شاخص یاب

نرخ برنج

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
برنج فجر 90,000 90000 ۲۵ بهمن
برنج ندا 65,000 65000 ۲۵ بهمن
لاشه فجر 61,000 61000 ۲۵ بهمن
لاشه ندا 52,000 52000 ۲۵ بهمن
برنج دودی 96,000 96000 ۲۰ فروردین
برنج محسن 52,000 52000 ۲۰ فروردین
برنج طبیعت 52,000 52000 ۲ آذر
برنج شيرودی 70,000 70000 ۲۵ بهمن
لاشه دمسیاه 79,000 79000 ۲۵ بهمن
لاشه شیرودی 53,000 53000 ۲۵ بهمن
لاشه عنبربو 52,000 52000 ۲۵ بهمن
برنج عنبر بو 70,000 70000 ۲۵ بهمن
لاشه طارم سنگی 91,000 91000 ۲۵ بهمن
برنج صدری هاشمی 116,000 116000 ۲۵ بهمن
برنج طارم هاشمی 116,000 116000 ۲۵ بهمن
لاشه طارم هاشمی 79,000 79000 ۲۵ بهمن
برنج طارم دم سیاه 116,000 116000 ۲۵ بهمن
برنج کامفیروز اصل 100,000 100000 ۲۵ بهمن
برنج طارم هاشمی رتون 135,000 135000 ۲۵ بهمن
برنج طارم هاشمی فریدونکنار 126,000 126000 ۲۵ بهمن
لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار) 78,000 78000 ۲۴ مرداد
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار 130,000 130000 ۲۵ بهمن
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار 127,000 127000 ۱ خرداد
اروگوئه 50,000 50000 ۱۶ تیر
تایلندی 45,000 45000 ۱۶ تیر
آرژانتین 40,000 40000 ۱۶ تیر
انواع پاکستانی 27,000 27000 ۳۰ تیر
سایر انواع هندی 28,000 28000 ۱۲ اسفند
برنج هندی آوازه 49,500 49500 ۲۰ فروردین
دانه بلند 1121 - هندی 39,500 39500 ۳۰ تیر
برنج تایلندی هومالی 40,000 40000 ۳۰ تیر
وارداتی با برند بره نشان 35,000 35000 ۱۲ اسفند
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها 41,000 41000 ۱۲ اسفند
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد 50,000 50000 ۲۰ فروردین
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، 52,000 52000 ۳ اسفند