کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 / واحد: / برند: Master
  کاغذ پشت جسب دار

 • نرخ فعلی:37000
 • بالاترین قیمت ماه:37000
 • پایین ترین قیمت ماه:37000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 70*50 / گرماژ: 0 / واحد: / برند: Master

آرشیو قیمت کالا تاریخ
37,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۵
27,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 37,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 37,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%