شاخص یاب

نرخ برنج

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
برنج فجر 95,000 95000 ۱ مهر
برنج ندا 70,000 70000 ۱ مهر
لاشه فجر 67,000 67000 ۱ مهر
لاشه ندا 57,000 57000 ۱ مهر
برنج دودی 150,000 150000 ۱ مهر
برنج محسن 80,000 80000 ۱ مهر
برنج طبیعت 80,000 80000 ۱ مهر
برنج شيرودی 80,000 80000 ۱ مهر
لاشه دمسیاه 76,000 76000 ۱ مهر
لاشه شیرودی 58,000 58000 ۱ مهر
لاشه عنبربو 58,000 58000 ۱ مهر
برنج عنبر بو 80,000 80000 ۱ مهر
لاشه طارم سنگی 88,000 88000 ۱ مهر
برنج صدری هاشمی 126,000 126000 ۱ مهر
برنج طارم هاشمی 125,000 125000 ۱ مهر
لاشه طارم هاشمی 89,000 89000 ۱ مهر
برنج طارم دم سیاه 126,000 126000 ۱ مهر
برنج کامفیروز اصل 130,000 130000 ۱ مهر
برنج طارم هاشمی رتون 135,000 135000 ۲۵ بهمن
برنج طارم هاشمی فریدونکنار 125,000 125000 ۱ مهر
لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار) 89,000 89000 ۱ مهر
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار 135,000 135000 ۱ مهر
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار 130,000 130000 ۱ مهر
اروگوئه 50,000 50000 ۱۶ تیر
تایلندی 45,000 45000 ۱۶ تیر
آرژانتین 40,000 40000 ۱۶ تیر
انواع پاکستانی 27,000 27000 ۳۰ تیر
سایر انواع هندی 28,000 28000 ۱۲ اسفند
برنج هندی آوازه 49,500 49500 ۲۰ فروردین
دانه بلند 1121 - هندی 39,500 39500 ۳۰ تیر
برنج تایلندی هومالی 40,000 40000 ۳۰ تیر
وارداتی با برند بره نشان 35,000 35000 ۱۲ اسفند
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها 41,000 41000 ۱۲ اسفند
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد 50,000 50000 ۲۰ فروردین
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، 52,000 52000 ۳ اسفند