کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ
  کاغذ A4-A5

 • نرخ فعلی:250000
 • بالاترین قیمت ماه:250000
 • پایین ترین قیمت ماه:250000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: A5 / گرماژ: 80 / واحد: بسته / برند: دبل آ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
250,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
240,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
220,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
260,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 250,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 250,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%