شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: -
  هر کیلو ورق 12

 • نرخ فعلی:6230
 • بالاترین قیمت ماه:6230
 • پایین ترین قیمت ماه:5650
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:450
 • درصد بیشترین نوسان ماه:10.27%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: -

آرشیو قیمت کالا تاریخ
6,230 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۱
6,100 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
5,650 ریال۱۳۹۸/۰۹/۳
5,500 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱
5,400 ریال۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5,550 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲
5,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
5,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
5,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۹
6,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
6,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۹
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۸
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
6,500 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
6,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۱
6,780 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
6,880 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
6,920 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
6,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
6,350 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
6,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲
6,150 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۷
6,330 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
6,400 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۱
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
5,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
6,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
6,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
5,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
5,330 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
5,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
4,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
4,420 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
4,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
4,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
4,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
4,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
4,040 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
3,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
4,370 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
4,570 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
4,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
3,830 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
3,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
3,280 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
3,260 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
3,310 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
3,340 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
3,380 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
3,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
3,130 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
2,960 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
2,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۲
2,950 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
2,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
2,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
2,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
2,770 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
2,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
2,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
2,540 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
2,480 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
2,485 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
2,535 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
2,520 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
2,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
2,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۳
2,450 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
2,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
2,570 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
2,550 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
2,580 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
2,540 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
2,610 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
2,530 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
2,430 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
2,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
2,440 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
2,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
2,380 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
2,410 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
2,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
2,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
2,215 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
2,180 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
2,150 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,170 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,220 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۳
2,180 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۰
2,130 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,110 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,010 ریال۱۳۹۵/۰۸/۹
2,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
1,935 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۸
1,910 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۶
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۵
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
1,900 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۲
1,880 ریال۱۳۹۵/۰۷/۵
1,845 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۹
1,810 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۱
1,780 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
1,750 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۸
1,760 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
1,830 ریال۱۳۹۵/۰۲/۳۰
1,870 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۰
1,890 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
1,670 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۷
1,610 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۴
1,630 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
1,600 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۷
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۹
1,580 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
1,570 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۱
1,580 ریال۱۳۹۴/۱۲/۸
1,500 ریال۱۳۹۴/۱۲/۵
1,505 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
1,525 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۰
1,530 ریال۱۳۹۴/۱۱/۶
1,520 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
1,555 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
1,575 ریال۱۳۹۴/۰۹/۸
1,540 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
1,550 ریال۱۳۹۴/۰۸/۹
1,560 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
1,600 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
1,655 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
1,690 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
1,660 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱
1,700 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
1,710 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
1,730 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
1,740 ریال۱۳۹۴/۰۵/۵
1,770 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۴/۸
1,840 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1,830 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۰
1,850 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
1,970 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
1,920 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
1,930 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۲
1,935 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۰
1,965 ریال۱۳۹۴/۰۲/۱۹
1,980 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۴
2,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۰
2,010 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
1,985 ریال۱۳۹۳/۱۲/۴
1,975 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۸
1,980 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
1,970 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
1,980 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
1,990 ریال۱۳۹۳/۰۹/۵
2,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۴
2,020 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۶
2,030 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۵
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,045 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,080 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 5,776 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 389 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 5,864 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 301 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.13%