کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط
 • اندازه: 70*50 / گرماژ: 0
  کاغذ پشت جسب دار

 • نرخ فعلی:24000
 • بالاترین قیمت ماه:24000
 • پایین ترین قیمت ماه:24000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت اندازه: 70*50 / گرماژ: 0

آرشیو قیمت کالا تاریخ
24,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
9,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 24,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 24,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%