شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: -
  هر کیلو ورق 15

 • نرخ فعلی:5500
 • بالاترین قیمت ماه:5500
 • پایین ترین قیمت ماه:5500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,780 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,880 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,920 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,280 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,220 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,300 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,320 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,750 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,680 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,470 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
2,460 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,535 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,560 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,630 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,310 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,235 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
2,215 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
2,160 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,190 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,200 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,170 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
2,100 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
1,940 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,895 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,885 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,825 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,800 ریال۱۳۹۵/۰۵/۳۱
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,840 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
1,850 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,700 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,620 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,640 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,600 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۲
1,580 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,585 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,595 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,535 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,505 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,540 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,555 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,570 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,760 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
1,715 ریال۱۳۹۴/۰۷/۱
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
1,750 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,820 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,900 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
1,860 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,880 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
1,870 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
1,890 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,905 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,955 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,975 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
2,010 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
2,030 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
2,050 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
2,030 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۶
2,005 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
2,010 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,015 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,085 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,483 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 17 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 6,038 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 538 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.78%