنج

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  برنج طارم هاشمی 210,000 ریال 210000 ۲۹ خرداد
  برنج طارم دمسیاه 210,000 ریال 210000 ۲۹ خرداد
  برنج کامفیروز فارس 170,000 ریال 170000 ۲۹ خرداد
  شکسته برنج فجر درجه 126,000 ریال 126000 ۱۰:۰۰:۴۱
  شکسته برنج طارم سنگی 132,000 ریال 132000 ۰۹:۵۰:۳۲
  شکسته برنج طارم دمسیاه 86,000 ریال 86000 ۰۹:۵۰:۳۲
  برنج طارم سنگی فریدونکنار 219,000 ریال 219000 ۲۹ خرداد
  برنج طارم هاشمی فریدونکنار 219,000 ریال 219000 ۲۹ خرداد