شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: -
  هر کیلو ورق 20

 • نرخ فعلی:5430
 • بالاترین قیمت ماه:5430
 • پایین ترین قیمت ماه:5430
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,430 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۵/۸
5,450 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۷
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۸
5,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
5,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,530 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
5,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
5,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
5,420 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,550 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
5,450 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
5,370 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,880 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
4,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,450 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,340 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
3,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,160 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,130 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,540 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,400 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,250 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
3,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
3,010 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,980 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
3,030 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,590 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,420 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,390 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,340 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,510 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,420 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,360 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,250 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,250 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
2,150 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,030 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,925 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,865 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,860 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,740 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,720 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,590 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,510 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,520 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,480 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,510 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,490 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,440 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,450 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,555 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,530 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,625 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,780 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,875 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,950 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,940 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,920 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
1,890 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,905 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
1,910 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,920 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,930 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
1,915 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
1,920 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
1,935 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
1,950 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,390 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 40 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,779 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 349 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.43%