شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6

 • نرخ فعلی:8350
 • بالاترین قیمت ماه:8350
 • پایین ترین قیمت ماه:8050
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:250
 • درصد بیشترین نوسان ماه:3.09%
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۸/۰۸/۲۵

نمودار تحولات سالانه قیمت تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7

آرشیو قیمت کالا تاریخ
8,350 ریال۱۳۹۸/۰۸/۲۵
8,100 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۹
8,050 ریال۱۳۹۸/۰۸/۱۴
7,600 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲۴
8,000 ریال۱۳۹۸/۰۷/۲
8,100 ریال۱۳۹۸/۰۶/۲۴
7,900 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۰
8,100 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۳
8,250 ریال۱۳۹۸/۰۵/۱۴
8,750 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۳
8,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۹
9,170 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۱
9,400 ریال۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9,700 ریال۱۳۹۸/۰۳/۷
9,900 ریال۱۳۹۸/۰۲/۳۰
10,000 ریال۱۳۹۸/۰۲/۲۸
10,200 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۶
9,650 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۰
9,250 ریال۱۳۹۸/۰۲/۷
9,450 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
9,600 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۴
8,750 ریال۱۳۹۸/۰۱/۱۹
8,850 ریال۱۳۹۷/۱۲/۲۱
9,050 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
8,750 ریال۱۳۹۷/۱۲/۶
8,500 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
8,100 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
7,750 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
7,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
7,400 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
7,250 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
7,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
7,300 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
7,550 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
7,830 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
8,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
8,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
8,380 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
9,100 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
9,350 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
9,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
9,200 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
8,400 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
8,050 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
7,950 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
7,750 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
7,100 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
6,300 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
6,150 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
5,440 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
5,750 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
5,900 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
5,800 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
5,700 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
4,750 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
4,580 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
4,520 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
4,250 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
4,200 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
4,150 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
4,050 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
3,970 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
3,990 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
3,790 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
3,670 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
3,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
3,680 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
3,650 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
3,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
3,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
3,650 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
3,630 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
3,560 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
3,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
3,480 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
3,470 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
3,370 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
3,350 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
3,320 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
3,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
3,210 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
3,110 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
3,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
2,840 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۶
2,790 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۲
2,700 ریال۱۳۹۵/۰۸/۴
2,620 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۸
2,520 ریال۱۳۹۵/۰۶/۷
2,420 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۵
2,440 ریال۱۳۹۵/۰۴/۱۵
2,530 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۷
2,640 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۱
2,650 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
2,550 ریال۱۳۹۵/۰۱/۳۱
2,350 ریال۱۳۹۵/۰۱/۱۹
2,050 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
2,140 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱
2,180 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۶
2,320 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۴
2,340 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
2,370 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۴
2,400 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
2,450 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
2,530 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
2,600 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۸
2,660 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
2,630 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۰
2,800 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
2,760 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۴
2,750 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۹
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
2,680 ریال۱۳۹۳/۰۸/۹
2,650 ریال۱۳۹۳/۰۷/۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 8,014 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 8,459 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.31%