شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8

 • نرخ فعلی:8400
 • بالاترین قیمت ماه:8400
 • پایین ترین قیمت ماه:7450
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:350
 • درصد بیشترین نوسان ماه:4.35%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۹/۲۰

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۹/۲۰
8,050 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۷
7,750 ریال۱۳۹۸/۰۹/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۹/۶
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,200 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,900 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,350 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
8,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,350 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,100 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,200 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,600 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,200 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,100 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,300 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,850 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
8,950 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,850 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,850 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,150 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,800 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,650 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,430 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,110 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,930 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,620 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,660 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,630 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,630 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,580 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,550 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,490 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,410 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
3,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,350 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
3,380 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,255 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,225 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,190 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,010 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
3,055 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,780 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,700 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,620 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,520 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,400 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,600 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,500 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,340 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,010 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,150 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,250 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,280 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,520 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳
2,640 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,600 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,640 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
2,620 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,620 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,510 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 715 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,687 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 538 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 7%