کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی
  کاغذ کاربن لس (NCR)

 • نرخ فعلی:2300000
 • بالاترین قیمت ماه:2300000
 • پایین ترین قیمت ماه:2300000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 60*90 / گرماژ: 55 / واحد: بند / برند: هایپرکپی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
2,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
2,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
1,280,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 2,300,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 2,300,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%