شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5

 • نرخ فعلی:8700
 • بالاترین قیمت ماه:8700
 • پایین ترین قیمت ماه:7450
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:550
 • درصد بیشترین نوسان ماه:13.73%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
8,200 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
7,650 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
7,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,850 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,250 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,700 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,330 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
6,950 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,570 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
9,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,850 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,850 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,750 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
7,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
6,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,780 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,460 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,220 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,180 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,060 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
4,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,710 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,620 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,580 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,690 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,670 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,610 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,510 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,370 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
3,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,310 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,250 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
2,990 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,720 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,670 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,580 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,460 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,460 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,560 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,290 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,240 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,290 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,380 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,420 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,510 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,590 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,640 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,620 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,650 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,670 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,530 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 920 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,683 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 767 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.98%