شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

 • نرخ فعلی:7400
 • بالاترین قیمت ماه:7400
 • پایین ترین قیمت ماه:7100
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.5%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,150 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,300 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,750 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,200 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
9,050 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,800 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,150 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,450 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
8,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,140 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,870 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
6,950 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,420 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,170 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,610 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,620 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,580 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,670 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,360 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,270 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,240 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,220 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,180 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,980 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,730 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,580 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,540 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,400 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,560 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,240 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,380 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,510 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,540 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,590 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,620 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,650 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,700 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,670 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,670 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,640 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,207 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 193 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,839 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 439 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.93%