شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: -
  هر کیلو ورق 25

 • نرخ فعلی:6400
 • بالاترین قیمت ماه:6400
 • پایین ترین قیمت ماه:5530
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:420
 • درصد بیشترین نوسان ماه:15.73%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
5,530 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
5,430 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,800 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,010 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,740 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,370 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,325 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,365 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,240 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,175 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,235 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,310 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
2,140 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,090 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
1,950 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,855 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,730 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,680 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,580 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,510 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,515 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,470 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,430 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,550 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,605 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
1,755 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,775 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
1,835 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,865 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,875 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,925 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
1,945 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,925 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,925 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,900 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,905 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,915 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,925 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
1,910 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
1,915 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۰
1,940 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,940 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,862 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 538 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,624 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 776 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8%