شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7

 • نرخ فعلی:7400
 • بالاترین قیمت ماه:7400
 • پایین ترین قیمت ماه:7050
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:300
 • درصد بیشترین نوسان ماه:4.23%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
7,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6,800 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
7,250 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
7,400 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,450 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
7,700 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,400 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,650 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
8,850 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,300 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
9,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۲
9,750 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
8,800 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
8,700 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
8,900 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,300 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,400 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
8,780 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,380 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,150 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
7,700 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,550 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,350 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,200 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳
7,150 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,350 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,200 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,350 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,700 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
7,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
8,900 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
8,950 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
8,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
8,800 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
7,980 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
7,950 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,400 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
6,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,200 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,100 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
6,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
7,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,550 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,740 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,490 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,350 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,100 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
3,950 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
3,900 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,850 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,750 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,660 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,640 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,580 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,540 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,460 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,390 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,370 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,265 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,225 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,060 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
3,050 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,750 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,680 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,600 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,530 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,400 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,500 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,600 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,500 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,340 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,010 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,110 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,150 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,250 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,300 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,350 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۶/۵
2,380 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,420 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۱
2,430 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,520 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,550 ریال۱۳۹۴/۰۳/۱۷
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
2,630 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,600 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,750 ریال۱۳۹۳/۱۰/۴
2,720 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,690 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 7,207 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 193 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 7,875 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 475 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.42%