شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1

 • نرخ فعلی:8300
 • بالاترین قیمت ماه:8300
 • پایین ترین قیمت ماه:7400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:350
 • درصد بیشترین نوسان ماه:7.79%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,300 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
8,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
7,550 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,500 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,250 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,500 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,250 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,650 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,350 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
6,950 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,250 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
8,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,300 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
8,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
8,080 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,100 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,850 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,650 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,450 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,840 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,610 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,570 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,590 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,640 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,620 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,580 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,470 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,350 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,310 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,260 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,710 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,660 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,570 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,540 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,400 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,410 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,470 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,480 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,100 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,240 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,340 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,530 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,560 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,590 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,640 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,630 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,630 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,630 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,455 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 720 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,643 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 532 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.96%