کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 •   یزد
    یزد

 • نرخ فعلی:420000
 • بالاترین قیمت ماه:420000
 • پایین ترین قیمت ماه:420000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۳/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت   یزد

آرشیو قیمت کالا تاریخ
420,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۸
450,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
445,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
450,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۳
400,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۰
40,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
440,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
465,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۲
445,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
485,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۵
425,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
395,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۶
355,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
345,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
305,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
305,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
265,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 438,333 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,333 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 405,909 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,091 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.47%