شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9

 • نرخ فعلی:8450
 • بالاترین قیمت ماه:8450
 • پایین ترین قیمت ماه:7400
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:450
 • درصد بیشترین نوسان ماه:11.18%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,450 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
8,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
7,600 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
7,500 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,600 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
8,950 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,550 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,050 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,300 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,950 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
9,100 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,600 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,950 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
8,300 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
7,600 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
7,400 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
7,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,600 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,020 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,630 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,910 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,720 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,610 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,610 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,580 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
3,590 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,570 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,540 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,480 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,350 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,280 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,240 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,040 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
2,970 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,680 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,640 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,400 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,410 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,480 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,560 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,500 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,300 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,010 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,240 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,340 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,420 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,520 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,560 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,630 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,620 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,630 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,620 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۱
2,600 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,600 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,461 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 789 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,639 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 611 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 8%