شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2

 • نرخ فعلی:7550
 • بالاترین قیمت ماه:7550
 • پایین ترین قیمت ماه:7200
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:300
 • درصد بیشترین نوسان ماه:4.14%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
7,550 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
10,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,050 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,850 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,950 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,050 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,350 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,650 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
6,950 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,800 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
8,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
8,880 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
8,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
8,450 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
7,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,080 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
4,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,970 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,550 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,330 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,230 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
4,020 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,990 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,770 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,680 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,670 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,920 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,840 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,820 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,770 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,630 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,570 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
3,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,240 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,080 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,800 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,730 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,640 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,460 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,490 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,560 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,290 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,010 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,250 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,290 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,420 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,510 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,560 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,645 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,730 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,740 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
2,770 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,750 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,750 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,780 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,225 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 325 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,896 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 346 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.58%