کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی
  کاغذ کاربن لس (NCR)

 • نرخ فعلی:158000
 • بالاترین قیمت ماه:158000
 • پایین ترین قیمت ماه:158000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: A4 / گرماژ: 0 / واحد: بسته / برند: هایپرکپی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
158,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 158,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 158,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%